Level 19 Level 21
Level 20

New level


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gaze
dikkatle ve uzunca bakmak (bir anlam çıkarmak veya öfke vb bir duygu aktarmak için)
gear
takım taklavat, levazımat, vites
generate
üretmek, oluşturmak
handicraft
el becerisi , el sanat ürünleri
handout
bildiri kağıdı ; dağıtmak ( distibute )
handy
kullanışlı
haphazardly
gelişigüzel ve rastgele biçimde
harassment
usandırma,rahatsız etme