Level 1 Level 3
Level 2

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bail
kefalet-kefalet ücreti
bald
kel
bake
firinda pisirmek
calamity ( disaster)
büyük felaket, afet
calculate ( compute )
hesaplamak
calf
buzağı , baldır
can
teneke , metal kap
capable
yeterlikli
capsize ( overturn )
alabora olmak
captivity
esaret ,tutsaklık
captivate
cezbetmek ve büyülemek (cazibesiyle büyülemek)
captive
esir alınmış kişi, tutsak
capture
yakalamak,esir almak
carriage
vagon
carve
yontmak,oymak
case
belli bir durum , olay ; dava
cast
atmak,fırlatmak
cautious
temkinliı, tedbirli
cease
sona ermek veya erdirmek