Level 17 Level 19
Level 18

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elaborate
özenle, titizlikle ve inceden inceye ayrıntılarıyla yapılan veya yapılmış
elegant
zarif, görgülüye yakışır
election
seçim
elicit
elde etmek, meydana çıkarmak
eligible
seçkin, adaylık için tercih edilir nitelikte
emancipate ( liberate )
azad etmek, köleliğine son vermek
embark (on)
başlamak, gemiye binmek
embody
somutlaştırmak ; içermek , kapsamak
embrace
kucaklamak
embroidery
nakış
emerge
ortaya çıkmak, oluşmak, "zuhur" etmek