Level 16 Level 18
Level 17

New level


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deceit ( deception )
hile, aldatı
decently
görgülü bir şekilde
deceive
hile yapmak, aldatmak
declare (announce)
bildirmek,açıklamak
decisive
sonuca götüren ; kararl,azimli
decline
azalmak, gerilemek, reddetmek
decompose
çürümek;bileşenlerine ayırmak
deduce
verilere dayanarak sonuç çıkarmak
deduct
bir toplamdan çıkarmak,eksiltmek
deduction
tümdengelim
deed
eylem,iş,hareket ; tapu senedi
defeat
bozgun, bozguna uğratmak
defect (imperfection)
bozukluk,kusur
deficiency
noksanlık
define
tanımlamak,tarif etmek
definition
tanım,açıklama
defy
meydan okumak, boyun eğmemek
degrade
küçük düşürmek,alçatmak