Level 12 Level 14
Level 13

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vacant
boş, içinde kimse yok, tutulmamış
vaccinate ( agaisnt )
aşı yapmak (tıbbî)
vague (indistinct)
belirsizlik taşıyan, müphem, belli belirsiz
vain ( fruitless )
kendini beğenmiş, boşuna, nafile, beyhude
validate
geçerli kılmak, onaylamak
wage
ücret
waist
bel
wander
başıboş avare dolaşmak
ward
koğuş
warden
sorumlu kişi
warrant
izin, ruhsat