Level 10 Level 12
Level 11

New level


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sack
çuval ; kovulma , kovmak,
sacred
dinsel
sacrifice
kurban etme ; kurban etmek ; fedekarlık ; fedakarlık yapmak
saddle
eyer, kemer
sake
uğruna , aşkına
saliva
salya
salute
selamlamak
salvage
(batık gemi, şirket vb)-den çıkarmak/kurtarmak
sanction
yaptırım, müeyyide
sanitary
hijyenik, sıhhî
sanity
aklı başında olma
satellite
uydu
satire
hiciv
saucer
fincan tabağı
savage
vahşi, yabani, acımasız
savour
tad, lezzet, çeşni
scale
terazi ;pula benzer kabuk ; ölçü ,cetvel
scarcity
kıtlık, ender bulunurluk
scarlet
al (renk)
scatter
toplululuğu dağıtmak ; saçmak , serpmek
scenery
manzara
scenic
manzaralı