Level 9 Level 11
Level 10

New level


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rabies
kuduz hastalığı
race
ırk, yarış
racial
ırksal
rack
raf,askı
raft
sal
rage
büyük öfke ; tüm şiddetiyle sürmek
raid
baskın, akın, baskın yapmak veya baskın yaparak yağmalamak
range
sıra,dizi;menzil,genişlik
rarity
ender bulunan/rastlanan şey
rash
acele ve tebbirsiz ( isilik)
rat
fare
rate
Türkçe'de "oran" veya "hız" ; düşünmek ,saymak
ration
pay,istikhak; karne ile vermek