Level 2
Level 1

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
terk etmek, bırakmak
abbreviate
kısaltmak
abduct
bir kimseyi zorla kaçırmak (veya uzaylılar tarafından)
abolish
yürürlükten kaldırmak
abort
bir süreci veya aktiviteyi tamamlanmadan durdurmak
absorb (soak up )
emmek, içine almak
abstain (from)
kaçınmak, uzak durmak, yapmamak
abstract ( theoretical )
soyut, özet
abstain (from)
kaçınmak, uzak durmak, yapmamak
abundant ( plentiful)
bol miktarda
abusively
kötü ve şiddet içerden ,kaba ve aşağılayıcı bir şekilde