Level 3 Level 5
Level 4

Lesson 4


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ambiguous
đa nghĩa, mơ hồ
ambiguity
sự mơ hồ, đa nghĩa ( = ambiguousness)
apparent
rõ ràng, hiển nhiên
arbitrary
tùy tiện
assert
quả quyết, quyết đoán
astounding
sững sờ, sửng sốt
astute
sắc sảo
authorize
ủy quyền, cho phép
deceive
lừa đảo, lừa gạt
deceptive
dối trá, làm cho lầm lẫn
determined
cương quyết, kiên quyết
elicit
khêu ra, moi ra, suy luận ra
forbid
cấm
petition
sự khẩn cầu, đơn kiến nghị
relinquish
từ bỏ ( địa vị, quyền lợi)
resilient
đàn hồi, kiên cường
tempt
cám dỗ, quyến rũ