Level 16 Level 18
Level 17

Lesson 17


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agitate
khuấy động, làm xúc động
agitator
người kích động
confidential
bí mật
confidant
bạn tâm tình
confide to sb
tâm sự
discreetly
thận trọng, kín đáom dè dặt
documented
được chứng minh
inordinate
quá mức, quá chừng
instantly
ngay tức khắc
intentionally
cố ý, cố tình
intrinsic
bản chất, thực chất
inundate
làm tràn ngập
nominal
nhỏ bé, không đáng kể
presumably
có lẽ