Level 2
Level 1

Lession 1


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abrupt
bất ngờ, đột ngột, vội vã
acclaim
hoan nghênh, ca ngợi
acclamation
sự hoan hô nhiệt liệt
adverse
bất lợi, có hại
adversity
nghịch cảnh, hoàn cảnh bất lợi
adversary
kẻ thù, đối thủ
attractiveness
sự hấp dẫn, sự quyến rũ
ideally
lý tưởng
persistent
bền bỉ, kiên trì
autonomous
tự trị
disrupt
phá hỏng, phá vỡ
haphazard
tùy tiện, bừa bãi