Level 3
Level 4

Имуществена отговорност


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
имуществена отговорност
начин за финансов контрол с репарационен характер, следствие на нарушение на всеобщото задължение да не се причиняват вреди другиму
репарационен характер
възстановяване на увреденото обществено имущество
уредба
в Закон за държавната финансова инспекция
видове
пълна и ограничена
пълна
причинителят е задължен да възстанови вредите в пълен размер, когато вредата е умишлена, във формата на липси, не по повод изпълнение на служебни задължения
ограничена
вредите се възстановяват в определен в закона максимален размер
субекти
пасивни-лица, които могат да бъдат привличани към финансова имуществена отговорност