Level 73 Level 75
Level 74

New level


11046 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ruotsia
Swedish (language; partitive)
saksaa
German (language; partitive)
somalia
Somalian (language; partitive)
suomea
Finnish (language; partitive)
tanskaa
Danish (language; partitive)
tšekkiä
Czech (language; partitive)
turkkia
Turkish (language; partitive)
unkaria
Hungarian (language; partitive)
venäjää
Russian (language; partitive)
viroa
Estonian (language; partitive)
lemmikki
pet
lemmikit
pets
eläin
animal
eläimet
animals
kotieläin
domestic animal
kotieläimet
domestic animals
aasi
ass, donkey
aasit
asses, donkeys
ankka
duck
ankat
ducks
hamsteri
hamster
hamsterit
hamsters
hanhi
goose
hanhet
geese
hevonen
horse
hevoset
horses
kala
fish
kalat
fish (plural)
kana
chicken
kanat
chickens
kissa
cat
kissat
cats
koira
dog
koirat
dogs
lehmä
cow
lehmät
cows
lammas
sheep
lampaat
sheep (plural)
lintu
bird
linnut
birds
marsu
guinea pig
marsut
guinea pigs
papukaija
parrot
papukaijat
parrots
pentu
puppy, kitten, cub
pennut
puppies, kittens, cubs
sika
pig
siat
pigs
Kauniit naiset ovat Venäjältä
The beautiful women are from Russia
Puhun saksaa Saksassa
I speak German in Germany
Opiskelet ruotsia yliopistossa
You study Swedish at university
Opitte lomalla espanjaa
You (plural) learn Spanish on holiday
Komeat miehet asuvat Ranskassa
The handsome men live in France
Iloiset lapset ovat Suomesta
The happy/cheerful children are from Finland
Surullinen tyttö opiskelee italiaa Italiassa
The sad girl studies Italian in Italy
Saksalaiset miehet asuvat Virossa
The German men live in Estonia
Ymmärrämme englantia
We understand English
Puhut vähän ranskaa
You speak a little bit of French
Japani on kaunis kieli
Japanese is a beautiful language
Vihaiset ihmiset ovat Isosta-Britanniasta
The angry people are from Great Britain
Mukavat lapset ovat Yhdysvalloista
The nice children are from the United States
Vanha mies on yhdysvaltalainen
The old man is from the United States
Ymmärrät vähän kreikkaa
You understand a little bit of Greek
Nuoret pojat ovat Kiinasta
The young boys are from China
Opimme vähän kiinaa
We learn a little bit of Chinese
Onnelliset lapset ymmärtävät norjaa
The happy/content children understand Norwegian
Ymmärrämme suomea
We understand Finnish
Suomalaiset pojat ymmärtävät ruotsia
The Finnish boys understand Swedish
Suomi on kaunis kieli
Finnish is a beautiful language
Kiina on vanha kieli
Chinese is an old language
Puhumme suomea ja ruotsia
We speak Finnish and Swedish
Mukavat miehet puhuvat suomea
The nice men speak Finnish
Kauniit naiset ymmärtävät ruotsia
The beautiful women understand Swedish
Opiskelen norjaa
I study Norwegian
Puhut tanskaa
You speak Danish
Opin suomea
I learn Finnish
Ymmärrämme saksaa
We understand German
Nuoret lapset puhuvat ranskaa
The young children speak French
Vanha mies ymmärtää englantia
The old man understands English
Suomalainen tyttö opiskelee venäjää
The Finnish girl studies Russian
Venäläiset pojat ymmärtävät espanjaa
The Russian boys understand Spanish
Puhumme portugalia
We speak Portuguese
He opiskelevat italiaa
They study Italian
Iloinen poika oppii kiinaa
The happy/cheerful boy learns Chinese
Saksalainen nainen puhuu japania
The German woman speaks Japanese
Ihmiset puhuvat turkkia
The people speak Turkish
Ymmärrän saksaa
I understand German
Opiskelemme ranskaa
We study French
Nuoret tytöt puhuvat kiinaa
The young girls speak Chinese
Vihainen mies ymmärtää japania
The angry man understands Japanese
Puhun latinaa
I speak Latin
Opiskelette ruotsia
You (plural) study Swedish
Puhut lomalla suomea
You speak Finnish on holiday
Saksalaiset ihmiset puhuvat saksaa
German people speak German
Onnellinen nainen oppii italiaa
The happy/content woman learns Italian
Opimme tanskaa
We learn Danish
Kauniit tytöt ymmärtävät venäjää
The beautiful girls understand Russian
Opiskelemme täällä kreikkaa
We study Greek here
Komea mies puhuu portugalia ja arabiaa
The handsome man speaks Portuguese and Arabic
Surulliset pojat oppivat saksaa
The sad boys learn German
Ruotsalaiset puhuvat ruotsia
The Swedes speak Swedish
Japanilaiset puhuvat japania
The Japanese speak Japanese
Norjalaiset ymmärtävät ruotsia
The Norwegians understand Swedish
Mukavat lapset oppivat italiaa
The nice children learn Italian
lemmikkiä
pet (partitive)
eläintä
animal (partitive)
kotieläintä
domestic animal (partitive)
aasia
ass, donkey (partitive)
ankkaa
duck (partitive)
hamsteria
hamster (partitive)
hanhea
goose (partitive)
hevosta
horse (partitive)
kalaa
fish (partitive)
kanaa
chicken (partitive)
kissaa
cat (partitive)
koiraa
dog (partitive)
lehmää
cow (partitive)
lammasta
sheep (partitive)
lintua
bird (partitive)
marsua
guinea pig (partitive)
papukaijaa
parrot (partitive)
pentua
puppy, kitten, cub (partitive)
sikaa
pig (partitive)
ihmistä
person, human being (partitive)
miestä
man (partitive)
naista
woman (partitive)
lasta
child (partitive)
tyttöä
girl (partitive)
poikaa
boy (partitive)
mukavaa
nice (partitive)
iloista
happy, cheerful (partitive)
onnellista
happy, content (partitive)
surullista
sad (partitive)
vihaista
angry (partitive)
vanhaa
old (partitive)
nuorta
young (partitive)
uutta
new (partitive)
kaunista
beautiful (partitive)
komeaa
handsome (partitive)
suomalaista
Finnish, Finn (partitive)
ruotsalaista
Swedish, Swede (partitive)
vieras
guest
vieraat
guests
Kaisalla on pieni vieras
Kaisa has a small guest
suomenpystykorva
Finnish Spitz
suomenpystykorvat
Finnish Spitzes
se
it
istua
to sit; to fit (clothes, shoes)
lattia
floor
lattiat
floors
lattialla
on the floor (adessive)
Se istuu lattialla
It sits on the floor
#NAME?
the question particle
Sinulla on
You have
Onko sinulla koira?
Is the dog yours?
sisko
sister
siskot
sisters
siskoni
my sister
Tämä on siskoni koira
This is my sister's dog
odottaa
to wait, to expect
Se odottaa pentuja
it is expecting puppies
antaa
to give, to let (+ infinitive)
minulle
me (allative)
Siskoni antaa minulle pennun
My sister gives me a puppy
Onko sinulla lemmikkejä?
Do you have pets?
kaksi
two
Minulla on kaksi kissaa
I have two cats
rakastaa
to love
rakastan
I love
Rakastan kissoja
I love cats
no
well...
nyt
now
nukkua
to sleep
no, nyt se nukkuu
well, now it sleeps
kai
probably, I suppose
tylsä
boring
Kai minä olen vähän tylsä
I suppose I am a bit boring
vanhemmat
parents
heillä on
they have
maatila
farm
maatilat
farms
Heillä on maatila
They have a farm
tietää
to know
tiedän
I know
Heillä on 30 lehmää ja kaksi hevosta
They have 30 cows and two horses
lukea
to read
luen
I read
läksyt
homework
Luen läksyjä
I am doing homework
auttaa
to help
autat
you help
minua
me (partitive)
Autatko minua?
Will you help me?
ehtiä
to have time / to reach smt. in time
ehdit
you have time
Ehditkö auttamaan?
Do you have time to help?
Totta kai
Of course
etsiä
to look for
etsin
I look for
kirja
book
kirjat
books
Etsin kirjojani
I am looking for my books
muistaa
to remember
En muista
I do not remember
missä
where
ne
they (non-human)
En muista, missä ne ovat
I do not remember where they are
Kirjat ovat tuolilla
The books are on the chair
ottaa
to take, to select
otat
you take
Otatko ne?
Will you take them?
kantaa
to carry
kannat
you carry
keittiö
kitchen
keittiöt
kitchens
keittiöön
to the kitchen (illative)
Kannatko ne keittiöön?
Will you carry them to the kitchen?
kirjoittaa
to write
kirjoitan
I write
englanniksi
in English (translative)
Kirjoitan englanniksi
I write in English
tarkistaa
to check
tarkistat
you check
teksti
text
tekstit
texts
Tarkistatko tekstini?
Will you check my text?
tietysti
of course
Minulla on
I have
Hänellä on
He/she has
Meillä on
We have
Teillä on
You have (plural)
Minulla on koira
I have a dog
Sinulla on kissa
You have a cat
Hänellä on lapsi
He/she has a child
Meillä on onnellinen lehmä
We have a happy/content cow
Teillä on iloinen sika
You (plural) have a happy/cheerful pig
Heillä on uusi maatila
They have a new farm
Minulla on kaksi kanaa
I have two chickens
Sinulla on kolme mukavaa koiraa
You have three nice dogs
Hänellä on 40 lehmää
He/she has 40 cows
Meillä on 12 pientä lasta
We have 12 small children
Koiralla on kuusi nuorta pentua
The dog has six young puppies
kokilla
cook (adessive)
vangilla
prisoner (adessive)
suomalaisella
Finnish, Finn (adessive)
ihmisellä
person, human being (adessive)
miehellä
man (adessive)
naisella
woman (adessive)
lapsella
child (adessive)
tytöllä
girl (adessive)
pojalla
boy (adessive)
mukavalla
nice (adessive)
iloisella
happy/cheerful (adessive)
onnellisella
happy/content (adessive)
surullisella
sad (adessive)
vihaisella
angry (adessive)
vanhalla
old (adessive)
nuorella
young (adessive)
uudella
new (adessive)
kauniilla
beautiful (adessive)
komealla
handsome (adessive)
pienellä
small (adessive)
suurella
large (adessive)
Minulla on kaunis hevonen
I have a beautiful horse
Hänellä on kaksi iloista sikaa
He/she has two happy/cheerful pigs
Sinulla on 36 lehmää
You have 36 cows
Meillä on 85 kalaa
We have 85 fish
Heillä on viisi lasta
They have five children
Teillä on kolme surullista aasia
You (plural) have three sad donkeys
Sinulla on suomalainen koira
You have a Finnish dog
Meillä on neljä vihaista koiraa
We have four angry dogs
Minulla on mukava kissa
I have a nice cat
Hänellä on kuusi uutta kanaa
He/she has six new chickens
Teillä on kahdeksan vanhaa lammasta
You (plural) have eight old sheep
Heillä on 12 nuorta lintua
They have 12 young birds
Sinulla on 15 kalaa
You have 15 fish
Hänellä on kolme onnellista koiraa
He/she has three happy/content dogs
Minulla on vanha hevonen
I have an old horse
Teillä on uusi lehmä
You (plural) have a new cow
Meillä on kuusi vihaista kissaa
We have six angry cats
Heillä on neljä lasta
They have four children
Minulla on viisi surullista lammasta
I have five sad sheep
Hänellä on 17 lintua
He/she has 17 birds
Meillä on seitsemän lemmikkiä
We have seven pets
Sinulla on kaksi italialaista sikaa
You have two Italian pigs
Teillä on yhdeksän mukavaa ankkaa
You (plural) have nine nice ducks
Heillä on kahdeksan kanaa
They have eight chickens
Minulla on 45 lehmää
I have 45 cows
Hänellä on kaksi aasia
He/she has two donkeys
Meillä on iloinen lapsi
We have a happy/cheerful child
Heillä on 14 nuorta hevosta
They have 14 young horses
sinua
you (partitive)
häntä
him/her (partitive)
meitä
us (partitive)
teitä
you (plural, partitive)
heitä
them (partitive)
rakastat
you love
hän rakastaa
he/she loves
rakastamme
we love
rakastatte
you love (plural)
he rakastavat
they love
etsit
you look for
hän etsii
he/she looks for
etsimme
we look for
etsitte
you look for (plural)
he etsivät
they look for
autan
I help
hän auttaa
he/she helps
autamme
we help
autatte
you help (plural)
he auttavat
they help
odotan
I wait
odotat
you wait
hän odottaa
he/she waits
odotamme
we wait
odotatte
you wait (plural)
he odottavat
they wait
Mukavalla miehellä on kaksi iloista koiraa
The nice man has two happy/cheerful dogs
Onnellisella naisella on kolme vihaista kissaa
The happy/content woman has three angry cats
Nuorella ihmisellä on viisi suurta lehmää
The young person has five large cows
Vanhalla vangilla on neljä pientä marsua
The old prisoner has four small guinea pigs
Uudella kokilla on kaunis hevonen
The new cook has a beautiful horse
Komealla miehellä on 12 uutta ankkaa
The handsome man has 12 new ducks
Kauniilla tytöllä on 46 lintua
The beautiful girl has 46 birds
Pienellä pojalla on kuusi hamsteria
The small boy has six hamsters
Iloisella lapsella on 21 kalaa
The happy/cheerful child has 21 fish
Koiralla on kahdeksan pientä pentua
The dog has eight small puppies
Kauniilla naisella on yhdeksän onnellista lammasta
The beautiful woman has nine happy/content sheep
Surullisella miehellä on 16 iloista sikaa
The sad man has 16 happy/cheerful pigs
Pienellä tytöllä on pieni sika
The small girl has a small pig
Nuorella miehellä on onnellinen koira
The young man has a happy/content dog
Vanhalla naisella on 14 vihaista kissaa
The old woman has 14 angry cats
Pienellä lapsella on iloinen lammas
The small child has a happy/cheerful sheep
Surullisella pojalla on 18 uutta sikaa
The sad boy has 18 new pigs
Kaisalla on 12 lintua
Kaisa has 12 birds
Mukavalla tytöllä on kolme suurta lehmää
The nice girl has three large cows
Vihaisella ihmisellä on viisi kaunista hevosta
The angry person has five beautiful horses
Uudella kokilla on ankka
The new cook has a duck
Naisella on uusi kokki
The woman has a new cook
Lauralla on 17 kalaa
Laura has 17 fish
Nuorella pojalla on pieni hamsteri
The young boy has a small hamster
Kauniilla tytöllä on 15 nuorta lammasta
The beautiful girl has 15 young sheep
Vangilla on kolme vanhaa marsua
The prisoner has three old guinea pigs
Iloisella lapsella on pieni koira
The happy/cheerful child has a small dog
Mukavalla ihmisellä on kuusi suurta kanaa
The nice person has six large chickens
Jenni Virtasella on surullinen aasi
Jenni Virtanen has a sad donkey
Ruotsalaisella miehellä on uusi kissa
The Swedish man has a new cat
Odotamme hevosta
We are waiting for the horse
Iloinen mies auttaa lehmää
The happy/cheerful man helps the cow
Surullinen nainen etsii sinua
The sad woman is looking for you
Rakastan sinua
I love you
Odotatte häntä
You (plural) are waiting for him/her
Autat meitä
You help us
Mukavat tytöt etsivät teitä
The nice girls are looking for you (plural)
Nuoret pojat rakastavat heitä
The young boys love them
Hän odottaa minua
He/she is waiting for me
Autatte vanhaa koiraa
You (plural) are helping the old dog
Etsimme sinua
We are looking for you
Onnellinen nainen rakastaa minua
The happy/content woman loves me
Pienet tytöt rakastavat kaunista kissaa
The little girls love the beautiful cat
Autan teitä
I will help you (plural)
Etsit lammasta
You are looking for the sheep
Hän rakastaa heitä
He/she loves them
Etsit suurta sikaa
You are looking for the large pig
Autamme surullista tyttöä
We will help the sad girl
Mukava poika odottaa vanhaa naista
The nice boy waits for the old woman
Rakastatte kissaa
You (plural) love the cat
Nuoret tytöt etsivät pientä koiraa
The young girls are looking for the small dog
Autan häntä
I help him/her
Odotamme heitä
We are waiting for them
He rakastavat minua
They love me
Kauniit naiset etsivät teitä
The beautiful women are looking for you (plural)
Komea mies auttaa meitä
The handsome man helps us
Surulliset ihmiset rakastavat teitä
The sad people love you (plural)
Etsit meitä
You are looking for us.
Vanha mies auttaa nuorta poikaa
The old man helps the young boy
Odotatte minua
You (plural) are waiting for me
Rakastamme sinua
We love you
Koira odottaa poikaa
The dog is waiting for the boy
Hevonen auttaa miestä
The horse helps the man
Etsin heitä
I am looking for them
istun
I sit
istut
you sit
hän istuu
he/she sits
istumme
we sit
istutte
you sit (plural)
he istuvat
they sit
seisoa
to stand
seison
I stand
seisot
you stand
hän seisoo
he/she stands
seisomme
we stand
seisotte
you stand (plural)
he seisovat
they stand
nukun
I sleep
nukut
you sleep
hän nukkuu
he /she sleeps
nukumme
we sleep
nukutte
you sleep (plural)
he nukkuvat
they sleep
kirjoitat
you write
hän kirjoittaa
he/she writes
kirjoitamme
we write
kirjoitatte
you write (plural)
he kirjoittavat
they write
luet
you read
hän lukee
he/she reads
luemme
we read
luette
you read (plural)
he lukevat
they read
Oletko Venäjältä?
Are you from Russia?
Asutteko Ruotsissa?
Do you (plural) live in Sweden?
Onko pieni poika Espanjasta?
Is the small boy from Spain?
Minulla on sika
I have a pig
Onko sinulla lammasta?
Do you have a sheep?
Onko kauniilla naisella hevosta?
Does the beautiful woman have a horse?
Heillä on pieni koira
They have a small dog
Meillä on seitsemän suurta lehmää
We have seven large cows
Teillä on 12 lintua
You (plural) have 12 birds
Vihaisella miehellä on 16 kalaa
The angry man has 16 fish
Ymmärrätkö englantia?
Do you understand English?
Ymmärrän heitä
I understand them
Pieni tyttö istuu tuolilla
The small girl sits on a chair
Seisotteko?
Will you (plural) stand?
Kirjoitat kirjaa
You are writing a book
Komeat miehet etsivät surullista naista
The handsome men are looking for the sad woman
Etsitkö minua?
Are you looking for me?
Luen sanomalehteä
I am reading a newspaper
Nukkuuko hän?
Is he/she asleep?
Puhuvatko suomalaiset ruotsia?
Do the Finns speak Swedish?
Espanjalaiset puhuvat espanjaa
The Spaniards speak Spanish
Opimme italiaa
We shall learn Italian
Opinko saksaa?
Shall I learn German?
Onnellinen mies opiskelee latinaa
The happy/content man studies Latin
Opiskeletteko ranskaa?
Do you (plural) study French?
Rakastavatko he häntä?
Do they love him/her?
He rakastavat meitä
They love us
Odottavatko he sinua?
Are they waiting for you?
Nuoret pojat odottavat suurta koiraa
The young boys are waiting for a large dog
Autammeko heitä?
Shall we help them?
Autan mukavaa naista
I am helping a nice woman
Vanhalla miehellä on 20 onnellista lehmää
The old man has 20 happy/content cows
Meillä on kuusi kaunista hevosta
We have six beautiful horses
Miehellä ja naisella on viisi mukavaa lasta
The man and the woman have five nice children
Onko nuorella naisella sikaa?
Does the young woman have a pig?
Onko hän Ranskasta?
Is he/she from France?
Asuuko hän Saksassa?
Does he/she live in Germany?
Ymmärrämmekö heitä?
Do we understand them?
Kirjoitamme kirjaa
We are writing a book
Etsin sinua
I am looking for you
Luenko?
Shall I read?
Nuoret pojat nukkuvat
The young boys are asleep
Puhutte kreikkaa
You (plural) speak Greek
He oppivat japania
They learn Japanese
Vanha mies opiskelee kiinaa
The old man studies Chinese
Rakastan Suomea
I love Finland
He rakastavat englantia
They love English
Odotamme pientä tyttöä
We are waiting for a small girl
sata
one hundred
satayksi
101
satakaksi
102
satakolmetoista
113
sataneljäkymmentäviisi
145
kaksisataa
200
kaksisataakuusikymmentäseitsemän
267
kolmesataa
300
neljäsataa
400
tuhat
1 000
tuhat seitsemänsataakahdeksankymmentäyhdeksän
1 789
kaksituhatta
2 000
kolmetuhatta
3 000
neljätuhatta viisisataakuusikymmentäseitsemän
4 567
kymmenentuhatta
10 000
kaksikymmentäkolmetuhatta
23 000
satatuhatta
100 000
viisisataaseitsemänkymmentäkolmetuhatta
573 000
miljoona
1 000 000
kaksimiljoonaa
2 000 000
kolmemiljoonaa
3 000 000
neljämiljoonaa kaksisataatuhatta
4 200 000
miljardi
1 000 000 000
kaksimiljardia
2 000 000 000
kolmemiljardia neljäsataamiljoonaa
3 400 000 000
Oletko Ruotsista?
Are you from Sweden?
Asutko Venäjällä?
Do you live in Russia?
Onko mukava tyttö Suomesta?
Is the nice girl from Finland?
vai
or (in questions)
Istummeko vai seisommeko?
Shall we sit or stand?
Kirjoittaako hän?
Does he/she write?
Etsivätkö he koiraa?
Are they looking for a dog?
Onko sinulla kissaa?
Do you have a cat?
Luetko kirjaa?
Are you reading a book?
Nukutko?
Are you sleeping?
Puhuvatko iloiset naiset ruotsia?
Do the happy women speak Swedish?
Opimmeko italiaa?
Shall we learn Italian?
Opiskeletko espanjaa?
Do you study Spanish?
Rakastatteko minua?
Do you (plural) love me?
Odotanko häntä?
Shall I wait for him/her?
Auttavatko he lehmää?
Are they helping the cow?
Ovatko pienet tytöt Saksasta?
Are the small girls from Germany?
Onko kaunis nainen ranskalainen?
Is the beautiful woman French?
Ymmärrämmekö teitä?
Do we understand you (plural)?
Istutko tuolilla?
Are you sitting on a chair?
Kirjoittavatko he?
Are they writing?
Luenko sanomalehteä?
Am I reading a newspaper?
Etsiikö vanha mies lammasta?
Is the old man looking for the sheep?
Onko teillä hevosta?
Do you (plural) have a horse?
Puhutko portugalia?
Do you speak Portuguese?
Opitteko ranskaa?
Will you (plural) learn French?
Odottavatko he pientä koiraa?
Are they waiting for the small dog?
Autanko sinua?
Shall I help you?
Oletko Japanista?
Are you from Japan?
Asuvatko he Kiinassa?
Do they live in China?
Ovatko onnelliset pojat Kreikasta?
Are the happy/content boys from Greece?
Ymmärrättekö suomea?
Do you (plural) understand Finnish?
Seisommeko?
Shall we stand?
Istuvatko nuoret tytöt?
Are the young girls sitting?
Kirjoitatko?
Will you write?
Etsivätkö he sikaa?
Are they looking for a pig?
Onko sinulla hevosta?
Do you have a horse?
Nukutteko?
Are you (plural) sleeping?
Luenko kirjaa?
Will I read a book?
Puhutteko venäjää?
Do you (plural) speak Russian?
Opimmeko saksaa?
Shall we learn German?
Opiskeleeko nuori mies espanjaa?
Is the young man studying Spanish?
Rakastanko häntä?
Do I love him/her?
Odotammeko heitä?
Shall we wait for them?
Auttavatko he minua?
Will they help me?
Oletko ranskalainen?
Are you French?
Asuuko hän Yhdysvalloissa?
Does he/she live in the United States?
Onko hän Brasiliasta?
Is he /she from Brazil?
Ymmärrätkö häntä?
Do you understand him/her?
Kirjoitammeko?
Shall we write?
Istutko?
Are you sitting?
Seisonko?
Shall I stand?
Etsiikö kaunis nainen komeaa miestä?
Is the beautiful woman looking for a handsome man?
Onko hänellä kissaa?
Does he/she have a cat?
Luemmeko?
Shall we read?
Nukummeko?
Shall we sleep?
Puhuvatko he italiaa?
Do they speak Italian?
Opiskelevatko vihaiset miehet latinaa?
Do the angry men study Latin?
Rakastaako hän teitä?
Does he/she love you (plural)?
Odottaako hän naista?
Is he/she waiting for a woman?
soittaa
to play (an instrument), to phone, to call (on the phone)
Kaisalle
to Kaisa (allative)
James soittaa Kaisalle
James phones Kaisa
haloo
hello (on the phone)
puhelimessa
on the phone (inessive)
tiedät
you know
paljonko
how much
Paljonko kello on?
What's the time?
Tiedätkö sinä paljonko kello on?
Do you know what the time is?
Kello on kymmenen
It is ten o'clock
Kello on kaksitoista
It is twelve o'clock
unohtaa
to forget
unohdan
I forget
aina
always
aikaero
time difference
Unohdan aina aikaeron
I always forget the time difference
asia
thing, matter, business
Mitä asiaa sinulla on?
What do you want to talk about?
kertoa
to tell
kerron
I tell
huomenna
tomorrow
Kerron sinulle huomenna
I will tell you tomorrow
monelta
at what time
soitan
I play (an instrument), I phone
Monelta soitan?
At what time shall I call?
kello kymmeneltä
at ten o'clock
aamulla
in the morning (adessive)
Suomen aikaa
Finnish time (partitive)
sopia
to fit; to agree
Sopii
It is OK with me
Kello on noin kolme iltapäivällä
It is about 3pm
Kello on vähän yli puoli seitsemän
It is just gone half past six
Kello on varttia vaille kaksi
It is quarter to two
Kello on kahtakymmentäviittä vaille kaksitoista
It is twenty-five to twelve
Kello on kahdeksantoista yli kolme
It is eighteen past three
Kello on tasan seitsemän aamulla
It is exactly 7am
Kello on puoli neljä
It is half past three
Kello on viittä vaille yhdeksän illalla
It is five to nine in the evening
Kello on melkein viisi
It is almost five o'clock
Kello on kaksikymmentä yli yksitoista
It is twenty past eleven
Kello on kaksikymmentäkaksi yli kuusi
It is twenty-two past six
Kello on kahtatoista vaille kahdeksan
it is twelve to eight
Kello on tasan kolme
It is exactly three o'clock
Kello on vartin yli seitsemän
It is quarter past seven
Kello on seitsemää vaille yksitoista
It is seven to eleven
Kello on yhdeksäntoista yli kuusi
It is nineteen past six
Kello on noin yksi yöllä
It is about 1am
Kello on varttia vaille neljä
It is quarter to four
Kello on kaksikymmentäviisi yli viisi
It is twenty-five past five
On melkein keskiyö
It is almost midnight
Kello on kahtakymmentä vaille kahdeksan
It is twenty to eight
Kello on kolme iltapäivällä
It is 3pm
Kello on puoli yksitoista
It is half past ten
Kello on kymmentä vaille yhdeksän
It is ten to nine
Kello on seitsemäntoista yli seitsemän
It is seventeen past seven
Kello on kolmeatoista vaille yksitoista
It is thirteen to eleven
sinulle
you (allative)
hänelle
him/her (allative)
meille
us (allative)
teille
you (plural, allative)
heille
them (allative)
soitat
you play (an instrument), you phone
hän soittaa
he/she plays (an instrument), he/she phones
soitamme
we play (an instrument), we phone
soitatte
you (plural) play (an instrument), you (plural) phone
he soittavat
they play (an instrument), they phone
kerrot
you tell
hän kertoo
he/she tells
kerromme
we tell
kerrotte
you tell (plural)
he kertovat
they tell
annan
I give
annat
you give
hän antaa
he/she gives
annamme
we give
annatte
you give (plural)
he antavat
they give
Kello on yksi
It is one o'clock
Kello on kaksi
It is two o'clock
Kello on kolme
It is three o'clock
Kello on neljä
It is four o'clock
iltapäivä
afternoon
iltapäivät
afternoons
päivällä
at day (adessive)
illalla
in the evening (adessive)
yöllä
at night (adessive)
iltapäivällä
in the afternoon (adessive)
Kello on viisi iltapäivällä
It is 5pm
Kello on kuusi aamulla
It is 6am
Kello on seitsemän illalla
It is 7pm
Kello on puoli kahdeksan
It is half past seven
Kello on puoli yhdeksän
It is half past eight
Kello on puoli kymmenen
It is half past nine
Kello on viisi yli yksitoista
It is five past eleven
Kello on kymmenen yli kaksitoista
It is ten past twelve
Kello on vartin yli yksi
It is quarter past one
Kello on kaksikymmentäkaksi yli seitsemän
It is twenty-two past seven
Kello on minuuttia vaille kaksi
It is one minute to two
Kello on kahta minuuttia vaille kolme
It is two (minutes) to three
Kello on kolmea minuuttia vaille neljä
It is three (minutes) to four
Kello on neljää minuuttia vaille viisi
It is four (minutes) to five
Kello on viittä vaille kuusi
It is five to six
Kello on kuutta vaille seitsemän
It is six to seven
Kello on seitsemää vaille kahdeksan
It is seven to eight
Kello on kahdeksaa vaille yhdeksän
It is eight to nine
Kello on yhdeksää vaille kymmenen
It is nine to ten
Kello on kymmentä vaille yksitoista
It is ten to eleven
Kello on yhtätoista vaille kaksitoista
It is eleven to twelve
Kello on kahtatoista vaille yksi
It is twelve to one
Kello on kolmeatoista vaille kaksi
It is thirteen to two
Kello on neljäätoista vaille kolme
It is fourteen to three
Kello on viittätoista vaille neljä
It is fifteen to four
Kello on kuuttatoista vaille viisi
It is sixteen to five
Kello on seitsemäätoista vaille kuusi
It is seventeen to six
Kello on kahdeksaatoista vaille seitsemän
It is eighteen to seven
Kello on yhdeksäätoista vaille kahdeksan
It is nineteen to eight
Kello on kahtakymmentä vaille yhdeksän
It is twenty to nine
Kello on kahtakymmentäyhtä vaille kymmenen
It is twenty-one to ten
Kello on kahtakymmentäkahta vaille yksitoista
It is twenty-two to eleven
Kello on kahtakymmentäkolmea vaille kaksitoista
It is twenty-three to twelve
Kello on kahtakymmentäneljää vaille yksi
It is twenty-four to one
Kello on kahtakymmentäviittä vaille kaksi
It is twenty-five to two
Kello on kahtakymmentäkuutta vaille kolme
It is twenty-six to three
Kello on kahtakymmentäseitsemää vaille neljä
It is twenty-seven to four
Kello on kahtakymmentäkahdeksaa vaille viisi
It is twenty-eight to five
Kello on kahtakymmentäyhdeksää vaille kuusi
It is twenty-nine to six
On keskipäivä
It is noon
On keskiyö
It is midnight
Kello on tasan kaksi
It is exactly two o'clock
Kello on noin viisi
It is about five o'clock
Kello on melkein kahdeksan
It is almost eight o'clock
Kello on vähän yli kymmenen
It is just gone/a little bit past ten o'clock
ihmiselle
person, human being (allative)
miehelle
man (allative)
naiselle
woman (allative)
lapselle
child (allative)
tytölle
girl (allative)
pojalle
boy (allative)
hyvälle
good (allative)
nuorelle
young (allative)
vanhalle
old (allative)
kauniille
beautiful (allative)
komealle
handsome (allative)
iloiselle
happy/cheerful (allative)
onnelliselle
happy/content (allative)
surulliselle
sad (allative)
vihaiselle
angry (allative)
mukavalle
nice (allative)
pienelle
small (allative)
hän tietää
he/she knows
tiedämme
we know
tiedätte
you know (plural)
he tietävät
they know
yhdeltä
one (ablative)
kahdelta
two (ablative)
kolmelta
three (ablative)
neljältä
four (ablative)
viideltä
five (ablative)
kuudelta
six (ablative)
seitsemältä
seven (ablative)
kahdeksalta
eight (ablative)
yhdeksältä
nine (ablative)
kymmeneltä
ten (ablative)
yhdeltätoista
eleven (ablative)
kahdeltatoista
twelve (ablative)
Soitan sinulle huomenna
I will call you tomorrow
sen
it (accusative)
Kerron sen hänelle myöhemmin
I will tell it to him/her later
He antavat sen nuorelle tytölle
They give it to the young girl
Soitamme heille pian
We will call them soon
Kerrotte sen meille
You (plural) tell it to us
Mukavat pojat antavat sen minulle
The nice boys give it to me
Soitan tänään vanhalle miehelle
I will call the old man today
Kaunis nainen kertoo sen sinulle
The beautiful woman tells it to you
Annamme sen pienelle pojalle
We will give it to the little boy
Hän soittaa meille
He/she calls us
Nuoret lapset kertovat sen meille
The young children tell it to us
Annatte sen mukavalle naiselle
You (plural) will give it to the nice woman
Soitatte minulle huomenna
You will (plural) call me tomorrow
Hän kertoo sen minulle myöhemmin
He/she tells it to me later
Annan sen iloiselle tytölle
I give it to the happy/cheerful girl
Soitan teille myöhemmin
I will call you (plural) later
Kerron sen hänelle
I will tell it to him/her
Pienet lapset soittavat meille huomenna
The little children will call us tomorrow
Hän kertoo sen ruotsalaiselle naiselle
He/she tells it to the Swedish woman
Suomalainen tyttö antaa sen hänelle
The Finnish girl gives it to him/her
Soitamme pian vanhalle miehelle
We will call the old man soon
Kerrotte meille myöhemmin
You (plural) will tell us later
Annan sen tänään mukavalle pojalle
I will give it to the nice boy today
Kauniit naiset soittavat komealle miehelle
The beautiful women call the handsome man
Surulliset ihmiset kertovat sen heille
The sad people will tell it to them
Annamme sen sinulle
We will give it to you
He soittavat teille myöhemmin
They will call you (plural) later
Kerromme sen nuorelle pojalle
We will tell it to the young boy
Annan sen hänelle huomenna
I will give it to him/her tomorrow
Kello on melkein kaksi
It is almost two o'clock
Tänään luen sinulle kirjaa
I shall read you a book today.
Puhut minulle suomea
You speak Finnish to me
Kaunis nainen antaa sen sinulle puoli kuudelta
The beautiful woman gives it to you at half past five
Kerron sen sinulle myöhemmin
I shall tell it to you later
Puhutteko heille englantia?
Do you (plural) speak English to them?
Hän tietää sen pian
He/she will know it soon
Soitamme teille seitsemältä
We shall call you (plural) at seven o'clock
Kello on vartin yli yhdeksän illalla
It is quarter past nine in the evening
Luetko minulle sanomalehteä?
Will you read me a newspaper?
Puhumme heille ruotsia
We speak Swedish to them
Nuoret tytöt antavat sen pienelle koiralle huomenna
The young girls will give it to the small dog tomorrow
Kerrotte sen meille puoli kolmelta iltapäivällä
You (plural) will tell it to us at half past two in the afternoon
Tiedän sen pian
I shall know it soon
Hän soittaa minulle varttia vaille yksitoista
He/she will call me at quarter to eleven
Nuoret lapset soittavat mukavalle naiselle seitsemältä illalla
The young children will call the nice woman at 7pm
Tiedän sen huomenna
I will know it tomorrow
Kerrot meille myöhemmin
You will tell us later
Pieni poika antaa sen pienelle kissalle aamulla
The small boy gives it to the small cat in the morning
Kello on puoli kolme
It is half past two
Puhummeko heille espanjaa?
Shall we speak Spanish to them?
Luette minulle kirjaa
You (plural) are reading me a book
Soitan vanhalle miehelle kahdeksalta aamulla
I shall call the old man at 8am
Hän tietää pian
He/she will know soon
Kerromme kauniille tytölle varttia vaille neljä
We shall tell the beautiful girl at quarter to four
Annatte sen heille vartin yli yksi
You (plural) will give it to them at quarter past one
Puhun sinulle suomea
I speak Finnish to you
Luen teille sanomalehteä
I am reading a newspaper to you (plural)
James soittaa Kaisalle kymmeneltä aamulla
James will call Kaisa at 10am
Kello on varttia vaille kolme
It is quarter to three
Tiedämme illalla
We shall know in the evening
Hän antaa sen vihaiselle lapselle
He/she gives it to the angry child
Soitamme kahdeltatoista
We shall call at 12 o'clock
Tiedätte viideltä
You (plural) will know at 5 o'clock
Kerron sen hänelle yhdeksältä illalla
I will tell it to him at 9pm
Annat sen meille kahdeksalta aamulla
You will give it to us at 8am
Kaunis nainen soittaa sinulle puoli viideltä
The beautiful woman will call you at half past four
Pienet lapset tietävät sen puoli yhdeksältä
The little children will know it at half past eight
Kerromme sen vartin yli kymmenen
We shall tell it quarter past ten
Annatte sen minulle varttia vaille kaksi iltapäivällä
You (plural) will give it to me at quarter to two in the afternoon
Soitan miehelle kaksikymmentä yli kuusi
I will call the man at twenty past six
Tiedät sen kymmentä vaille kolme
You will know it at ten to three
Nuori poika kertoo sen iloiselle tytölle viisi yli neljä
The young boy tells it to the happy/cheerful girl at five past four
He antavat sen teille seitsemältä
They give it to you (plural) at 7 o'clock
Monelta he antavat sen sinulle?
At what time will they give it to you?
Monelta hän kertoo sen meille?
At what time will he/she tell it to us?
Monelta tiedätte?
At what time will you (plural) know?
Monelta soitan heille?
At what time shall I call them?
Monelta annat sen minulle?
At what time will you give it to me?
Monelta he kertovat sen nuorelle pojalle?
At what time will they tell it to the young boy?
Monelta he tietävät sen?
At what time will they know it?
Monelta vanha mies soittaa nuorelle tytölle?
At what time will the old man call the young girl?
Monelta annatte sen meille?
At what time will you (plural) give it to us?
Monelta kerron teille?
At what time shall I tell you (plural)?
Monelta tiedät sen?
At what time will you know it?
He soittavat minulle yhdeltä iltapäivällä
They will call me at 1pm
Tiedät sen kahdelta iltapäivällä
You will know it at 2pm
Kerron sen teille puoli neljältä
I shall tell it to you (plural) at half past three
Annatte sen meille puoli viideltä
You (plural) will give it to us at half past four
Soitamme sinulle varttia vaille seitsemän
We shall call you at quarter to seven
Pieni lapsi tietää viideltä iltapäivällä
The small child will know at 5pm
He kertovat meille vartin yli kuusi
They will tell us at quarter past six
Annat sen kauniille naiselle kahdeksalta aamulla
You will give it to the beautiful woman at 8am
Soitan hänelle puoli kymmeneltä
I shall call him/her at half past nine
Tiedätte kymmeneltä illalla
You (plural) will know at 10pm
Kerromme hänelle yhdeltätoista yöllä
We shall tell him/her at 11pm
rautatieasema
railway station
rautatieasemat
railway stations
rautatieasemalla
railway station (adessive)
He ovat rautatieasemalla
They are at the railway station
he menevät
they go
juna
train
junat
trains
junalla
train (adessive)
Iisalmeen
Iisalmi (illative)
He menevät junalla Iisalmeen
They take the train to Iisalmi
koska
because
Kaisan
Kaisa's (genitive)
perhe
family
perheet
families
He menevät junalla Iisalmeen, koska Kaisan perhe asuu Iisalmessa
They take the train to Iisalmi, because Kaisa's family lives in Iisalmi
lippu
ticket, flag
liput
tickets, flags
Kaksi lippua Iisalmeen, kiitos
Two tickets to Iisalmi, please
maksaa
to pay, to cost
euro
euro
eurot
euros
Kaksi lippua Kuopiosta Iisalmeen maksaa 49,80 euroa.
Two tickets from Kuopio to Iisalmi cost 49.80 euros
opiskelija
student
opiskelijat
students
kortti
card
kortit
cards
Meillä on opiskelijakortit
We have student cards
saada
to get, to receive
saatte
you (plural) get, you receive
puoleen hintaan
at half price (illative)
Saatte liput puoleen hintaan
You (plural) get the tickets at half price
kortilla
card (adessive)
käteinen
cash
käteiset
cash (nominative plural)
käteisellä
cash (adessive)
Maksatteko kortilla vai käteisellä?
Will you (plural) pay with a (bank or credit) card or in cash?
lähteä
to leave, to depart
Monelta juna lähtee?
At what time will the train depart?
saapua
to arrive
Monelta juna saapuu Iisalmeen?
At what time will the train arrive in Iisalmi?
miltä
from what, from which (ablative)
raide
rail, track
raiteet
rails, tracks
raiteelta
rail, track (ablative)
Miltä raiteelta juna lähtee?
From which track does the train depart?
Juna lähtee raiteelta 2
The train departs from track 2
matka
trip, journey
matkat
trips, journeys
Hyvää matkaa
Have a nice trip
tulla
to come
tulen
I come
tulet
you come
hän tulee
he/she comes
tulemme
we come
tulette
you (plural) come
he tulevat
they come
apteekki
pharmacy
apteekit
pharmacies
aukio
square (place)
aukiot
squares (place)
aukiolla
square (place) (adessive)
aukiolta
square (place) (ablative)
elokuvateatteri
cinema
elokuvateatterit
cinemas
hotelli
hotel
hotellit
hotels
katu
street
kadut
streets
kadulla
street (adessive)
kadulta
street (ablative)
keskusta
centre, city centre
keskustat
centres, city centres
kirjakauppa
bookshop
kirjakaupat
bookshops
kirjasto
library
kirjastot
libraries
kirkko
church
kirkot
churches
konserttisali
concert hall
konserttisalit
concert halls
koulu
school
koulut
schools
lentokenttä
airport
lentokentät
airports
lentokentällä
airport (adessive)
lentokentältä
airport (ablative)
linja-autoasema
bus station
linja-autoasemat
bus stations
linja-autoasemalla
bus station (adessive)
linja-autoasemalta
bus station (ablative)
muistomerkki
memorial, monument
muistomerkit
memorials, monuments
muistomerkillä
memorial, monument (adessive)
muistomerkiltä
memorial, monument (ablative)
museo
museum
museot
museums
ooppera
opera, opera house
oopperat
operas, opera halls
ostoskeskus
shopping centre, mall
ostoskeskukset
shopping centres, malls
pankki
bank
pankit
banks
patsas
statue
patsaat
statues
patsaalla
statue (adessive)
patsaalta
statue (ablative)
poliisiasema
police station
poliisiasemat
police stations
poliisiasemalla
police station (adessive)
poliisiasemalta
police station (ablative)
postikonttori
post office
postikonttorit
post offices
puisto
park
puistot
parks
pysäkki
stop (for trams, buses etc.)
pysäkit
stops (for trams, buses etc.)
pysäkillä
stop (for trams buses etc.) (adessive)
pysäkiltä
stop (for trams, buses etc.) (ablative)
rakennus
building
rakennukset
buildings
rautatieasemalta
railway station (ablative)
ravintola
restaurant
ravintolat
restaurants
ruokakauppa
grocery shop
ruokakaupat
grocery shops
sairaala
hospital
sairaalat
hospitals
satama
harbour, port
satamat
harbours, ports
silta
bridge
sillat
bridges
sillalla
bridge (adessive)
sillalta
bridge (ablative)
stadion
stadium
stadionit
stadiums
stadionilla
stadium (adessive)
stadionilta
stadium (ablative)
suihkulähde
fountain
suihkulähteet
fountains
suihkulähteellä
fountain (adessive)
suihkulähteeltä
fountain (ablative)
teatteri
theatre
teatterit
theatres
tori
market square
torit
market squares
torilla
market square (adessive)
torilta
market square (ablative)
yliopisto
university
yliopistot
universities
yliopistolla
university (adessive)
yliopistolta
university (ablative)
mennä
to go
menen
I go
menet
you go
hän menee
he/she goes
menemme
we go
menette
you (plural) go
Tulen ruokakaupasta
I am coming from the grocery shop
Tulet puistosta
You are coming from the park
Hän tulee rautatieasemalta
He/she is coming from the railway station
Tulemme kirkosta
We are coming from the church
Olemme puistossa
We are in the park
Tulette pankista
You (plural) are coming from the bank
Olette kirjastossa
You (plural) are in the library
He ovat apteekissa
They are at the pharmacy
He tulevat lentokentältä
They are coming from the airport
Olen museossa
I am in the museum
Tulen sairaalasta
I am coming from the hospital
Olet pysäkillä
You are at the bus/tram stop
Tulet ravintolasta
You are coming from the restaurant
Hän tulee konserttisalista
He/she is coming from the concert hall
Hän on keskustassa
He/she is downtown
Tulemme tänään Saksasta
We will come from Germany today
Olemme kirkossa
We are in the church
Tulette torilta
You (plural) are coming from the market square
He ovat koulussa
They are at school
Tulen keskustasta
I am coming from the city centre
Olet kirjastossa
You are at the library
Hän tulee kirjakaupasta
He/she is coming from the book shop
Tulemme teatterista
We are coming from the theatre
Olette kadulla
You (plural) are on the street
He ovat oopperassa
They are at the opera hall
Olen aukiolla
I am at the square
Tulet rautatieasemalta
You are coming from the railway station
Hän on postikonttorissa
He/she is at the post office
Olemme ravintolassa
We are at the restaurant
Tulette elokuvateatterista
You (plural) are coming from the cinema
He ovat ostoskeskuksessa
They are at the mall
Olet sillalla
You are on the bridge
kaupunkiin
city (illative)
apteekkiin
pharmacy (illative)
aukiolle
square (place) (allative)
elokuvateatteriin
cinema (illative)
hotelliin
hotel (illative)
kadulle
street (allative)
keskustaan
centre, city centre (illative)
kirjakauppaan
bookshop (illative)
kirjastoon
library (illative)
kirkkoon
church (illative)
kouluun
school (illative)
lentokentälle
airport (allative)
linja-autoasemalle
bus station (allative)
muistomerkille
memorial, monument (allative)
museoon
museum (illative)
oopperaan
opera, opera hall (illative)
ostoskeskukseen
shopping centre, mall (illative)
pankkiin
bank (illative)
patsaalle
statue (allative)
poliisiasemalle
police station (allative)
postikonttoriin
post office (illative)
puistoon
park (illative)
pysäkille
bus/tram stop (allative)
rakennukseen
building (illative)
rautatieasemalle
railway station (allative)
ravintolaan
restaurant (illative)
ruokakauppaan
grocery shop (illative)
sairaalaan
hospital (illative)
satamaan
harbour, port (illative)
sillalle
bridge (allative)
stadionille
stadium (allative)
suihkulähteelle
fountain (allative)
teatteriin
theatre (illative)
torille
market square (allative)
yliopistolle
university (allative)
autolla
car (adessive)
laivalla
ship (adessive)
lentokoneella
aeroplane (adessive)
linja-autolla
bus (adessive)
metrolla
metro (adessive)
moottoripyörällä
motorcycle (adessive)
polkupyörällä
bicycle (adessive)
raitiovaunulla
tram, streetcar (adessive)
rekalla
lorry (adessive)
taksilla
taxi (adessive)
veneellä
boat (adessive)
auto
car
autot
cars
laiva
ship
laivat
ships
lentokone
aeroplane
lentokoneet
aeroplanes
linja-auto
bus
linja-autot
buses
metro
tube, subway
metrot
tubes, subways
moottoripyörä
motorcycle
moottoripyörät
motorcycles
polkupyörä
bicycle
polkupyörät
bicycles
raitiovaunu
tram, streetcar
raitiovaunut
trams, streetcars
rekka
lorry
rekat
lorries
taksi
taxi
taksit
taxies
vene
boat
veneet
boats
Menemme Saksaan
We are going to Germany
Menen elokuvateatteriin kuudelta
I shall go to the cinema at 6 o'clock
Menette museoon
You (plural) are going to the museum
Huomenna menet oopperaan
Tomorrow you will go to the opera house
Kaunis nainen menee ostoskeskukseen
The beautiful woman goes to the mall
Pienet lapset menevät rautatieasemalle
The small children go to the railway station
Menemme kaupunkiin
We are going to the city
Menen kirjastoon
I go to the library
Menette Venäjälle
You (plural) are going to Russia
Menet myöhemmin lentokentälle
You will go to the airport later
Vanha mies menee ruokakauppaan
The old man goes to the grocery shop
Tyttö ja koirat menevät puistoon
The girl and the dogs go to the park
Tänään menemme kirkkoon
Today we will go to the church
Menen pian pankkiin
I shall go to the bank soon
Menet kouluun kahdeksalta
You will go to school at 8 o'clock
Hän menee Helsinkiin
He/she goes to Helsinki
Menemme Ruotsiin
We are going to Sweden
Huomenna menen Pariisiin
Tomorrow I will go to Paris
Menet kirjastoon
You are going to the library
Menette pankkiin kolmelta
You (plural) will go to the bank at 3 o'clock
Pienet tytöt menevät elokuvateatteriin illalla
The small girls go to the cinema in the evening
Vihainen mies menee myöhemmin sairaalaan
The angry man goes later to the hospital
Menemme oopperaan seitsemältä
We shall go to the opera house at 7 o'clock
Menen Venäjälle
I am going to Russia
Pian menet lentokentälle
Soon you will go to the airport
Menette rautatieasemalle
You (plural) are going to the railway station
Surullinen nainen menee torille yhdeltätoista
The sad woman will go to the market square at 11 o'clock
Koirat menevät myöhemmin puistoon
The dogs will go to the park later
Menemme museoon
We are going to the museum
Tänään menen Ranskaan
Today I shall go to France
Menette yliopistolle kahdeksalta
You (plural) will go to the university at 8 o'clock
Menet ruokakauppaan
You are going to the grocery shop
Hän menee Tukholmaan
He/she goes to Stockholm
He menevät ostoskeskukseen
They are going to the mall
kävellä
to walk
kävelen
I walk
kävelet
you walk
hän kävelee
he/she walks
kävelemme
we walk
kävelette
you (plural) walk
he kävelevät
they walk
Kävelen illalla ostoskeskukseen
I walk to the mall in the evening
Menet Tukholmaan laivalla
You are taking the ship to Stockholm
Tulet kirjastosta linja-autolla
You are coming by bus from the library
Menette teatteriin taksilla
You (plural) are going by taxi to the theatre
Hän kävelee aamulla puistoon
He/she walks to the park in the morning
He tulevat keskustasta metrolla
They are coming by tube from the city centre
Menen Saksaan lentokoneella
I am taking the plane to Germany
Kävelet ruokakaupasta ravintolaan
You walk from the grocery shop to the restaurant
Menemme huomenna junalla Helsinkiin
We will take the train to Helsinki tomorrow
Tulette sairaalasta raitiovaunulla
You (plural) are coming by tram from the hospital
He kävelevät kouluun
They are walking to school
Hän menee pian taksilla oopperaan
He/she will soon take the taxi to the opera house
Huomenna menen lentokoneella Berliiniin
Tomorrow I will take the plane to Berlin
Menet kouluun linja-autolla kahdeksalta
You will take the bus to school at 8 o'clock
Illalla menemme elokuvateatteriin taksilla
In the evening we will take the taxi to the cinema
Kävelette museosta apteekkiin
You (plural) will walk from the museum to the pharmacy
He tulevat laivalla Ranskasta
They are coming by ship from France
Hän tulee pankista raitiovaunulla
He/she is coming by tram from the bank
Menen metrolla kirkkoon
I am taking the tube to the church
Tulet yliopistolta polkupyörällä
You are coming by bike from the university
Menette pian autolla Venäjälle
You (plural) will soon go by car to Russia
Tulemme poliisiasemalta linja-autolla
We are coming by bus from the police station
He kävelevät päivällä keskustaan
They are walking to the city centre at day
Hän menee taksilla teatteriin
He/she takes the taxi to the theatre
Tulemme huomenna Saksasta junalla
We are coming by train from Germany tomorrow
Olette kirkossa kahdeltatoista
You (plural) will be at the church at 12 o'clock
Nuori nainen kävelee aamulla puistoon
The young woman will walk to the park in the morning
Iloiset pojat menevät pian kouluun
The happy/cheerful boys will soon go to school
Tulen tänään Venäjältä lentokoneella
I will come today by plane from Russia
Olet ostoskeskuksessa
You are at the mall
Kävelemme yliopistolta museoon
We will walk from the university to the museum
Menette illalla elokuvateatteriin taksilla
You (plural) will take the taxi to the cinema in the evening
Hän tulee Ranskasta lentokoneella
He/she is coming by plane from France
He ovat illalla oopperassa
They will be at the opera house in the evening
Kävelen kahdelta ruokakauppaan
I will walk to the grocery shop at 2 o'clock
Tulemme Tukholmasta laivalla
We will come by ship from Stockholm
Olette huomenna kirjastossa
You (plural) will be at the library tomorrow
Pieni tyttö kävelee keskustassa
The small girl walks at the city centre
He menevät kolmelta linja-autolla lentokentälle
They will take the bus to the airport at 3 o'clock
Olette sillalla
You (plural) are on the bridge
He menevät torille seitsemältä aamulla
They will go to the market square at 7am
Hän tulee yliopistolta raitiovaunulla
He/she is coming by tram from the university
Menen kaupunkiin
I am going to the city
esitellä
to introduce
Kaisa esittelee perheensä Yvonnelle
Kaisa introduces her family to Yvonne
isä
father
isät
fathers
Tämä on isäni Oiva
This is my father Oiva
tervetuloa
welcome
äiti
mother
äidit
mothers
Tämä on äitini Pirjo
This is my mother Pirjo
veli
brother
veljet
brothers
Tässä ovat veljeni Martti ja siskoni Jenni
Here are my brother Martti and my sister Jenni
kahvi
coffee
kahvit
coffee (plural)
valmis
ready, complete
valmiit
ready, complete (plural)
valmista
ready, complete (partitive)
Kahvi on valmista
Coffee is ready
toivottavasti
hopefully, I hope
pitää
to like, to hold/keep; to have (to do)
pidät
you like, you hold/keep
pulla
pulla
pullat
pulla (plural)
pullasta
pulla (elative)
Toivottavasti pidät pullasta
I hope you like pulla
makea
sweet (taste)
makeat
sweet (taste; plural)
eloisa
lively
eloisat
lively (plural)
rauhallinen
peaceful, quiet, calm
rauhalliset
peaceful, quiet, calm (plural)
soma
pretty
somat
pretty (plural)
tuhma
naughty
tuhmat
naughty (plural)
kiltti
kind, well-behaved, nice
kiltit
kind, well-behaved, nice (plural)
Kaisan kissa
Kaisa's cat
Villen koira
Ville's dog
Marian lehmät
Maria's cows
lapsen kissa
the child's cat
ruokakaupan rekka
the grocery shop's lorry
kirjakaupan kirja
the bookshop's book
miehen auto
the man's car
äitini sisko
my mother's sister
isäsi hamsteri
your dad's hamster
hänen serkkunsa auto
his/her cousin's car
sukulainen
relative
sukulaiset
relatives
vaimo
wife
vaimot
wives
aviomies
husband
aviomiehet
husbands
avovaimo
common-law wife
avovaimot
common-law wives
avomies
common-law husband
avomiehet
common-law husbands
poikaystävä
boyfriend
poikaystävät
boyfriends
tyttöystävä
girlfriend
tyttöystävät
girlfriends
poika
boy, son
pojat
boys, sons
tytär
daughter
tyttäret
daughters
sisarus
sibling
sisarukset
siblings
täti
aunt
tädit
aunts
setä
uncle (father's brother)
sedät
uncles (father's brothers)
eno
uncle (mother's brother)
enot
uncles (mother's brothers)
serkku
cousin
serkut
cousins
lapsenlapsi
grandchild
lapsenlapset
grandchildren
isoisä
grandfather
isoisät
grandfathers
isoäiti
grandmother
isoäidit
grandmothers
vaari
grandpa
vaarit
grandpas
mummo
grandma
mummot
grandmas
appi
father-in-law
apet
fathers-in-law
anoppi
mother-in-law
anopit
mothers-in-law
lanko
brother-in-law
langot
brothers-in-law
käly
sister-in-law
kälyt
sisters-in-law
vävy
son-in-law
vävyt
sons-in-law
miniä
daughter-in-law
miniät
daughters-in-law
Olen naimisissa
I am married
Olen eronnut
I am divorced
leski
widow
lesket
widows
Olen avoliitossa
I am in a common-law marriage
sinkku
single
sinkut
singles
Olen ainut lapsi
I am the only child
minun koirani
my dog
sinun koirasi
your dog
hänen koiransa
his/her dog
meidän koiramme
our dog
teidän koiranne
your (plural) dog
heidän koiransa
their dog
minun hevoseni
my horse
sinun hevosesi
your horse
hänen hevosensa
his/her horse
meidän hevosemme
our horse
teidän hevosenne
your (plural) horse
heidän hevosensa
their horse
onnellinen koirani
my happy/content dog
uusi hevosesi
your new horse
hänen vanha autonsa
his/her old car
Vihainen koira on minun
The angry dog is mine
Onnelliset lehmät ovat heidän
The happy/content cows are theirs
Nimeni on Outi
My name is Outi
Hänen uusi autonsa on saksalainen
His/her new car is German
Nuori lapsesi on iloinen
Your young child is happy/cheerful
Märkä koiramme on onnellinen
Our wet dog is happy/content
Lehmänne on vihainen
Your (plural) cow is angry
Heidän uusi kissansa on surullinen
Their new cat is sad
Hevoseni on kiltti
My horse is kind
Koirasi rakastaa minua
Your dog loves me
Hänen kissansa antaa sen meille
His/her cat gives it to us
Suuri rekkamme on kuiva
Our large truck is dry
Pieni pullanne on makea
Your (plural) small pulla is sweet
Heidän lampaansa on rauhallinen
Their sheep is calm
Sikani on 7-vuotias
My pig is 7 years old
Ranskalainen autosi on kylmä
Your French car is cold
Koiramme odottaa meitä
Our dog is waiting for us
Söpöt koirat ovat minun
The cute dogs are mine
Pienet kanat ovat hänen
The small chickens are his/hers
Tuhmat kissat ovat teidän
The naughty cats are yours (plural)
Hevosenne auttaa teitä
Your (plural) horse is helping you (plural)
Lehmäsi etsii sinua
Your cow is looking for you
Hänen koiransa istuu tässä
His/her dog sits (right) here
Heidän rauhallinen sikansa nukkuu tuolilla
Their calm pig sleeps on the chair
Vihaiset koirat ovat sinun
The angry dogs are yours
Heidän märkä kissansa nukkuu aamulla
Their wet cat is sleeping in the morning
Kallis automme on Saksasta
Our expensive car is from Germany
Eloisa kissanne etsii heitä
Your (plural) lively cat is looking for them
Uusi koirani auttaa minua
My new dog is helping me
Ruma sikasi on kuiva
Your ugly pig is dry
Hänen vanha hevosensa on komea
His/her old horse is handsome
Söpö lehmä on heidän
The cute cow is theirs
Heidän soma lampaansa etsii meitä
Their pretty sheep is looking for us
Pieni rekkamme on lämmin
Our small lorry is warm
Rauhallinen koiranne nukkuu
Your (plural) calm dog is sleeping
Kanani on 2-vuotias
My chicken is 2 years old
Halpa autosi on ranskalainen
Your cheap car is French
Uusi kirjastomme on kaunis
Our new library is beautiful
Hänen soma hevosensa seisoo sillalla
His/her pretty horse is standing on the bridge
Kiltti lammas on meidän
The kind sheep is ours
Koirani etsii teitä
My dog is looking for you (plural)
Pullanne on makea
Your (plural) pulla is sweet
Hänen nimensä on Risto
His name is Risto
Hänen uusi kissansa on tuhma
His/her new cat is naughty
Nuori lapseni menee kouluun seitsemältä
My young child goes to school at 7 o'clock
Minä ja koirani tulemme puistosta
I and my dog are coming from the park
Hänen lehmänsä rakastaa minua
His/her cow loves me
Odotan siskoni koiraa
I am waiting for my sister's dog
Etsit kissaa
You are looking for the cat
Autamme isäni lehmää
We are helping my father's cow
Rakastan äitiäni
I love my mother
Odotamme isääni
We are waiting for my father
Etsitte koiraanne
You (plural) are looking for your (plural) dog
Autat hevostasi
You are helping your horse
Hän rakastaa siskoansa
He/she loves his/her sister
He odottavat junaansa
They are waiting for their train
Iloinen mies auttaa koiraansa
The happy/cheerful man is helping his (own) dog
Iloinen mies auttaa hänen koiraansa
The happy man is helping his/her (someone else's) dog
Hän rakastaa vaimoansa
He loves his (own) wife
Hän rakastaa hänen vaimoansa
He loves his (someone else's) wife
Kaunis nainen rakastaa aviomiestänsä
The beautiful woman loves her husband
Etsin lastani ostoskeskuksesta
I am looking for my child at the mall
Autat veljeäsi sairaalassa
You are helping your brother at the hospital
Odotamme siskoamme rautatieasemalla
We are waiting for our sister at the railway station
Rakastatte isäänne
You (plural) love your (plural) father
Nuoret miehet etsivät autoansa
The young men are looking for their car
Autan äitiäni ruokakaupassa
I am helping my mother at the grocery shop
Odotat vaimoasi kirjastossa
You are waiting for your wife at the library
Rakastamme tytärtämme
We love our daughter
Etsitte poikaanne kirkosta
You (plural) are looking fo your (plural) son at the church
Hän auttaa mummoansa
He/she is helping his/her grandma
He odottavat tätiänsä pankissa
They are waiting for their aunt at the bank
Rakastan enoasi
I love your maternal uncle
Etsit koiraasi puistosta
You are looking for your dog in the park
Autamme tyttöystävääni sillalla
We are helping my girlfriend on the bridge
Odotatte perhettänne lentokentällä
You (plural) are waiting for your (plural) family at the airport
Pienet lapset etsivät äitiänsä postikonttorista
The small children are looking for their mother at the post office
Autan hänen koiraansa
I am helping his/her dog
Odotat veljeäsi ravintolassa
You are waiting for your brother at the restaurant
Huomenna etsimme siskoamme poliisiasemalta
Tomorrow we will look for our sister at the police station
Rakastatte tätiänne
You (plural) love your (plural) aunt
Vanhat miehet auttavat lapsenlastansa
The old men are helping their grandchild
Nuori poika odottaa enoansa kirkossa
The young boy is waiting for his maternal uncle in the church
Etsin hänen pullaansa
I am looking for his/her pulla
Rakastat hänen avomiestänsä
You love her common-law husband
Odotatte appeanne lentokentällä
You (plural) are waiting for your (plural) father-in-law at the airport
He etsivät tytärtänsä museosta
They are looking for their daughter at the museum
Hän rakastaa poikaansa
He/she loves his/her son
Odotan aviomiestäni apteekissa
I am waiting for my husband at the pharmacy
Etsit vävyäsi metrosta
You are looking for your son-in-law in the tube
Rakastamme mummoamme
We love our grandma
Kirjoitan sinulle
I will write to you
Annan sen hänelle
I will give it to him/her
Soitamme heille
We will call them
Luen vanhalle miehelle
I am reading to the old man
Kerrot sen nuorelle tytölle
You will tell it to the young girl
Kirjoitamme kauniille naiselle
We are writing to the beautiful woman
Annan sen äidilleni
I will give it to my mother
Soitamme isällemme
We will call our father
Luet lapsellesi
You are reading to your child
Hän kertoo sen tyttärellensä
He/she will tell it to his/her daughter
He kirjoittavat pojallensa
They are writing to their son
Mies soittaa vaimollensa
The man is calling his (own) wife
Mies soittaa hänen vaimollensa
The man is calling his (someone else's) wife
Minulla on auto
I have a car
Kissalla on pulla
The cat has a pulla
Iloisella miehellä on kaksi isoa koiraa
The happy man has two big dogs
Äidilläni on kolme pientä kissaa
My mother has three small cats
Siskollani on kallis auto
My sister has an expensive car
Anopillani on 36 lehmää
My mother-in-law has 36 cows
Luen aamulla sanomalehteä vaarilleni
I will read the newspaper to my grandpa in the morning
Kirjoitat huomenna mummollesi
You will write to your grandma tomorrow
Nuori nainen soittaa pian veljellensä Helsingistä
The young woman will soon call her brother from Helsinki
Kerromme sen siskollemme myöhemmin
We will tell about it to our sister later
Annatte sen tänään serkullenne
You (plural) will give it to your (plural) cousin today
Iloiset miehet lukevat illalla kirjaa lapsellensa
The happy/cheerful men are reading a book to their child in the evening
Kirjoitan äidilleni kirjastossa
I am writing to my mother in the library
Soitat isällesi kuudelta aamulla Saksasta
You will call your father at 6am from Germany
Annamme sen pojallemme kymmeneltä
We will give it to our son at 10 o'clock
Luette hänen anopillensa
You (plural) are reading to his/her mother-in-law
He kirjoittavat apellensa myöhemmin
They will write to their father-in-law later
Soitan avovaimolleni kaupungista
I am calling to my common-law wife from the city
Kerrot sen pian miehellesi
You will tell about it soon to your husband
Ruma nainen antaa sen koirallensa
The ugly woman gives it to her dog
Luemme kirjaa miniällemme
We are reading a book to our daughter-in-law
Luen kirjaa tyttärelleni
I am reading a book to my daughter
Kirjoitat hänen sedällensä koulussa
You are writing to his/her paternal uncle at school
Komea mies soittaa vaimollensa huomenna
The handsome man will call his wife tomorrow
Kerromme sen tädillemme myöhemmin
We will tell about it to our aunt later
Annatte sen pojallenne huomenna kolmelta iltapäivällä
You (plural) will give it to your son tomorrow at 3pm
Surulliset naiset lukevat sanomalehteä vaarillensa
The sad women are reading the newspaper to their grandpa
Kirjoitan hänen aviomiehellensä illalla
I will write to her husband in the evening
Soitat anopillesi Italiasta
You will call your mother-in-law from Italy
Hän kertoo sen siskollensa pian
He/she will tell it to his/her sister soon
Annamme sen veljellemme yliopistolla
We will give it to our brother at the university
Luette lapsenlapsellenne
You (plural) are reading to your (plural) grandchild
He kirjoittavat serkullensa huomenna
They will write to their cousin tomorrow
Soitan äidilleni Berliinistä
I am calling my mother from Berlin
Kerrot sen perheellesi myöhemmin
You will tell it to your family later
Nuoret pojat antavat sen isällensä viideltä iltapäivällä
The young boys give it to their father at 5pm
Luemme kirjaa mummollemme
We are reading a book to our grandma
Äitisi sisko on tätisi
Your mother's sister is your aunt
Isäni veli on setäni
My father's brother is my uncle
Siskonne äiti on äitinne
Your (plural) sister's mother is your (plural) mother
Äitimme veli on enomme
Our mother's brother is our uncle
Veljeni mummo on mummoni
My brother's grandma is my grandma
Vaimoni isä on appeni
My wife's father is my father-in-law
Hänen vaimonsa äiti on hänen anoppinsa
His wife's mother is his mother-in-law
Isäni poika on veljeni
My father's son is my brother
Äitisi tytär on siskosi
Your mother's daughter is your sister
Lapsen äidin kissa on söpö
The cat of the child's mother is cute
Isäni auto on Saksasta
My father's car is from Germany
Veljesi kissa odottaa minua
Your brother's cat is waiting for me
Hänen koiransa rakastaa sinua
His/her dog loves you
Tyttöystäväsi äiti antaa sen meille
Your girlfriend's mother gives it to us
Kirjaston kirja on kaunis
The library book is beautiful
Olen sinkku
I am single
Isäni ja äitini sukulaiset menevät lentokentälle
My father's and my mother's relatives are going to the airport
Perheen lemmikki tulee puistosta
The family pet is coming from the park
Ostoskeskuksen rekka tulee satamasta
The mall lorry is coming from the harbour
Veljesi anoppi on ruma ja ilkeä
Your brother's mother-in-law is ugly and mean
Setäni linja-auto menee Helsinkiin
My paternal uncle's bus goes to Helsinki
Kaisan siskon koiran nimi on Milla
The name of Kaisa's sister's dog is Milla
Serkkumme kissa on 4-vuotias
Our cousin's cat is 4 years old
Hänen poikaystävänsä sisko kirjoittaa sinulle
Her boyfriend's sister writes to you
Olen leski
I am a widow
Hän on ainut lapsi
He/she is the only child
Veljeni tyttöystävä menee kirkkoon
My brother's girlfriend is going to the church
Pojan äiti on sillalla
The boy's mother is on the bridge
Kaisan kirja on tuolilla
Kaisa's book is on the chair
Kirjakaupan kirja on iso
The bookshop's book is big
Heidän tätinsä koira on vanha
Their aunt's dog is old
Kissamme nimi on Tom
Our cat's name is Tom
Vaimoni perhe menee museoon
My wife's family is going to the museum
Tytön isä on Ranskasta
The girl's father is from France
Hänen serkkunsa hevonen auttaa meitä
His/her cousin's horse helps us
Miehen auto on kallis
The man's car is expensive
Tyttäremme lehmä on onnellinen
Our daughter's cow is happy/content
Poikamme koira rakastaa meitä
Our son's dog loves us
Naisen tuoli on halpa
The woman's chair is cheap
minusta
me (elative)
sinusta
you (elative)
hänestä
him/her (elative)
meistä
us (elative)
teistä
you (plural, elative)
heistä
them (elative)
Pidän pullasta
I like pulla
Miehet pitävät ostoskeskuksestamme
The men like our mall
Pidämme uudesta autostasi
We like your new car
Pidän kaupungin metrosta
I like the city tube
Pidän äitisi vanhasta koirasta
I like your mother's old dog
Kauniit naiset pitävät miehen pienestä kissasta
The beautiful women like the man's little cat
pidän
I like, I hold/keep
hän pitää
he/she likes, he/she holds/keeps
pidämme
we like, we hold/keep
pidätte
you (plural) like, you (plural) hold/keep
he pitävät
they like, they hold/keep
yritys
company, enterprise, firm
yritykset
companies, enterprises, firms
tehdas
factory
tehtaat
factories
sairaalat
hospitals
toimisto
office, bureau
toimistot
offices, bureaus
Pidän sinusta
I like you
Isälläni on kallis auto
My father has an expensive car
Hänen veljellänsä on kolme pientä kanaa
His/her brother has three little chickens
Vaarillamme on 45 onnellista lehmää
Our grandpa has 45 happy/content cows
Pidämme siskosi suuresta koirasta
We like your sister's large dog
Pidät kaupungin uudesta kirjastosta
You like the new city library
Nuori poika pitää äitinsä kauniista hevosesta
The young boy likes his mother's beautiful horse
Tädilläsi on kirjakauppa
Your aunt has a bookshop
Sedällänne on viisi vanhaa hevosta
Your (plural) paternal uncle has five old horses
Ostoskeskuksella on iso rekka
The mall has a big lorry
Tätini kiltillä lapsella on kuusi tuhmaa kissaa
My aunt's kind child has six naughty cats
Nuoret tytöt pitävät iloisesta hevosestamme
The young girls like our happy/cheerful horse
Pidätte hyvästä pullasta
You (plural) like good pulla
Pidän Kaisasta ja Yvonnesta
I like Kaisa and Yvonne
Pidät heistä
You like them
Mukavalla serkullani on surullinen aasi
My nice cousin has a sad donkey
Hän pitää koirastansa
He/she likes his/her (own) dog
Pojallani on kaksi halpaa autoa
My son has two cheap cars
Teidän kauniilla tyttärellänne on ruma sika
Your (plural) beautiful daughter has an ugly pig
Pidän hänen suuresta perheestänsä
I like his/her large family
Onnellinen poika pitää heidän kauniista hevosestansa
The happy/content boy likes their beautiful horse
Pidät meistä
You like us
Äitini siskolla on seitsemän isoa lehmää
My mother's sister has seven big cows
Vanhat naiset pitävät teidän uudesta kirjakaupastanne
The old women like your (plural) new bookshop
Nuori tyttäremme pitää kirjastosta
Our young daughter likes the library
Heidän apellansa on kaksi isoa rekkaa
Their father-in-law has two big lorries
Pidämme teistä
We like you (plural)
Hänen miehensä pitää uudesta kirjastamme
Her husband likes our new book
Hänen vaimonsa pitää äidistäsi
His wife likes your mother
Hän pitää kissastansa
He/she likes his/her (own) cat
Hän pitää hänen kissastansa
He/she likes his/her (somebody else's) cat
Enomme lapsella on lemmikki
Our maternal uncle's child has a pet
Heidän isänsä pitää minusta
Their father likes me
Vanhalla miehellä on nuori poika
The old man has a young son
Pieni nainen pitää kiltistä suomenpystykorvastani
The small woman likes my kind Finnish Spitz
ammatti
profession, trade, craft
ammatit
professions, trades, crafts
arkkitehti
architect
arkkitehdit
architects
asianajaja
solicitor, lawyer
asianajajat
solicitors, lawyers
eläkeläinen
pensioner
eläkeläiset
pensioners
hammaslääkäri
dentist
hammaslääkärit
dentists
insinööri
engineer
insinöörit
engineers
johtaja
director (of a company)
johtajat
directors (of a company)
kampaaja
hairdresser
kampaajat
hairdressers
kirjailija
author
kirjailijat
authors
kotirouva
housewife
kotirouvat
housewives
leipuri
baker
leipurit
bakers
lääkäri
medical doctor, physician
lääkärit
medical doctors, physicians
maanviljelijä
farmer
maanviljelijät
farmers
muusikko
musician
muusikot
musicians
näyttelijä
actor
näyttelijät
actors
opettaja
teacher
opettajat
teachers
parturi
barber
parturit
barbers
poliisi
police, police officer
poliisit
police officers
putkimies
plumber
putkimiehet
plumbers
sairaanhoitaja
nurse
sairaanhoitajat
nurses
sihteeri
secretary
sihteerit
secretaries
sähkömies
electrician
sähkömiehet
electricians
taiteilija
artist
taiteilijat
artists
tarjoilija
waiter, waitress
tarjoilijat
waiters, waitresses
työtön
unemployed
työttömät
unemployed (plural)
yrittäjä
entrepreneur
yrittäjät
entrepreneurs
juoda
to drink
he juovat
they drink
He juovat kahvia
They are drinking coffee
syödä
to eat
he syövät
they eat
korvapuusti
korvapuusti
korvapuustit
korvapuusti (plural)
He syövät korvapuusteja
They are eating korvapuusti
Korvapuustit ovat hyviä
The korvapuusti taste good
leipoa
to bake
itse
self
Leivoin ne itse
I baked them myself
Oletko leipuri?
Are you a baker?
En ole leipuri
I am not a baker
Olen opettaja
I am a teacher
olla töissä
to work (at some place)
Missä olet töissä?
Where do you work?
opettaa
to teach
opetan
I teach
lukio
gymnasium
lukiot
gymnasiums
historia
history
historiat
histories
Opetan lukiossa historiaa
I teach history at the gymnasium
tehdä
to make, to do
teet
you make, you do
työ
work, job
työt
works, jobs
tehdä työtä
to work
Mitä työtä teet?
What sort of a job do you have?
eläke
pension
eläkkeet
pensions
Olen eläkkeellä
I am retired
olin
I was
Olin sairaanhoitaja
I was a nurse
taas
again, on the other hand
työskennellä
to work
työskentelen
I work
poliisina
police officer (essive)
Minä taas työskentelen poliisina
I, on the other hand, work as a police officer
oma
own, private, personal
omat
own, private, personal (plural)
Hänellä on oma yritys
He/she has his/her own company
millainen
what sort of
millaiset
what sort of (plural)
Millainen yritys sinulla on?
What sort of company do you have?
suunnitella
to plan, to design
suunnittelen
I plan, I design
videopeli
videogame
videopelit
videogames
Suunnittelen videopelejä
I design videogames
Autamme lehmää maatilalla
We are helping a cow at a farm
Etsimme uutta sihteeriä
We are looking for a new secretary
Vanha mies on eläkkeellä
The old man is retired
Opetat historiaa lukiossa
You teach history at a gymnasium
Sihteerit auttavat johtajaa
The secretaries are helping the director
Lääkäri on töissä sairaalassa
The doctor works at a hospital
Olette töissä tehtaassa
You (plural) work at the factory
Toimisto on keskustassa
The office is downtown
Soitan lääkärille
I will call to the doctor
Sähkömies on 45-vuotias
The electrician is 45 years old
Maanviljelijällä on 30 sikaa
The farmer has 30 pigs
Arkkitehti kirjoittaa insinöörille
The architect is writing to the engineer
Oletko asianajaja?
Are you a lawyer?
Missä sairaala on?
Where is the hospital?
Nuorella pojalla on yritys
The young boy has a company
Opettaja lukee opiskelijalle
The teacher reads to the student
Etsitte tarjoilijaa
You (plural) are looking for a waiter
Sairaanhoitaja on töissä sairaalassa
The nurse works at a hospital
Olet kotirouva
You are a housewife
Työttömät etsivät opettajaa
The unemployed are looking for a teacher
Autamme hevosta maatilalla
We are helping a horse at the farm
Näyttelijä on 32-vuotias
The actor is 32 years old
Asianajajalla on kallis auto
The lawyer has an expensive car
Putkimies ja sähkömies ovat veli ja sisko
The plumber and the electrician are a brother and a sister
Isäni on lääkäri
My father is a doctor
Poliisi etsii veljeäsi
The police (officer) is looking for your brother
Etsimme tehdasta
We are looking for the factory
Kirjoitatte johtajalle
You (plural) will write to the director
Sihteerit ovat töissä toimistossa
The secretaries work at the office
Oletko kampaaja?
Are you a hairdresser?
Nuori nainen on yrittäjä
The young woman is an entrepreneur
Hän suunnittelee videopelejä
He designs videogames
Olen hammaslääkäri
I am a dentist
Soitamme putkimiehelle
We are calling to the plumber
työskentelet
you work
hän työskentelee
he/she works
työskentelemme
we work
työskentelette
you (plural) work
he työskentelevät
they work
poikana
boy (essive)
tyttönä
girl (essive)
naisena
woman (essive)
miehenä
man (essive)
Työskentelen pappina
I work as a priest
Työskentelet kokkina
You work as a cook
Työskentelen hammaslääkärinä
I work as a dentist
Työskentelet kampaajana
You work as a hairdresser
Poikani työskentelee sähkömiehenä
My son works as an electrician
Työskenteleekö siskosi opettajana?
Does your sister work as a teacher?
Työskentelen asianajajana
I work as a lawyer
Hänen isänsä työskentelee putkimiehenä
His/her father works as a plumber
Työskentelet näyttelijänä
You work as an actor
Työskenteleekö heidän äitinsä lääkärinä?
Does their mother work as a doctor?
Työskentelen maanviljelijänä
I work as a farmer
Työskenteletkö insinöörinä?
Do you work as an engineer?
Veljesi työskentelee sairaanhoitajana
Your brother works as a nurse
en muista
I do not remember
et muista
you do not remember
hän ei muista
he/she does not remember
emme muista
we do not remember
ette muista
you (plural) do not remember
he eivät muista
they do not remember
minulla ei ole
I do not have
sinulla ei ole
you do not have
hänellä ei ole
he /she does not have
meillä ei ole
we do not have
teillä ei ole
you (plural) do not have
heillä ei ole
they do not have
Minulla ei ole koiraa
I do not have a dog
Sinulla ei ole autoa
You do not have a car
Hänellä ei ole kirjaa
He/she does not have a book
Etkö rakasta vaimoasi?
Do you not love your wife?
Ettekö kirjoita johtajalle?
Are you (plural) not writing to the director?
Eikö sinulla ole kissaa?
Do you not have a cat?
En lue aamulla sanomalehteä vaan kirjaa
I do not read a newspaper in the morning but a book
Asut Suomessa, mutta et puhu suomea
You live in Finland but you do not talk Finnish
Eikö hän etsi minua?
Is he/she not looking for me?
Ymmärrän ruotsia, mutta en ymmärrä tanskaa
I understand Swedish but I do not understand Danish
Anteeksi, en puhu suomea
I am sorry, I do not speak Finnish
Emme opiskele kiinaa vaan japania
We do not study Chinese but Japanese
Teillä ei ole koiraa
You (plural) do not have a dog
Veljelläsi ei ole vaimoa
Your brother does not have a wife
Ettekö rakasta meitä?
Do you (plural) not love us?
He eivät odota teitä
They do not wait for you (plural)
Emmekö auta lääkäriä?
Shall we not help the doctor?
Sihteeri ei soita poliisille
The secretary does not call to the police
Eikö opettaja lue meille tänään?
Does not the teacher read to us today?
Etkö kanna koiraa puistoon?
Do you not carry the dog to the park?
En tule huomenna vaan tänään
I am not coming tomorrow but today
Emmekö mene Australiaan?
Are we not going to Australia?
He eivät pidä pullasta
They do not like pulla
En ole sairaanhoitaja vaan lääkäri
I am not a nurse but a doctor
Et ymmärrä minua
You do not understand me
Hän ei etsi minua
He/she is not looking for me
Emme kirjoita hänelle
We do not write to him/her
Asianajaja ei soita lääkärille
The lawyer does not call to the doctor
Asun Kiinassa, mutta en puhu kiinaa
I live in China but I do not speak Chinese
En mene Berliiniin vaan Pariisiin
I am not going to Berlin but to Paris
Lentokoneeni ei saavu tänään vaan huomenna
My plane will not arrive today but tomorrow
Ettekö mene kaupunkiin?
Are you (plural) not going to the city?
Lapseni ei nuku
My child is not sleeping
Ettekö auta heitä?
Are you (plural) not helping them?
He eivät kirjoita hänelle
They do not write to him/her
Poliisi ei etsi veljeäni vaan isääni
The police (officer) is not looking for my brother but my father
Maanviljelijällä ei ole hevosta
The farmer does not have a horse
En pidä pullasta
I do not like pulla
Etkö ole saksalainen?
Are you not German?
En puhu italiaa, mutta puhun espanjaa
I do not speak Italian but I do speak Spanish
Asun Suomessa, mutta olen kotoisin Norjasta
I live in Finland but I am from Norway
Pidän hänestä, mutta rakastan sinua
I like him/her but I love you
En asu Suomessa vaan Venäjällä
I do not live in Finland but in Russia
En rakasta sinua vaan häntä
I do not love you but him/her
En istu vaan seison
I am not sitting but standing
Juna ei lähde tänään vaan huomenna
The train does not depart today but tomorrow
En puhu ruotsia, mutta puhun norjaa
I do not speak Swedish but I speak Norwegian
En asu Suomessa, mutta olen kotoisin Helsingistä
I do not live in Finland but I am from Helsinki
Syön kinkkua
I am eating ham
Juot kotikaljaa
You are drinking home-made beer
Arkkitehti ei tupakoi
The architect does not smoke
Saammeko rosollia?
Will we get some rosolli?
Voitteko kirjoittaa minulle huomenna?
Can you (plural) write to me tomorrow?
Autot jäävät Saksaan
The cars remain in Germany
Käyn isäni luona
I will visit my father
Tuot lahjoja
You will bring presents
Lyön vaimoani
I will hit my wife
Mies syö porkkanalaatikkoa
The man is eating carrot casserole
Juomme liikaa
We drink too much
Tupakoitteko?
Do you (plural) smoke?
Kiltit lapset saavat paljon lahjoja
Nice/kind children get a lot of presents
Voin auttaa sihteeriä toimistossa
I can help the secretary at the office
Et lähde Saksaan vaan jäät Suomeen
You will not leave for Germany but will stay in Finland
Poliisi käy ravintolassa
The police officer visits a restaurant
Tuommeko sen sinulle?
Shall we bring it to you?
Lyöttekö vetoa?
Will you (plural) bet?
Syön pullaa
I am eating pulla
Juot kahvia
You are drinking coffee
Tupakoiko lääkäri?
Does the doctor smoke?
Tuhmat lapset eivät saa lahjoja
Naughty children do not get presents
Voimme istua tai seisoa
We can sit or stand
Jäätte kaupunkiin
You (plural) will remain in the city
Käyn ruokakaupassa
I will visit the grocery shop
Tuot meille perunalaatikkoa
You will bring us potato casserole
Lapset lyövät äitiänsä
The children are hitting their mother
Syömme korvapuustia
We are eating a korvapuusti
Juotte kotikaljaa
You (plural) are drinking home-made beer
En tupakoi
I do not smoke
Saat lahjoja
You will get presents
Joulupukki voi nukkua huomenna
Father Christmas can sleep tomorrow
Jäämme hotelliisi
We will remain at your hotel
Käytte kirjastossa
You (plural) will visit the library
Isämme tuo meille videopelejä
Our father will bring us videogames
Lyömme vetoa, että olet onnellinen
We bet that you are happy/content
myydä
to sell
myyn
I sell
myyt
you sell
hän myy
he/she sells
myymme
we sell
myytte
you (plural) sell
he myyvät
they sell
syön
I eat
syöt
you eat
hän syö
he/she eats
syömme
we eat
syötte
you (plural) eat
juon
I drink
juot
you drink
hän juo
he/she drinks
juomme
we drink
juotte
you (plural) drink
tupakoida
to smoke (cigarettes)
tupakoin
I smoke
tupakoit
you smoke
hän tupakoi
he/she smokes
tupakoimme
we smoke
tupakoitte
you (plural) smoke
he tupakoivat
they smoke
saan
I get, I receive
saat
you get, you receive
hän saa
he/she gets, he/she receives
saamme
we get, we receive
he saavat
they get, they receive
voida
to be able to, can, to feel
voin
I can, I am able to, I feel
voit
you can, you are able to, you feel
hän voi
he/she can, he/she is able to, he/she feels
voimme
we can, we are able to, we feel
voitte
you (plural) can, you are able to, you feel
he voivat
they can, they are able to, they feel
jäädä
to stay
jään
I stay
jäät
you stay
hän jää
he/she stays
jäämme
we stay
jäätte
you (plural) stay
he jäävät
they stay
käydä
to visit, to go, to happen
käyn
I visit
käyt
you visit
hän käy
he/she visits
käymme
we visit
käytte
you (plural) visit
he käyvät
they visit
tuoda
to bring
tuon
I bring
tuot
you bring
hän tuo
he/she brings
tuomme
we bring
tuotte
you (plural) bring
he tuovat
they bring
lyödä
to hit, to beat
lyön
I hit, I beat
lyöt
you hit, you beat
hän lyö
he/she hits, he/she beats
lyömme
we hit, we beat
lyötte
you (plural) hit, you beat
he lyövät
they hit, they beat
En työskentele insinöörinä vaan asianajajana
I do not work as an engineer but as a lawyer
Oletko töissä toimistossa?
Do you work in an office?
Eikö hän ymmärrä minua?
Does he/she not understand me?
Asumme Saksassa, mutta emme puhu saksaa
We live in Germany but we do not speak German
Opettaja ei lue opiskelijalle
The teacher does not read to the student
Lääkäri ei etsi siskoani vaan äitiäni
The doctor is not looking for my sister but my mother
Ette auta hevosta vaan lehmää maatilalla
You (plural) are not helping a horse but a cow at the farm
Suomalaiset eivät asu Virossa vaan Suomessa
The Finns do not live in Estonia but Finland
En rakasta sinua
I do not love you
Etkö nuku?
Are you not sleeping?
Arkkitehti ei kirjoita johtajalle
The architect does not write to the director
Kampaaja ja parturi ovat veli ja sisko
The hairdresser and the barber are a brother and a sister
Isäni on eläkkeellä
My father is retired
Anoppisi on työtön
Your mother-in-law is unemployed
En opiskele historiaa vaan psykologiaa
I do not study history but psychology
Emme soita tänään äidillemme
We will not call our mother today
Eikö sinulla ole autoa?
Do you not have a car?
En tiedä
I do not know
Etkö kirjoita serkullesi?
Are you not writing to your cousin?
Maanviljelijä ei auta sikaa vaan lehmää
The farmer is not helping a pig but a cow
Lääkäri ei soita hänelle tänään vaan huomenna
The doctor will not call him/her today but tomorrow
Emme kävele puistoon vaan menemme linja-autolla
We are not walking to the park. We are taking the bus instead
Ette ymmärrä viroa, mutta puhutte unkaria
You (plural) do not understand Estonian but you speak Hungarian
Eikö hän lue sinulle?
Does he not read to you?
En ole Itävallasta vaan Saksasta
I am not from Austria but from Germany
Juna ei saavu kahdelta vaan kolmelta
The train does not arrive at 2 o'clock but at 3 o'clock
Poliisi ei etsi ostoskeskusta vaan kirjastoa
The police officer is not looking for the mall but the library
Automme ei ole ranskalainen vaan japanilainen
Our car is not French but Japanese
Emme mene elokuvateatteriin vaan teatteriin
We are not going to the cinema but to the theatre
He eivät rakasta meitä
They do not love us
Eivätkö sihteerit ole töissä toimistossa?
Do not secretaries work in an office?
Sairaanhoitaja ei työskentele sairaalassa
The nurse does not work in a hospital
En odota sinua
I will not wait for you
joulu
Christmas
jouluaatto
Christmas Eve
jouluaatot
Christmas Eves
jouluaattoilta
Christmas Eve evening
On jouluaattoilta
It is Christmas Eve evening
luona
at (someone's place), near, close to
ateria
meal
jouluateria
Christmas meal
He ovat Kaisan vanhempien luona jouluaterialla
They are at Kaisa's parents place for a Christmas meal
jouluna
Christmas (essive)
Etkö käy vanhempiesi luona jouluna?
Are you not visiting your parents on Christmas?
vuosi
year
tänä vuonna
this year (essive)
Jään tänä vuonna Suomeen
I will stay in Finland this year
kinkku
ham
kinkut
hams
Saisinko kinkkua?
May I have some ham?
Ole hyvä!
Here you are!
muu
other
Mitä muuta syöt?
What else will you eat?
peruna
potato
laatikko
box, case, drawer, casserole
laatikot
boxes, cases, drawers, casseroles
perunalaatikko
potato casserole
porkkana
carrot
porkkanalaatikko
carrot casserole
lanttu
rutabaga
lantut
rutabagas
lanttulaatikko
rutabaga casserole
rosolli
rosolli
Saisinko perunalaatikkoa ja rosollia, kiitos?
May I have some potato casserole and rosolli, please?
tuo
that
Mitä tuo kala on?
What is that fish?
lohi
salmon
lohet
salmons
Se on lohta
It is salmon
haluta
to want
haluat
you want
sitä
it (partitive)
Haluatko sitä?
Would you like some (of it)?
Kyllä, kiitos
Yes, please
Mitä juot?
What are you drinking?
kotikalja
home-made non-alcoholic beer
Tämä on kotikaljaa
This is home-made beer
maistaa
to taste (something)
Haluatko maistaa sitä?
Do you want to taste it?
Tämä on hyvää
This is/tastes good
ruoka
food
ruoat
foods
jälkeen
after
joulupukki
Father Christmas
joulupukit
Father Christmas (plural)
lahja
present
Ruoan jälkeen joulupukki tuo lahjoja
After the meal Father Christmas brings some presents
eniten
most
Kuka saa eniten lahjoja?
Who gets most presents?
veto
bet, draft
vedot
bets, drafts
lyödä vetoa
to bet
että
that, so that
Lyön vetoa, että hän saa eniten lahjoja
I bet that he/she gets most presents
niin
so
Hän on niin kiltti
He/she is so nice
ainakin
at least, for one
hän on ollut
he/she has been
Hän on ainakin ollut tuhma
He/she, for one, has been naughty
tupakoida
to smoke (cigarettes)
vaikka
even though, although
luvata
to promise
hän lupasi
he/she promised
uusivuosi
New Year
uutenavuotena
New Year (essive)
lopettaa
to stop, finish, quit
Hän tupakoi, vaikka lupasi uutenavuotena, että lopettaa
He/she smokes, although he/she promised to quit on New Year
voida
to be able to, can, to feel
ensi
next, first (rare)
Voin lopettaa ensi vuonna
I can quit next year
hyvää kalaa
good/tasty fish (partitive)
söpöä kissaa
cute cat (partitive)
hullua tyttöä
crazy girl (partitive)
hius
a single hair (on human head)
hiukset
hair
puhdas
clean
puhtaat
clean (plural)
rikasta miestä
rich man (partitive)
kaunista maata
beautiful country (partitive)
lyhyttä hiusta
short hair (partitive)
puhdasta miestä
clean man (partitive)
suurta perhettä
large family (partitive)
nopeaa lentokonetta
fast plane (partitive)
huone
room
huoneet
rooms
kaunista huonetta
beautiful room (partitive)
surullista naista
sad woman (partitive)
onnellista hevosta
happy/content horse (partitive)
vihaista suomalaista
angry Finn (partitive)
pankkia
bank (partitive)
postia
post, post office (partitive)
kuumaa kahvia
hot coffee (partitive)
Suomea
Finland (partitive)
kivi
stone
kivet
stones
kiveä
stone (partitive)
sormi
finger
sormet
fingers
sormea
finger (partitive)
ovi
door
ovet
doors
ovea
door (partitive)
lahti
bay, gulf
lahdet
bays, gulfs
lahtea
bay, gulf (partitive)
lehti
leaf, (news)paper
lehdet
leaves, (news)papers
lehteä
leaf, (news)paper (partitive)
järveä
lake (partitive)
nimeä
name (partitive)
pilvi
cloud
pilvet
clouds
pilveä
cloud (partitive)
uutta vuotta
new year (partitive)
kylmää kättä
cold hand (partitive)
kuumaa vettä
hot water (partitive)
hiiri
mouse
hiiret
mice
pientä hiirtä
small mouse (partitive)
suurta autoa
large car (partitive)
nuorta poikaa
young boy (partitive)
tuhmaa veljeä
naughty brother (partitive)
rikasta asianajajaa
rich lawyer (partitive)
hyvää pankkia
good bank (partitive)
puhdasta vettä
clean water (partitive)
rikasta naista
rich woman (partitive)
isoa perhettä
big family (partitive)
suurta lentokonetta
large plane (partitive)
kaunista järveä
beautiful lake (partitive)
suurta tehdasta
large factory (partitive)
kaunista patsasta
beautiful statue (partitive)
lyhyttä naista
short woman (partitive)
vihaista hevosta
angry horse (partitive)
suomalaista nimeä
Finnish name (partitive)
uutta ovea
new door (partitive)
Juon kylmää vettä
I am drinking cold water
Syöt hyvää kinkkua
You are eating good/tasty ham
Veljelläni on kaksi pientä hiirtä
My brother has two small mice
Meillä on seitsemän lammasta
We have seven sheep
Ymmärrämme suomea
We understand Finnish
Autamme vanhaa miestä
We are helping the old man
Odotatte iloista ihmistä
You (plural) are waiting for the happy/cheerful person
Setäsi etsii uutta autoa
Your paternal uncle is looking for a new car
Nainen rakastaa nuorta lastansa
The woman loves her young child
Rikas mies etsii kallista autoa
The rich man is looking for an expensive car
Poliisi ei etsi veljeäsi vaan koiraasi
The police (officer) is not looking for your brother but your dog
Odotamme nopeaa lentokonetta
We are waiting for the fast plane
Juot kuumaa kahvia
You are drinking hot coffee
Ruotsalaiset puhuvat ruotsia
The Swedes speak Swedish
Maanviljelijällä on kahdeksan lehmää
The farmer has eight cows
Autan surullista ihmistä
I am helping a sad person
Onko sinulla tätiä?
Do you have an aunt?
Minulla on kaksi lyhyttä kirjaa
I have two short books
Syöt perunalaatikkoa
You are eating potato casserole
Asianajaja rakastaa kaunista miestä
The lawyer loves a beautiful man
Kiltillä lapsella on kaksi tuhmaa veljeä
The nice/kind child has two naughty brothers
Juon puhdasta vettä ravintolassa
I am drinking clean water at the restaurant
Onnellista uuttavuotta!
Happy New Year!
Komealla miehellä on kaksi perhettä
The handsome man has two families
Odotamme uutta lentokonetta lentokentällä
We are waiting for the new plane at the airport
Rakastan iloista sihteeriä
I love the happy/cheerful secretary
Vanha mies etsii kallista autoa ostoskeskuksesta
The old man is looking for an expensive car at the mall
Hänellä on kolme nimeä
He/she has three names
Rakastamme kaunista järveä
We love the beautiful lake
Emme ymmärrä suomea
We do not understand Finnish
Syötte rosollia
You (plural) are eating rosolli
Pidän Ruotsista, mutta rakastan Suomea
I like Sweden but I love Finland
Autat rikasta naista
You are helping the rich woman
Siskoni rakastaa miestänsä
My sister loves her (own) husband
ostaa
to buy
ostan
I buy
ostat
you buy
hän ostaa
he/she buys
ostamme
we buy
ostatte
you (plural) buy
he ostavat
they buy
haluan
I want
hän haluaa
he/she wants
haluamme
we want
haluatte
you (plural) want
he haluavat
they want
Minulla on kaksi saksalaista nimeä
I have two German names
Syöt kinkkua jouluna
You are eating ham on Christmas
Kampaaja juo kahvia ravintolassa
The hairdresser is drinking coffee at the restaurant
Voimmeko käydä Ruotsissa huomenna?
Can we visit Sweden tomorrow?
Saatte illalla 20 lahjaa
You (plural) will get 20 presents in the evening
Veljelläni on kolme pientä hiirtä
My brother has three small mice
Autan surullista aasia maatilalla
I am helping a sad donkey at the farm
Äidilläni on kaksi veljeä
My mother has two brothers
Etsin uutta sihteeriä
I am looking for a new secretary
Tupakoitko?
Do you smoke?
Meillä on kaksi suurta ovea rakennuksessa
We have two large doors in the building
Jään illalla kouluun
I will stay at school in the evening
Odotamme iloista miestä rautatieasemalla
We are waiting for a happy/cheerful man at the railway station
Juotte puhdasta vettä
You (plural) are drinking clean water
Joulupukki tuo jouluna sinulle 15 lahjaa
Father Christmas will bring you 15 presents on Christmas
Etsin kaunista pilveä
I am looking for a beautiful cloud
Maanviljelijällä on seitsemän lammasta
The farmer has seven sheep
Ymmärrän suomea, mutta en ymmärrä viroa
I understand Finnish but I do not understand Estonian
Puhut saksaa, mutta et puhu englantia
You speak German but you do not speak English
Opettaja syö kaksi pullaa
The teacher eats two pulla
Siskollani on kaksi pientä lammasta
My sister has two small sheep
Kaupungilla on suuri rakennus satamassa
The city has a large building at the port
Autamme ruotsalaista miestä lentokentällä
We are helping a Swedish man at the airport
Juotte hyvää kahvia aamulla
You (plural) are drinking good coffee in the morning
Voitko tuoda minulle viisi ovea?
Can you bring me five doors?
Saan kaksi sanomalehteä
I will get two newspapers
Lyön vetoa, että hän on Ranskasta
I bet that he/she is from France
Lyömme veljeämme
We will hit our brother
Putkimiehellä on kaksi kaunista tytärtä
The plumber has two beautiful daughters
Etsimme pientä hiirtä
We are looking for a small mouse
Tätini ei tupakoi
My aunt does not smoke
Hän opiskelee italiaa Italiassa
He/she studies Italian in Italy
Rakastan lyhyttä miestä
I love the short man
Voit kirjoittaa veljellesi huomenna
You can/may write to your brother tomorrow
Kaisa on Kuopion torilla
Kaisa is at Kuopio market square
Mitä saisi olla?
What would you like to have?
sieni
mushroom
sienet
mushrooms
sieniä
mushrooms (partitive plural)
Mitä sieniä teillä on?
What mushrooms do you (plural) have?
kantarelli
chanterelle
kantarelleja
chanterelles (partitive plural)
herkkutatti
penny bun
herkkutatit
penny buns
herkkutatteja
penny buns (partitive plural)
Myymme kantarelleja ja herkkutatteja
We sell chanterelles and penny buns
saisinko
may I have
puoli
half
kilo
kilogram
Saisinko puoli kiloa kantarelleja?
May I have half a kilogram of chanterelles?
kas
so
Kas tässä
Here you are
jotain
something
Saisiko olla jotain muuta?
Would you like to have something else?
perunoita
potatoes (partitive plural)
nippu
bunch
niput
bunches
porkkanoita
carrots (partitive plural)
Kilo perunoita ja nippu porkkanoita, kiitos
A kilogram of potatoes and a bunch of carrots, please
vielä
still, yet
Vieläkö haluatte jotain muuta?
Do you (plural/formal) want something else?
litra
litre
mustikka
bilberry
mustikat
bilberries
mustikoita
bilberries (partitive plural)
vadelma
raspberry
vadelmia
raspberries (partitive plural)
mansikka
strawberry
mansikat
strawberries
mansikoita
strawberries (partitive plural)
lakka
cloudberry
lakat
cloudberries
lakkoja
cloudberries (partitive plural)
Litra mustikoita, kiitos
A litre of bilberries, please
Ai niin
Oh (I almost forgot)
puolukka
lingonberry
puolukat
lingonberries
puolukoita
lingonberries (partitive plural)
Puoli litraa puolukoita, kiitos
Half a litre of lingonberries, please
selvä
clear, OK
älä
do not
liikaa
too much, too many
Älä syö liikaa puolukoita
Do not eat too many lingonberries
tulla raskaaksi
to get pregnant
Voit tulla raskaaksi
You may get pregnant
olla velkaa
to owe
Paljonko olen velkaa?
How much do I owe (you)?
marja
berry
marjoja
berries (partitive plural)
karpalo
cranberry
karpaloita
cranberries (partitive plural)
punaherukka
redcurrant
punaherukat
redcurrants
punaherukoita
redcurrants (partitive plural)
mustaherukka
blackcurrant
mustaherukat
blackcurrants
mustaherukoita
blackcurrants (partitive plural)
karviainen
gooseberry
karviaiset
gooseberries
karviaisia
gooseberries (partitive plural)
hedelmä
fruit
hedelmät
fruit (nominative plural)
hedelmiä
fruit (partitive plural)
kirsikka
cherry
kirsikat
cherries
kirsikoita
cherries (partitive plural)
omena
apple
omenoita
apples (partitive plural)
luumu
plum
luumuja
plums (partitive plural)
tomaatti
tomato
tomaatit
tomatoes
tomaatteja
tomatoes (partitive plural)
vihannes
vegetable
vihannekset
vegetables
vihanneksia
vegetables (partitive plural)
kurkku
cucumber
kurkut
cucumbers
kurkkuja
cucumbers (partitive plural)
sipuli
onion
sipuleja
onions (partitive plural)
salaatti
lettuce, salad
salaatit
lettuces, salads
salaatteja
lettuces, salads (partitive plural)
kaali
cabbage
kaaleja
cabbages (partitive plural)
herne
pea
herneet
peas
herneitä
peas (partitive plural)
juures
root vegetable
juurekset
root vegetables
juureksia
root vegetables (partitive plural)
punajuuri
beet
punajuuret
beets
punajuuria
beets (partitive plural)
nauris
turnip
nauriit
turnips
nauriita
turnips (partitive plural)
lanttuja
rutabagas (partitive plural)
korvasieni
gyromitra esculenta
korvasienet
gyromitra esculenta (nominative plural)
korvasieniä
gyromitra esculenta (partitive plural)
kukka
flower
kukat
flowers
kukkia
flowers (partitive plural); to blossom
ruusu
rose
ruusuja
roses (partitive plural)
Syön mansikoita
I am eating strawberries
Syön mansikat
I will eat the strawberries
Ostan mustikoita
I am buying bilberries
Ostan mustikat
I will buy the bilberries
Ostan luumuja ja kirsikoita torilta
I am buying plums and cherries at the market square
Syöt perunoita ja porkkanoita
You are eating potatoes and carrots
Vanha nainen myy sieniä ja juureksia
The old woman sells mushrooms and root vegetables
Rakastamme mansikoita
We love strawberries
Etsitte mustikoita ja vadelmia
You (plural) are looking for bilberries and raspberries
Lapset saavat lakkoja ja karpaloita
The children get cloudberries and cranberries
Haluan kukkia
I want flowers
Kannan hedelmät torille
I will carry the fruit to the market square
Kannan hedelmiä torille
I am carrying fruit to the market square
Nuori mies ostaa sipuleita ja herneitä ruokakaupasta
The young man is buying onions and peas at the grocery shop
Syömme tomaatteja ja salaattia
We are eating tomatoes and lettuce
Myytte nauriita ja lanttuja
You (plural) are selling turnips and rutabagas
Pojat rakastavat karviaisia
The boys love gooseberries
metsä
forest
Etsin kantarelleja metsästä
I am looking for chanterelles in the forest
Saat marjoja ja hedelmiä
You will get berries and fruit
Maanviljelijä kantaa luumuja ja omenoita
The farmer is carrying plums and apples
Haluat ruusuja
You want roses
Syömme punaherukat huomenna
We will eat the redcurrants tomorrow
Kannan kirsikat torille
I will carry the cherries to the market square
Ostan punajuuret pian
I will buy the beets soon
Surullinen nainen syö marjoja ja hedelmiä
The sad woman eats berries and fruit
Myymme puolukoita ja lakkoja
We are selling lingonberries and cloudberries
Rakastatte mustikoita
You (plural) love bilberries
He voivat etsiä sieniä metsästä
They may/can look for mushrooms in the forest
Saan ruusuja
I receive roses
Haluat omenat
You want the apples
He haluavat omenoita
They want apples
Syön mustaherukoita aamulla
I will eat blackcurrants in the morning
Syön mustaherukat aamulla
I will eat the blackcurrants in the morning
Kannat perunoita ruokakauppaan
You are carrying potatoes to the grocery shop
Hän kantaa sipulit ruokakauppaan
He/she will carry the onions to the grocery shop
Ostamme kukkia ja hedelmiä
We are buying flowers and fruit
Syötte mansikoita ja mustikoita
You (plural) are eating strawberries and bilberries
Miehet myyvät herneitä ja porkkanoita
The men are selling peas and carrots
Rakastan karviaisia
I love gooseberries
Etsit vadelmia torilta
You are looking for raspberries at the market square
tyttöjä
girls (partitive plural)
autoja
cars (partitive plural)
aamuja
mornings (partitive plural)
siskoja
sisters (partitive plural)
pöllö
owl
pöllöjä
owls (partitive plural)
iltoja
evenings (partitive plural)
kissoja
cats (partitive plural)
kaloja
fish (partitive plural)
kanoja
chickens, hens (partitive plural)
siltoja
bridges (partitive plural)
koiria
dogs (partitive plural)
poikia
boys (partitive plural)
isiä
fathers (partitive plural)
setiä
paternal uncles (partitive plural)
päiviä
days (partitive plural)
kesä
summer
kesiä
summers (partitive plural)
leipä
bread
leivät
breads
leipiä
breads (partitive plural)
kylmiä
cold (partitive plural)
äitejä
mothers (partitive plural)
posti
post, mail, post office
posteja
posts, mails, post offices (partitive plural)
pankkeja
banks (partitive plural)
appeja
fathers-in-law (partitive plural)
tätejä
aunts (partitive plural)
kieliä
languages (partitive plural)
järviä
lakes (partitive plural)
nimiä
names (partitive plural)
maa
country, land
maita
countries, lands (partitive plural)
perheitä
families (partitive plural)
kone
machine
koneet
machines
koneita
machines (partitive plural)
öitä
nights (partitive plural)
töitä
jobs, works (partitive plural)
teitä
roads (partitive plural)
suo
swamp, bog
soita
swamps, bogs (partitive plural)
miehiä
men (partitive plural)
kalliita
expensive (partitive plural)
kauniita
beautiful (partitive plural)
lyhyitä
short (partitive plural)
naisia
women (partitive plural)
hevosia
horses (partitive plural)
suomalaisia
Finns, Finnish (partitive plural)
veljiä
brothers (partitive plural)
kauniita naisia
beautiful women (partitive plural)
pieniä hiiriä
small mice (partitive plural)
suuria perheitä
large families (partitive plural)
pitkiä päiviä
long days (partitive plural)
lyhyitä öitä
short nights (partitive plural)
isoja pöllöjä
big owls (partitive plural)
kylmiä järviä
cold lakes (partitive plural)
suomalaisia nimiä
Finnish names (partitive plural)
setiä, enoja ja tätejä
paternal uncles, maternal uncles and aunts (partitive plural)
äitejä ja isiä
mothers and fathers (partitive plural)
pieniä herneitä
small peas (partitive plural)
kissoja ja koiria
cats and dogs (partitive plural)
vanhoja kieliä
old languages (partitive plural)
siskoja ja veljiä
sisters and brothers (partitive plural)
Minulla on kalliita autoja
I have expensive cars
Sinulla on kauniita hevosia
You have beautiful horses
Hänellä on kylmiä herneitä
He/she has cold peas
Kalliit autot ovat minulla
I have the expensive cars
Kauniit hevoset ovat sinulla
You have the beautiful horses
Kylmät herneet ovat hänellä
He/she has the cold peas
Minulla on kissoja ja koiria
I have cats and dogs
Kissat ja koirat ovat sinulla
You have the cats and the dogs
Nuorella naisella on pieniä lapsia
The young woman has small children
Teillä on tyttäriä ja poikia
You (plural) have daughters and sons
Maanviljelijällä on lehmiä ja sikoja
The farmer has cows and pigs
Pienet sienet ovat heillä
They have the small mushrooms
Minulla on siskoja ja veljiä
I have sisters and brothers
Suuret herneet ovat meillä
We have the large peas
Sinulla on ruotsalaisia autoja
You have Swedish cars
Hänellä on kaloja ja kanoja
He/she has fish and hens
Kalat ovat teillä
You (plural) have the fish (plural)
Kauniit hevoset ovat heillä
They have the beautiful horses
Minulla on enoja ja setiä
I have maternal uncles and paternal uncles
Kauniit kukat ovat sinulla
You have the beautiful flowers
opettajia
teachers (partitive plural)
kampaajia
hairdressers (partitive plural)
mukavia
nice (partitive plural)
ystäviä
friends (partitive plural)
opiskelijoita
students (partitive plural)
taiteilijoita
artists (partitive plural)
asioita
things, matters, business (partitive plural)
päärynä
pear
päärynöitä
pears (partitive plural)
sairaaloita
hospitals (partitive plural)
tavara
thing, object, good, product
tavaroita
things, objects, goods, products (partitive plural)
ikkuna
window
ikkunoita
windows (partitive plural)
ihana
lovely
ihania
lovely (partitive plural)
kamala
horrible
kamalia
horrible (partitive plural)
komeita
handsome (partitive plural)
vaikeita
difficult (partitive plural)
seteli
bank note
seteleitä
bank notes (partitive plural)
kaapeli
cable
kaapeleita
cables (partitive plural)
hotelleja
hotels (partitive plural)
henkilö
person
henkilöitä
persons (partitive plural)
vartalo
body
vartaloita
bodies (partitive plural)
kartano
manor
kartanoita
manors (partitive plural)
numeroita
numbers (partitive plural)
lääkäreitä
doctors (partitive plural)
kaveri
pal
kavereita
pals (partitive plural)
insinöörejä
engineers (partitive plural)
laatikoita
boxes, cases, drawers, casseroles (partitive plural)
viidakko
jungle
viidakot
jungles
viidakoita
jungles (partitive plural)
kirjastoja
libraries (partitive plural)
lentokoneita
aeroplanes (partitive plural)
elokuvateattereita
cinemas (partitive plural)
Kirjastossa on opettajia
There are teachers at the library
Torilla on ihmisiä
There are people on the market square
Kadulla on autoja
There are cars on the street
Lentokentällä on lentokoneita
There are planes at the airport
Koulussa on vihaisia opettajia
There are angry teachers at school
Sairaalassa on lääkäreitä ja sairaanhoitajia
There are doctors and nurses at the hospital
Torilla on puolukoita ja karpaloita
There are lingonberries and cranberries at the market square
Pankissa on pieniä seteleitä
There are small bank notes in the bank
Ravintolassa on sieniä ja hedelmiä
There are mushrooms and fruit at the restaurant
Kaupungissa on ostoskeskuksia
There are malls in the city
Kirjakaupassa on kirjoja ja lehtiä
There are books and newspapers/magazines at the bookshop
Ruokakaupassa on kurkkuja ja tomaatteja
There are cucumbers and tomatoes at the grocery shop
Sillalla on kalliita autoja
There are expensive cars on the bridge
Poliisiasemalla on mukavia poliiseja
There are nice police officers at the police station
Rakennuksessa on iloisia ihmisiä
There are happy people in the building
Kartanossa on ikkunoita ja ovia
There are windows and doors in the manor
Kaupungissa on kirjastoja ja sairaaloita
There are libraries and hospitals in the city
Satamassa on isoja laivoja
There are big ships at the port
Rautatieasemalla on junia
There are trains at the railway station
Laatikossa on tavaroita
There are objects in the box
Junassa on suuria laatikoita
There are large boxes in the train
Toimistossa on sihteerejä
There are secretaries at the office
paljon
much, many, a lot of
Koulussa on paljon lapsia
There are a lot of children at school
Miehellä on paljon hyviä puolukoita
The man has a lot of good lingonberries
Onko ruokakaupassa paljon mustikoita?
Are there many bilberries at the grocery shop?
vähän
a little, a little bit of, few
Syön vähän pullaa
I will eat a little bit of pulla
Juot vähän kahvia
You will drink a little bit of coffee
Kaupungissa on vähän japanilaisia autoja
There are few Japanese cars in the city
Laatikossa on liikaa porkkanoita
There are too many carrots in the box
Tehtaassa on liikaa rekkoja
There are too many lorries at the factory
Sairaalassa on liikaa huonoja lääkäreitä
There are too many bad doctors at the hospital
liian vähän
too few
Koulussa on liian vähän opettajia
There are too few teachers at school
Meillä on liian vähän perunoita
We have too few potatoes
Maatilalla on liian vähän lehmiä
There are too few cows at the farm
tarpeeksi
enough
Meillä ei ole tarpeeksi kahvia
We do not have enough coffee
Sairaalassa ei ole tarpeeksi sairaanhoitajia
There are not enough nurses at the hospital
Torilla ei ole tarpeeksi mansikoita
There are not enough strawberries at the market square
Olemme asianajajia
We are lawyers
Olette suomalaisia
You (plural) are Finns
He ovat ruotsalaisia
They are Swedish
Taiteilijat ovat kauniita
The artists are beautiful
Työskentelemme opettajina
We work as teachers
Työskentelette maanviljelijöinä
You (plural) work as farmers
He työskentelevät lääkäreinä
They work as doctors
He työskentelevät poliiseina
They work as police officers
He ovat veljiäni
They are my brothers
Rekat ovat autojamme
The lorries are our cars
Nämä ovat minun mansikoitani
These are MY strawberries
Sillalla on paljon lapsia
There are many children on the bridge
Pankissa on vähän ihmisiä
There are few people at the bank
Kaupungissa on liikaa autoja
There are too many cars in the city
Koulussa on liian vähän hyviä opettajia
There are too few good teachers at school
Sairaalassa on tarpeeksi lääkäreitä
There are enough doctors at the hospital
Minulla on paljon veljiä ja siskoja
I have many brothers and sisters
Sinulla on vähän serkkuja
You have few cousins
Johtajalla on liikaa sihteerejä
The director has too many secretaries
Maanviljelijällä on liian vähän sikoja
The farmer has too few pigs
Meillä ei ole tarpeeksi sipuleja
We do not have enough onions
Kirjakaupassa on paljon kirjoja ja lehtiä
There are many books and newspapers/magazines in the bookshop
Juon vähän kylmää vettä
I will drink a bit of cold water
Syömmekö liikaa pullaa?
Do we eat too much pulla?
Luette liian vähän kirjoja
You (plural) read too few books
Toimistossa ei ole tarpeeksi asianajajia
There are not enough lawyers at the office
Ymmärrän vähän suomea
I understand Finnish a bit
Kaupungissa on paljon katuja
There are many streets in the city
Torilla on vähän porkkanoita
There are few carrots at the market square
Sinulla on liikaa tuhmia lapsia
You have too many naughty children
Yrityksellä on liian vähän tehtaita
The company has too few factories
Koulussa ei ole tarpeeksi hyviä opettajia
There are not enough good teachers at the school
Juon paljon kuumaa kahvia
I drink a lot of hot coffee
Syön vähän kinkkua
I will eat a little bit of ham
Luet liian vähän sanomalehtiä
You read too few newspapers
Onko sinulla tarpeeksi kukkia?
Do you have enough flowers?
Ostoskeskuksessa on paljon ihmisiä
There are a lot of people at the mall
Minulla on vain vähän pullaa
I have only a little bit of pulla
Kirjastossa on liikaa lapsia
There are too many children at the library
Puistossa on liian vähän kauniita ruusuja
There are too few beautiful roses in the park
Ymmärrän vähän ruotsia
I understand Swedish a bit
Minulla ei ole tarpeeksi koiria
I do not have enough dogs
Onko museossa liikaa taiteilijoita?
Are there too many artists at the museum?
Torilla on perunoita ja porkkanoita
There are potatoes and carrots at the market square
Kaupassa on paljon ihmisiä
There are a lot of people at the shop
Minulla on mustikoita ja mansikoita
I have bilberries and strawberries
Isällämme on paljon serkkuja
Our father has a lot of cousins
Kirjastossa on vähän kirjoja
There are few books at the library
Ravintolassa on juureksia ja hedelmiä
There are root vegetables and fruit at the restaurant
Kannan kukat torille
I will carry the flowers to the market square
Kannan kukkia torille
I am carrying flowers to the market square
Rakastan lakkoja
I love cloudberries
Ostamme luumuja ja kirsikoita
We are buying plums and cherries
Haluatteko ruusuja?
Do you (plural) want roses?
Et halua tomaatteja
You do not want tomatoes
Meillä on kalliita autoja
We have expensive cars
Kalliit autot ovat meillä