Level 55 Level 57
Level 56

New level


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom and I both spent our time in the navy on the same type of ship.
Tom ja minä vietimme kumpainenkin laivastoaikamme samaa mallia olevalla laivalla.
Tom and Mary are doing a pretty good job of that all by themselves.
Tom ja Mari tekevät melko hyvää työtä siinä aivan itse.
Tom came up with some half-baked idea that was never going to work.
Tom kehitti puolivillaisen idean, joka ei ikinä toimisi.
Tom couldn't find a job he liked in Boston, so he moved to Chicago.
Tom ei onnistunut löytämään Bostonista työtä, josta hän pitäisi, joten hän muutti Chicagoon.
Tom drank a lot at the party and ended up making a fool of himself.
Tom ryyppäsi rankasti juhlissa nolaten itsensä.
Tom dropped out of school and started working when he was thirteen.
Tom jätti koulun kesken ja alkoi tehdä töitä kun hän oli kolmetoista.
Tom grabbed the half-eaten burrito from Mary and started eating it.
Tom nappasi puoliksi syödyn burriton Marilta ja alkoi syödä sitä.
Tom had a big bruise on his forehead after he walked into the door.
Tomilla oli iso mustelma otsassaan sen jälkeen kun hän käveli päin ovea.
Tom had no sooner walked in the door than Mary started to complain.
Tom oli tuskin päässyt ovesta sisään, kun Mari alkoi valittaa.
Tom had to forgo his morning swim, on account of it being too cold.
Tomin täytyi jättää aamu-uintinsa väliin kylmyyden takia.
Tom has been trying to learn how to brew the perfect cup of coffee.
Tom on yrittänyt oppia kuinka valmistaa täydellisen kupin kahvia.
Tom has done things he doesn't want his children to find out about.
Tom on tehnyt asioita, joita hän ei halua lastensa saavan selville.
Tom is having a very hard time trying to figure out how to do that.
Tomilla on tosi hankalaa, kun hän yrittää keksiä miten hän voisi tehdä sen.
Tom quickly realized that he was different from the other children.
Tom tajusi nopeasti, että hän oli erilainen kuin muut lapset.
Tom was leaning against the porch railing with a drink in his hand.
Tom nojaili kuistin kaiteeseen juoma kädessään.
Tom was teased because he looked different from the other children.
Tomia kiusattiin, koska hän näytti erilaiselta kuin muut lapset.
Tom wondered how many times Mary was going to run around the track.
Tom mietti kuinkakohan monta kertaa Mari aikoo juosta juoksuradan ympäri.
Tom would've liked you. It's too bad that you never met each other.
Tom olisi pitänyt sinusta. Harmi että te ette koskaan tavanneet toisianne.
Tom wouldn't even give me a chance to explain why I did what I did.
Tom ei edes antanut minulle mahdollisuutta selittää miksi tein sen, mitä tein.
Tom wouldn't just leave like that. He'd have at least said goodbye.
Tom ei vain lähtisi tuolla tavoin. Hän olisi sanonut ainakin hyvästit.
Tom's mother said he'd ruin his eyes if he sat too close to the TV.
Tomin äiti sanoi, että hän pilaa silmänsä, jos hän istuu liian lähellä TV:tä.
We have a very good team, so we have every reason to be optimistic.
Meillä on erittäin hyvä joukkue, joten meillä kaikki syyt olla optimistisia.
What makes you so sure Tom doesn't want to play basketball with us?
Miksi olet niin varma siitä, että Tom ei halua pelata koripalloa kanssamme?
Would you mind if I tag along with you next time you go for a walk?
Haittaako sinua, jos liityn seuraasi ensi kerran kun menet kävelylle?
Would you mind if I tag along with you next time you go for a walk?
Panetko pahaksesi, jos tulen mukaasi seuraavan kerran kun menet kävelylle?
A lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
Villin apinan löytymisestä tuli paljon ilmoituksia poliisille.
A man I didn't know was walking back and forth in front of my house.
Mies, jota en tuntenut, käveli edes takaisin taloni edustalla.
Don't you just hate the way Tom always monopolizes the conversation?
Eikö sinuakin inhota se miten Tom aina ottaa keskustelun haltuunsa yksipuolisesti?
Everyone knows that he worked hard to get to the top of the company.
Kaikki tietävät, että hän teki kovasti töitä päästäkseen yrityksen huipulle.
Go along this street and you'll come to the post office on the left.
Kulje pitkin tätä tietä, niin saavut postitoimistolle, joka on vasemmalla puolella.
He won't go near the water because he's deathly afraid of jellyfish.
Hän ei mene lähellekään vettä, koska hän pelkää kuollakseen meduusoja.
I don't think it would take more than 15 minutes to clean your room.
En usko että veisi enempää kuin 15 minuuttia siivota huoneesi.
I guess I'm just too stupid to understand what you're trying to say.
Lienen liian tyhmä ymmärtääkseni sinua.
I had to wait for a long time for Tom's answer, but it was worth it.
Minun oli odotettava pitkä aika Tomin vastausta, mutta se oli sen arvoista.
I thought you might be lonely, so I came over with a bottle of wine.
Ajattelin, että saattaisit olla yksinäinen, joten tulin kylään viinipullon kanssa.
I used to be as optimistic as Tom when I first started working here.
Minäkin olin yhtä optimistinen kuin Tom, kun alunperin aloitin työt täällä.
I want to find out if Tom is going to wear the new shirt I gave him.
Haluan saada selville aikooko Tom käyttää uutta paitaa, jonka annoin hänelle.
I've heard that in Germany beer is cheaper than water. Is that true?
Olen kuullut, että Saksassa olut on halvempaa kuin vesi. Onko se totta?
I've told you once already that you can't use my car this afternoon.
Olen jo sanonut sinulle kerran, että et voi käyttää autoani tänään iltapäivällä.
If it wasn't for the doctor's treatment, that patient would be dead.
Tämä potilas olisi menehtynyt ilman lääkärin hoitoa.
If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary.
Jos kaksi miestä ovat aina samaa mieltä, toinen heistä on tarpeeton.
Instead of fixing the problem, the company fired the whistle-blower.
Sen sijaan, että yritys olisi korjannut ongelman, se erotti ilmiantajan.
Let me ask you something, Tom. Do you think we really have a chance?
Anna kun kysyn yhtä juttua, Tom. Onko meillä sinusta ihan oikeasti mahdollisuus?
Never put off until tomorrow what you can do the day after tomorrow.
Älä lykkää huomiseen sitä, minkä voi tehdä ylihuomenna.
Once I learned what to listen for, I came to appreciate modern jazz.
Kun opin mitä kuunnella, aloin arvostaa modernia jatsia.
Our task has been easy so far, but it will be difficult from now on.
Tehtävämme on ollut helppo tähän mennessä, mutta se tulee vaikeutumaan tästä lähtien.
People have the tendency to speak more loudly when they get excited.
Ihmisillä on taipumus puhua kovemmalla äänellä, kun he innostuvat.
She found it was difficult to adapt herself to her new surroundings.
Hänestä tuntui vaikealta sopeutua hänen uuteen ympäristöönsä.
Terrorists attacked the World Trade Center in New York City in 2001.
Terroristit iskivät New Yorkin World Trade Centeriin vuonna 2001.
The days are getting noticeably shorter now that autumn has arrived.
Päivät käyvät huomattavasti lyhyemmiksi nyt kun syksy on saapunut.
The flash wasn't working, so he couldn't take a picture in the dark.
Salamavalo ei toiminut, joten hän ei voinut ottaa kuvaa pimeässä.
The project has to be finished by the end of the week at the latest.
Projekti täytyy saada valmiiksi viimeistään viikon loppuun mennessä.
The translation of the French novel took him more than three months.
Ranskankielisen romaanin kääntäminen vei häneltä enemmän kuin kolme kuukautta.
Tom asked me to tell you he didn't plan on going to Boston with you.
Tom pyysi minua kertomaan sinulle, ettei hän suunnitellut tulevansa sinun kanssasi Bostoniin.
Tom came to his senses and decided to turn himself in to the police.
Tom tuli järkiinsä ja päätti ilmoittautua poliisille.
Tom came to his senses and decided to turn himself in to the police.
Tom tuli järkiinsä ja päätti ilmiantaa itsensä poliisille.
Tom invited me to Mary's party even though she didn't want me there.
Tom kutsui minut Marin juhliin, vaikka Mari ei halunnut minua sinne.
Tom is in a coma and the doctors are not sure if he's going to live.
Tom on koomassa ja lääkärit eivät ole varmoja jääkö hän henkiin.
Tom looked over his shoulder to see if Mary was still following him.
Tom katsoi olkansa yli nähdäkseen seurasiko Mari häntä vielä.
Tom pretended that he didn't care that Mary was going out with John.
Tom teeskenteli, ettei hän välittäisi siitä, että Mari seurusteli Jonin kanssa.
Tom spent a lot of time trying to learn how to play the French horn.
Tom käytti paljon aikaa yrittäessään opetella soittamaan käyrätorvea.
Tom wondered how his ex-wife and her new husband were getting along.
Tom mietti miten hänen entinen vaimonsa ja hänen uusi aviomiehensä pärjäävät.
Tom's finding it hard to accept that it's over between him and Mary.
Tomin on vaikea hyväksyä, että kaikki on ohi hänen ja Marin välillä.
We were served French champagne, not to mention the usual cocktails.
Meille tarjoiltiin tavanomaisten cocktailien lisäksi ranskalaista shampanjaa.
We will start at two o'clock if it has stopped raining by that time.
Me aloitamme kahdelta, jos siihen mennessä on lakannut satamasta.
What's the country with the highest population density in the world?
Missä maassa on maailman korkein väestöntiheys?
You should take your car to Tom's Garage. He does a pretty good job.
Sinun pitäisi viedä autosi Tomin korjaamolle. Hän tekee varsin hyvää jälkeä.
How late did you stay up last night? "We were up until about 2:30."
”Kuinka myöhään valvoitte viime yönä?” ”Valvoimme noin puoli kolmeen.”
How late did you stay up last night? "We were up until about 2:30."
”Miten myöhään valvoitte eilen?” ”Noin puoli kolmeen.”
A few trees fell down in our neighborhood during the storm last week.
Muutamia puita kaatui naapurustossamme viime viikon myrskyn aikana.
A pair of leather gloves is a must when you work with these machines.
Pari nahkahansikkaita on välttämättömyys, kun työskentelee näillä koneilla.
After falling off his bike, Tom writhed around on the ground in pain.
Tom kiemurteli maassa tuskissaan kaaduttuaan pyörällä.
After working in the hot sun all afternoon, Tom looked hot and tired.
Työskenneltyään koko iltapäivän kuumassa auringossa Tom näytti olevan kuumissaan ja väsynyt.
Have you ever scratched your back with a backscratcher made in Japan?
Oletko koskaan raapinut selkääsi Japanissa valmistetulla selänraaputtimella?
He estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
Hän arvioi, että uusi talo tulee maksamaan pyöreästi kolmekymmentä miljoonaa jeniä.
I came all this way. You could at least listen to what I have to say.
Koko matkan tänne taivalsin. Kuule sanottavani, väittäisin.
I came to Tokyo three years ago and have been living here ever since.
Sen jälkeen kun tulin Tokioon kolme vuotta sitten, olen asunut täällä.
I came to Tokyo three years ago and have been living here ever since.
Tulin Tokioon kolme vuotta sitten ja olen asunut täällä siitä lähtien.
I can't wait for spring to come so we can sit under the cherry trees.
En malta odottaa kevään tuloa, että voimme istua kirsikkapuiden alla.
I know this isn't exactly what you wanted, but it's all I could find.
Tiedän että tämä ei ole juuri sitä mitä halusit, mutta en löytänyt muutakaan.
I'd made up some story about having to go home to see my sick mother.
Olin keksinyt jonkin tarinan, että minun oli mentävä kotiin tapaamaan sairasta äitiäni.
If the list of books is too long, please leave out all foreign books.
Jos kirjalista on liian pitkä, jätä pois kaikki ulkomaiset kirjat.
It only takes about fifteen minutes to walk to the station from here.
Vie noin viisitoista minuuttia kävellä asemalle täältä.
It took slightly more than five minutes for Tom to read the pamphlet.
Tomilta meni hieman yli viisi minuuttia pamfletin lukemiseen.
Let's have a contest. The side to come up with the worst insult wins.
Pidetäänpä kilpailu. Se joukkue, joka keksii pahimman loukkauksen, voittaa.
Mark Twain said, "All generalizations are false, including this one."
Mark Twain sanoi: "Kaikki yleistykset ovat epätosia, mukaan lukien tämä".
Mary came up to Tom at the party and told him she had a crush on him.
Mari lähestyi Tomia juhlissa ja kertoi hänelle olevansa ihastunut tähän.
Our server will be offline on October 20th for scheduled maintenance.
Palvelimemme on poissa käytöstä lokakuun 20. päivä suunniteltujen huoltotoimenpiteiden takia.
Roughly half of America's fruits and vegetables come from California.
Suurinpiirtein puolet Amerikan hedelmistä ja vihanneksista tulee Kaliforniasta.
She knows how to use her good looks to get what she wants out of men.
Hän tietää miten käyttää hyväkseen kaunista ulkomuotoaan saadakseen mitä hän miehiltä haluaa.
Some farmers are using donkeys to protect their sheep from wild dogs.
Eräät tilalliset käyttävät aaseja suojaamaan lampaitaan villikoirilta.
Sorry, but I have to hurry. I have no time to explain this in detail.
Anteeksi mutta minun on kiiruhdettava. Minulla ei ole aikaa selittää tätä yksityiskohtaisesti.
The buildings are small in comparison to the skyscrapers in New York.
Rakennukset ovat pieniä verrattuna New Yorkin pilvenpiirtäjiin.
The crop suffered serious damage as a consequence of the early frost.
Sato kärsi vakavan vaurion aikaisen hallan seurauksena.
The policeman aimed his gun at Tom and yelled, "Hold it right there!"
Poliisi tähtäsi asellaan Tomiin ja huusi: ”Liikkumatta!”
The prosecuting attorney can't prove that somebody else didn't do it.
Syyttäjä ei voinut todistaa, että joku muu ei sitä tehnyt.
Tom and his friends are playing Dungeons and Dragons in the basement.
Tom ja hänen ystävänsä pelaavat Dungeons & Dragonsia kellarissa.
Tom can reel off the names of the capitals of all European countries.
Tom osaa ladella kaikkien Euroopan maiden pääkaupunkien nimet.
Tom can't taste the difference between expensive wine and cheap wine.
Tom ei osaa erottaa halpaa ja kallista viiniä toisistaan maun perusteella.
Tom can't taste the difference between expensive wine and cheap wine.
Tom ei pysty maistamaan eroa kalliin ja halvan viinin välillä.
Tom certainly understands that we all need to attend today's meeting.
Tom varmaankin ymmärtää, että meidän kaikkien tulee osallistua tämän päivän kokoukseen.
Tom had his wisdom teeth taken out by a twenty-four year old dentist.
Tomin viisaudenhampaat otti pois 24-vuotias hammaslääkäri.
Tom has an identical twin brother and few people can tell them apart.
Tomilla on identtinen kaksoisveli ja vain muutamat ihmiset osaavat erottaa heidät toisistaan.
Tom has never been to Boston before, so I offered to show him around.
Tom ei ole koskaan aikaisemmin ollut Bostonissa, joten tarjouduin näyttämään hänelle paikkoja.
Tom ruined our camping trip by forgetting to put the tent in the car.
Tom pilasi telttaretken unohtamalla panna teltan autoon.
Tom told Mary that he didn't want to get married until he was thirty.
Tom kertoi Marylle, että hän ei halunnut mennä naimisiin ennen kolmeakymmentä.
Tom told me he planned to visit Mary the next time he went to Boston.
Tom kertoi minulle, että hän suunnitteli käyvänsä Marin luona kylässä ensi kerran kun hän menisi Bostoniin.
Tom would have apologized to Mary if he had thought it was important.
Tom olisi pyytänyt anteeksi Marylta, jos hän olisi pitänyt sitä tärkeänä.
Tom's been meaning to clean out his badly cluttered garage for years.
Tomilla on ollut vuosia tarkoituksena siivota todella sotkuinen autotallinsa.
Tom's got a short fuse and flies off the handle at the drop of a hat.
Tomilla on lyhyt pinna ja hän räjähtää pienimmästäkin ärsykkeestä.
We have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.
Olemme juuri saaneet tiedustelun Kansasista koskien veljeäsi.
When Tom gets drunk, he'll eat a lot of things that he shouldn't eat.
Kun Tom on humalassa, hän syö paljon sellaista, mitä hänen ei pitäisi syödä.
You must think it's impossible, but could you at least give it a try?
Varmaankin ajattelet sen olevan mahdotonta, mutta voisitko ainakin antaa sille mahdollisuuden?
A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar.
Ihminen ei ole ikinä totuudenmukaisempi kuin silloin kun hän myöntää olevansa valehtelija.
A radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
Perusteellinen aseistariisuntasopimus kieltää kaikki aseistukset ja asevoimat.
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
Maalaisjärki on kokoelma ennakkoluuloja, jotka on omaksuttu kahdeksaantoista ikävuoteen mennessä.
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
Terve järki on kokoelma ennakkoluuloja, jotka on omaksuttu kahdeksaantoista ikävuoteen mennessä.
Do you think anyone will be able to overhear what we're talking about?
Luuletko, että joku pystyy kuulemaan sattumalta, mistä me puhumme?
Don't worry! Even if I drink, it doesn't have an effect on my driving.
Ei huolta! Vaikka juonkin, se ei vaikuta ajokykyyni.
Even though Tom didn't win the race, he doesn't seem too disappointed.
Vaikka Tom ei voittanut kilpailua, hän ei näytä kovin pettyneeltä.
Everything was exciting to me when I visited Spain for the first time.
Kaikki oli minulle kiehtovaa kun kävin Espanjassa ensimmäistä kertaa.
Excuse me for interrupting you, but would you mind opening the window?
Anteeksi kun keskeytän, mutta voisitko avata ikkunan?
He dedicated himself to painting, without thinking of fame or fortune.
Hän omistautui maalaukselle miettimättä mainetta tai mammonaa.
He had heard wonderful stories about cities of gold with silver trees.
Hän oli kuullut ihmeellisiä tarinoita kultaisista kaupungeista, joissa on hopeisia puita.
I can tell you that if I were in Tom's place, I wouldn't go to Boston.
Sen voin sanoa, että jos olisin Tomin asemassa, en menisi Bostoniin.
I have all these apples to carry, not to mention this bag of potatoes.
Minulla on kaikki nämä omenat kannettavana, puhumattakaan tästä perunasäkistä.
I have always fed my dog the dog food that comes in the big green bag.
Olen aina ruokkinut koiraani ruoalla joka tulee isossa vihreässä säkissä.
I hope you don't mind if I can't make it to your party at the weekend.
Toivottavasti et pahastu, jos en pysty tulemaan juhliisi viikonloppuna.
I hurried to the station only to find that the train had already left.
Kiiruhdin asemalle vain huomatakseni, että juna oli jo lähtenyt.
I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.
Luulen, että Tom ei halunnut hengailla teidän kanssa kahta iltaa putkeen.
I think it's highly unlikely that Tom will ever face criminal charges.
Minusta on todella epätodennäköistä, että Tomia vastaan nostetaan koskaan rikossyytteitä.
I tried hard to make them stay home, but they refused to listen to me.
Yritin kaikkeni, että he olisivat pysyneet kotona, mutta he eivät lotkauttaneet korvaansakaan minun kehoitukselleni.
I went to college for four years and all I got was this lousy diploma.
Kävin yliopistoa neljä vuotta ja kaikki, mitä sain, oli tämä surkea todistus.
I'd like to thank you for helping me translate the report into French.
Haluaisin kiittää sinua, kun autoit minua kääntämään raportin ranskaksi.
Indeed you know a lot of things, but you're not good at teaching them.
Tiedät paljon asioita kyllä, mutta et ole hyvä niiden opettamisessa.
It took me more than three hours to translate that report into French.
Minulta kesti yli kolme tuntia kääntä se raportti ranskaksi.
It will not be long before the cherry blossoms on our campus come out.
Ei kestä enää kauan kun kirsikankukat alkavat kukkia kampuksellamme.
It's better to be thought a fool than to open your mouth and prove it.
On parempi tulla pidetyksi typeryksenä kuin avata suunsa ja todistaa sen pitävän paikkansa.
It's probably healthier to eat popcorn than it is to eat potato chips.
On todennäköisesti terveellisempää syödä popcornia kuin perunalastuja.
My father, who is now working in America, wrote us a letter last week.
Isäni, joka nyt työskentelee Amerikassa, kirjoitti meille kirjeen viime viikolla.
Refer to the serial number whenever you call for technical assistance.
Viittaa sarjanumeroon aina kun soitat tekniseen tukeen.
Riding a bike that doesn't have brakes is a pretty stupid thing to do.
Jarruttomalla pyörällä ajo on melko tyhmä juttu tehdä.
That guy over there is either Tom or someone who looks a lot like him.
Tuo tyyppi tuolla on joko Tom tai joku, joka näyttää todella paljon häneltä.
The Altamira cave is famous for its magnificent Paleolithic paintings.
Altamiran luola on kuuluisa upeista paleoliittisista maalauksistaan.
The United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi tulitaukopäätöksen.
The audience laughed before they even heard the translation in French.
Yleisö nauroi ennen kuin se edes kuuli ranskankielistä käännöstä.
The constant, high-pitched ringing in Tom's ears is driving him crazy.
Jatkuva kimeä sointi Tomin korvissa tekee hänet hulluksi.
The food wasn't very delicious, but otherwise the party was a success.
Ruoka ei ollut kovin kummoista, mutta muutoin juhlat olivat menestys.
The food wasn't very delicious, but otherwise the party was a success.
Ruoka ei ollut niin kovin hyvää, mutta muilta osin juhlat olivat onnistuneet.
The restaurant was fairly empty, so I could read in peace while I ate.
Ravintola oli melko tyhjä, joten sain lukea rauhassa samalla kun söin.
The searchers could hear faint calls coming from deep within the cave.
Etsijät kuulivat heikkoja kutsuhuutoja, jotka tulivat syvältä luolasta.
There's no point talking to you, because you won't do as I say anyway.
Sinulle puhumisessa ei ole mitään järkeä, koska et kuitenkaan tee niin kuin minä sanon.
Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.
Jotka eivät tunne vieraita kieliä, eivät tiedä mitään omastaan.
Tom and Mary's friends came from far and wide to attend their wedding.
Tomin ja Marin ystävät tulivat läheltä ja kaukaa ottamaan osaa heidän häihinsä.
Tom is pretty good at juggling, but Mary doesn't seem to be impressed.
Tom on aika hyvä jonglööreemaan, mutta Mariin se ei näytä tekevän vaikutusta.
Tom just drank the last cup of coffee. We'll have to make another pot.
Tom joi juuri viimeisen kupin kahvia. Meidän täytyy keittää toinen pannullinen.
Tom just told us he wouldn't be able to come to Mary's birthday party.
Tom kertoi meille juuri, että hän ei pystyisi tulemaan Maryn syntymäpäiville.
Tom lived in a tent next to the river while he attended summer school.
Tom asui teltassa joen varrella, kun hän osallistui kesäkouluun.
Tom pleaded guilty to misdemeanor drunken driving charges in New York.
Tom tunnusti syyllisyytensä lievään rattijuopumukseen New Yorkissa.
Tom ruined his favorite shirt by washing it in water that was too hot.
Tom pilasi lempipuseronsa pesemällä sen liian kuumassa vedessä.
Tom wanted to be the first to shake hands with Mary after her concert.
Tom halusi olla ensimmäinen joka puristaa kättä Maryn kanssa hänen konserttinsa jälkeen.
Tom was sitting on a bench eating something that looked like an apple.
Tom istui penkillä syöden jotakin, mikä näytti omenalta.
We are afraid that our new address is not registered on your database.
Epäilen että uusi osoitteemme ei ole kirjautunut tietokantaanne.
You are welcome to the use of our house while we are away on vacation.
Voit käyttää taloamme ilomielin kun olemme poissa lomalla.
A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
Mäyräkoira on saksalainen koira, jolla on hyvin pitkä vartalo ja lyhyet jalat.
Even though I know a little French, I think we should speak in English.
Vaikka minä osaankin vähän ranskaa, luulen, että meidän pitäisi puhua englantia.
He wrote a sentence on the paper, but I didn't understand the sentence.
Hän kirjoitti paperille lauseen, mutta en ymmärtänyt lausetta.
Houses built with wood burn more easily than houses built out of stone.
Puusta rakennetut talot palavat helpommin kuin kivestä rakennetut talot.
I sat up last night until two o'clock watching the Olympic Games on TV.
Istuin ylhäällä viime yönä kahteen asti katsomassa olympialaisia TV:ssä.
I saw a young man lying on the bench under the cherry tree in the park.
Näin puistossa nuoren miehen makoilevan penkillä kirsikkapuun alla.
I thought Tom wouldn't tell the teacher that I hadn't done my homework.
Luulin, ettei Tom kertoisi opettajalle, että en ollut tehnyt läksyjäni.
I thought it'd be great if we could get Tom to play a few songs for us.
Ajattelin, että olisi mahtavaa, jos saisimme Tomin soittamaan pari laulua meille.
I'd like to know when you plan to give me back the scissors I lent you.
Haluaisin tietää milloin suunnittelit antaa sinulle lainaamani sakset takaisin minulle.
I'm almost certain that Tom will get into the university that he wants.
Olen melkein varma, että Tom pääsee haluamaansa yliopistoon.
If I'd known about his illness, I would've visited him in the hospital.
Jos olisin tiennyt hänen sairaudestaan, olisin käynyt katsomassa häntä sairaalassa.
If you tell your teacher you lost your homework, she won't believe you.
Jos kerrot opettajallesi, että hukkasit tekemäsi läksyt, hän ei usko sinua.
Is there anything you can tell us about Tom that we don't already know?
Onko mitään sellaista asiaa Tomista, minkä voit kertoa meille, mutta jota emme jo tiedä?
It will make little difference whether you go there by taxi or on foot.
Ei ole suurta eroa, meneekö sinne taksilla vai kävellen.
It's a small noisy apartment, but it's where I live and I call it home.
Se on pieni meluisa asunto, mutta siellä minä asun ja sitä minä kutsun kodiksi.
It's my dream to have a son who'll take over my business when I retire.
Unelmani on omistaa poika, joka ottaa yritykseni hoitaakseen, kun menen eläkkeelle.
Our house is a historic building and is listed as a protected monument.
Talomme on historiallinen rakennus ja se on julistettu suojelukohteeksi.
People don't like working with Tom because he's hard to get along with.
Ihmiset eivät pidä Tomin kanssa työskentelystä, koska hänen kanssaan on vaikea tulla toimeen.
People in the village still talked about the horrible way Tom had died.
Kyläläiset puhuivat edelleen Tomin hirvittävästä kuolintavasta.
The United States has almost a fourth of the world's prison population.
Yhdysvalloissa on melkein neljännes maailman vankilaväestöstä.
The buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.
Rakennukset ovat pieniä verrattuina New Yorkin pilvenpiirtäjiin.
The buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.
Rakennukset ovat pieniä verrattuna New Yorkin pilvenpiirtäjiin.
The number of Japanese going overseas has been increasing year by year.
Ulkomaille matkustavien japanilaisten määrä on kasvanut vuosi vuodelta.
The political systems of Britain and Japan have a great deal in common.
Britannian ja Japanin poliittisilla järjestelmillä on paljon yhteistä.
The robots never get sick or complain and they can work 24 hours a day.
Robotit eivät koskaan sairastu tai valita ja ne voivat työskennellä 24 tuntia päivässä.
This year the cherry blossoms are coming out a little later than usual.
Tänä vuonna kirsikankukat kukkivat vähän myöhemmin kuin yleensä.
Tom certainly wouldn't be pleased if Mary went out on a date with John.
Tom ei varmaankaan olisi tyytyväinen, jos Mary menisi treffeille Johnin kanssa.
Tom didn't have a chance to visit Mary that last time he was in Boston.
Tomilla ei ollut mahdollisuutta käydä kylässä Marin luona viime kerralla kun hän oli Bostonissa.
Tom didn't have enough experience in dealing with that kind of problem.
Tomilla ei ollut tarpeeksi kokemusta senkaltaisen ongelman käsittelyyn.
Tom didn't want to eat the worms even though they were high in protein.
Tom ei halunnut syödä matoja, vaikka niissä oli paljon proteiinia.
Tom dropped a cup on the floor and it shattered into a thousand pieces.
Tom pudotti kupin lattialle, ja se särkyi tuhansiksi palasiksi.
Tom gave up running for mayor after pleading guilty to drunken driving.
Tom luopui kaupunginjohtajaksi pyrkimisestä myönnettyään syyllistyneensä humalassa ajoon.
Tom hoped that Mary would consider visiting a few art museums with him.
Tom toivoi, että Mari harkitsisi käyvänsä muutamissa taidemuseiossa Tomin kanssa.
Tom said he heard Mary singing this morning behind the school building.
Tom sanoi, että hän kuuli Marin laulavan tänä aamuna koulurakennuksen takana.
Tom speaks French only just a little bit better than he speaks English.
Tom puhuu ranskaa vain hieman paremmin kuin englantia.
Tom speaks French only just a little bit better than he speaks English.
Tom puhuu ranskaa vain vähän paremmin kuin hän puhuu englantia.