Level 53 Level 55
Level 54

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom was in a hurry so he left his breakfast only half eaten.
Tomilla oli kiire, niinpä hän jätti aamiaisensa vain puoliksi syödyksi.
Tom was looking for place to eat that had reasonable prices.
Tom etsi kohtuuhintaista syömäpaikkaa.
Tom was scared Mary would shoot him with her father's rifle.
Tom pelkäsi Maryn ampuvan hänet hänen isänsä kiväärillä.
Tom's drinking has caused a lot of problems in his marriage.
Tomin juominen on aiheuttanut paljon ongelmia hänen avioliitossaan.
Tom's grandchildren were a source of great pleasure for him.
Tomin lapsenlapset tuottivat hänelle suurta iloa.
Tom's parents are very proud of him and all he has achieved.
Tomin vanhemmat ovat todella ylpeitä hänestä ja kaikesta mitä hän on saavuttanut.
We should give Tom a chance to tell us what really happened.
Meidän pitäisi antaa Tomille mahdollisuus kertoa meille mitä oikeasti tapahtui.
Were you really able to get Tom to do your homework for you?
Saitko oikeasti Tomin tekemään läksysi puolestasi?
What really surprised me most about Tom was how tall he was.
Mikä minua Tomissa eniten yllätti, oli se kuinka kookas hän oli.
What time tomorrow morning would you like me to pick you up?
Mihin aikaan huomenna haluaisit minun noutavan sinut?
What would you attempt to do if you knew you could not fail?
Mitä koettaisit tehdä jos tietäisit ettet voisi epäonnistua?
What you see above the water is just the tip of the iceberg.
Se, mitä näkyy vedenpinnan yläpuolella, on vain jäävuoren huippu.
Whether you get married or not, you'll regret it either way.
Onpa naimisissa tai ei, katumaan joutuu kuitenkin.
Write the amount on the check in letters as well as figures.
Kirjoita summa shekkiin kirjaimin ja numeroin.
You can't fight a good fight with such a defeatist attitude.
Et voi käydä kunnon taistelua noin defaitistisella asenteella.
You must turn in your old license in order to get a new one.
Sinun tulee palauttaa vanha lupasi saadaksesi uuden.
Your advice has helped me see the light regarding my future.
Neuvosi auttoi minua näkemään valoa tulevaisuudessani.
What's going on in the cave? I'm curious. "I have no idea."
Mitä luolassa tapahtuu? Olen utelias. "Ei minkäänlaista käsitystä."
A farewell party was held for the executive who was retiring.
Läksijäisjuhlat pidettiin eläköityvälle toimitusjohtajalle.
A friend of mine is looking for someone who can speak French.
Eräs ystäväni etsii jotakuta, joka osaa puhua ranskaa.
A good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
Hyvä asianajaja keskittyy aina avaintodisteeseen.
A good sailor only requires a short time to get his sea legs.
Hyvä merimies tarvitsee vain vähän aikaa tottuakseen elämään merellä.
A man is as old as he feels, and a woman as old as she looks.
Mies on niin vanha kuin mitä hän tuntee olevansa ja nainen on niin vanha kuin miltä hän näyttää.
A white-haired man was playing an accordion outside the shop.
Valkohiuksinen mies soitti haitaria kaupan ulkopuolella.
Apart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
Muutamia oikeinkirjoitusvirheitä lukuunottamatta se on hyvä tutkielma.
As the train pulled out, they waved goodbye to their parents.
Junan lähtiessä he vilkuttivat hyvästiksi vanhemmilleen.
Cherry blossoms last only for a few days, a week at the most.
Kirsikankukat kestävät vain muutaman päivän, korkeintaan viikon.
Children whose parents are rich do not know how to use money.
Rikkaiden vanhempien lapset eivät ymmärrä rahan päälle.
Corn is the most highly subsidized crop in the United States.
Maissi on mitä tuetuin vilja Yhdysvalloissa.
From the way she looks, I think she is at least 50 years old.
Ulkonäöstä päätellen luulen, että hän on vähintään 50-vuotias.
He could not but cry, when he heard about his mother's death.
Hän ei voinut kuin itkeä, kun hän kuuli äitinsä kuolemasta.
He is in love with her, but he tries to conceal his feelings.
Hän rakastaa häntä, mutta hän yrittää piilottaa tunteensa.
He was able to memorize that poem when he was five years old.
Hän pystyi opettelemaan runon ulkoa viisivuotiaana.
How many gifts do you think she received last holiday season?
Kuinka monta lahjaa luulet hänen vastaanottaneen viime jouluna?
How many suicides do you think there are every year in Japan?
Kuinka monta itsemurhaa luulet Japanissa tehtävän joka vuosi?
I am very grateful to you for what you've done for my family.
Olen todella kiitollinen siitä, mitä olet tehnyt perheeni hyväksi.
I can't stand it here any longer. I need a change of scenery.
En kestä enää olla täällä. Tarvitsen maisenmanvaihdoksen.
I could never have imagined that something like this existed.
En olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että jotain tällaista olisi olemassa.
I could never have imagined that something like this existed.
En olisi voinut koskaan kuvitellakaan, että jotain tällaista voisi olla.
I don't want to do it because it's dangerous and it's stupid.
En halua tehdä sitä, koska se on vaarallista ja typerää.
I feel sad when I think about all the people who die in wars.
Minua surettaa kun ajattelen kaikkia ihmisiä, jotka kuolevat sodissa.
I finally found out what had been causing the pain in my leg.
Sain vihdoinkin selville mikä on aiheuttanut kipua jalkaani.
I have a feeling that something important is going to happen.
Minulla on tunne, että jotain tärkeää tulee tapahtumaan.
I have no time for that, and besides, I don't have any money.
Minulla ei ole aikaa siihen ja sen lisäksi minulla ei ole yhtään rahaa.
I just find it hard to believe that Tom really believes that.
Minusta on vain vaikea uskoa, että Tom todellakin uskoo niin.
I just remembered that I was supposed to buy a loaf of bread.
Muistin juuri, että minun piti ostaa leipälimppu.
I may have hurt your feelings, but such was not my intention.
Olen saattanut loukata tunteitasi, mutta sellainen ei ollut tarkoitukseni.
I think you're partly to blame for the negotiation breakdown.
Luulen että sinua voi osaksi syyttää neuvottelujen katkeamisesta.
I went to the department store to do some shopping yesterday.
Menin eilen tavarataloon tekemään vähän ostoksia.
I'd like to visit Boston at least one more time before I die.
Haluaisin käydä Bostonissa vähintään vielä yhden kerran ennen kuin kuolen.
I'm coming to your party and bringing you an unusual present.
Olen tulossa juhliisi ja tuon sinulle epätavallisen lahjan.
I've made an appointment to see the doctor on Monday at 2:30.
Varasin ajan lääkärille maanantaille puoli kolmeksi.
If I should make a lot of money, I would give you half of it.
Jos tienaisin paljon rahaa, antaisin sinulle puolet siitä.
If he had taken his doctor's advice, he might still be alive.
Jos hän olisi totellut lääkäriä, hän olisi ehkä vielä elossa.
If you get to my house before I do, help yourself to a drink.
Jos tulet meille ennen minua, ota juotavaa, jos maistuu.
If you get to my house before I do, help yourself to a drink.
Jos tulette meille ennen minua, ottakaa juotavaa, jos maistuu.
If you want something done right, you have to do it yourself.
Jos haluat, että jotain tehdään oikein, sinun täytyy tehdä se itse.
In Japan, people legally become adults when they turn twenty.
Japanissa ihmisistä tulee lain mukaan täysi-ikäisiä kaksikymmentävuotiaina.
In Japan, people legally become adults when they turn twenty.
Japanissa ihmisistä tulee lain mukaan täysi-ikäisiä, kun he täyttävät kaksikymmentä.
In Japan, people legally become adults when they turn twenty.
Japanissa ihmisistä tulee laillisesti täysi-ikäisiä kaksikymmentävuotiaina.
In Japan, people legally become adults when they turn twenty.
Japanissa ihmisistä tulee laillisesti täysi-ikäisiä, kun he täyttävät kaksikymmentä.
In case you haven't noticed, I've been waiting for two hours.
Siinä tapauksessa, että et ole huomannut, niin olen odottanut kaksi tuntia.
Is it ethical to give him the interview questions in advance?
Onko eettistä antaa hänelle haastattelukysymykset etukäteen.
It was such a powerful explosion that the roof was blown off.
Räjähdys oli niin voimakas, että katto lennähti pois.
Last night I saw a very interesting movie about World War II.
Viime yönä katsoin todella kiinnostavan elokuvan toisesta maailmansodasta.
Last night I saw a very interesting movie about World War II.
Eilen illalla katsoin todella kiinnostavan elokuvan, joka kertoi toisesta maailmansodasta.
Let's get together for dinner the next time you're in Boston.
Mennään yhdessä päivälliselle ensi kerran kun olet Bostonissa.
Long time, no see. I hear that you've changed your job again.
Pitkästä aikaa! Kuulin, että olet vaihtanut taas työpaikkaa.
Many cancer patients lose their hair because of chemotherapy.
Monet syöpäpotilaat menettävät hiuksensa kemoterapian takia.
Mary is in love with a handsome boy from her class named Tom.
Mari on rakastunut luokallaan olevaan komeaan poikaan, joka on nimeltään Tom.
My New Year's resolution is to learn how to play the ocarina.
Uudenvuodenlupaukseni on opetella soittamaan okarinaa.
Now that Bush has been elected, it will be business as usual.
Nyt kun Bush on valittu, kaikki palaa ennalleen.
On the way to school, I met my friend Karlo, who was walking.
Matkalla kouluun tapasin ystäväni Karlon, joka oli kävelemässä.
Put your hand over your mouth when you cough, sneeze or yawn.
Laita kätesi suusi eteen kun yskit, aivastat tai haukottelet.
Several dozen young people participated in the demonstration.
Monet kymmenet nuoret ihmiset osallistuivat mielenosoitukseen.
The blue of her eyes stands out against her rather dark skin.
Hänen silmiensä sinisyys on kontrastissa hänen aika tummaan ihoonsa.
The prince thought the young girl had been eaten by a dragon.
Prinssi luuli, että lohikäärme oli syönyt nuoren tytön.
The proportion of girls to boys in our class is three to two.
Tyttöjen ja poikien suhde luokallamme on kolmen suhde kahteen.
The sooner we get there, the more likely are we to get seats.
Mitä aikaisemmin menemme sinne sitä todennäköisemmin saamme istuinpaikat.
The whole night was ruined by the fight between Tom and Mary.
Koko ilta meni pilalle Tomin ja Marin tappelun takia.
This book is written in simple English, so it's easy to read.
Tämä kirja on kirjoitettu yksinkertaisella englannilla, joten se on helppolukuinen.
Tom appears to be too tired to tackle that problem right now.
Tom vaikuttaa olevan liian väsynyt käydäkseen juuri nyt käsiksi siihen ongelman.
Tom claims that he was in Boston the night Mary was murdered.
Tom väittää olleensa Bostonissa Marin murhayönä.
Tom claims that he was in Boston the night Mary was murdered.
Tom väittää, että hän oli Bostonissa sinä yönä, kun Mari murhattiin.
Tom didn't get his driver's license until he was twenty-four.
Tom ei hankkinut ajokorttia kuin vasta 24-vuotiaana.
Tom doesn't know the difference between a city and a village.
Tom ei tiedä kaupungin ja kylän välistä eroa.
Tom double-checked his bank balance before writing the check.
Tom varmisti pankkitilinsä saldon toistamiseen ennen kuin hän kirjoitti shekin.
Tom got lost in the woods and ended up in someone's backyard.
Tom eksyi metsään ja päätyi jonkun takapihalle.
Tom has devoted his life to the anti-nuclear-energy movement.
Tom on omistanut elämänsä ydinenergian vastaiselle liikkeelle.
Tom is always studying, but he never seems to learn anything.
Tom opiskelee koko ajan, mutta ei tunnu ikinä oppivan mitään.
Tom is angry because Mary borrowed his laptop without asking.
Tom on vihainen, koska Mari lainasi hänen kannettavaansa kysymättä lupaa.
Tom is apparently some kind of genius when it comes to music.
Tom on ilmeisesti jonkinlainen musiikillinen nero.
Tom is utterly obsessed with food. No wonder Mary dumped him!
Tom on täysin pakkomielteinen ruoasta. Ei ole mikään ihme, että Mari jätti hänet!
Tom is utterly obsessed with food. No wonder Mary dumped him!
Tomilla on kova pakkomielle ruokaan. Ihmekös tuo, että Mari hänet jätti.
Tom leafed through the magazine that was on the coffee table.
Tom selaili läpi lehden, joka oli kahvipöydällä.
Tom leafed through the magazine that was on the coffee table.
Tom plarasi läpi kahvipöydällä olevan lehden.
Tom lived in his car for a while after he broke up with Mary.
Tom asui autossaan hetken aikaa sen jälkeen kun hänellä meni poikki Marin kanssa.
Tom rang his boss to tell him he wouldn't be coming in today.
Tom soitti pomolleen kertoakseen, että hän ei olisi tulossa tänään.
Tom told his son the story about a monster that ate children.
Tom kertoi pojalleen tarinan hirviöstä, joka syö lapsia.
Tom visited Mary, who was in the hospital with a broken bone.
Tom kävi katsomassa Maria, joka oli sairaalassa murtuneen luun takia.