Level 52 Level 54
Level 53

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The government adopted strong measures to fight inflation.
Hallitus otti käyttöön kovat keinot inflaation taltuttamiseksi.
The sun and the moon rise in the east and set in the west.
Aurinko ja Kuu nousevat idästä ja laskevat länteen.
There's a chance that Tom might try to kill himself again.
On mahdollista, että Tom saattaa yrittää tappaa itsensä uudestaan.
This was the most interesting book that she had ever read.
Tämä oli mielenkiintoisin kirja, jonka hän oli koskaan lukenut.
Tom and Mary don't get along. They have nothing in common.
Tomi ja Mari eivät tule toimeen keskenään. Heillä ei ole mitään yhteistä.
Tom and Mary have been married for more than thirty years.
Tom ja Mary ovat olleet naimisissa enemmän kuin kolmekymmentä vuotta.
Tom can say "I can only speak French" in thirty languages.
Tom osaa sanoa ”osaan puhua vain ranskaa” kolmellakymmenellä kielellä.
Tom could have gone to the dance with Mary, but he didn't.
Tom olisi voinut mennä tanssimaan Maryn kanssa, mutta hän ei mennyt.
Tom didn't start to play the trombone until he was twenty.
Tom ei alkanut soittaa vetopasuunaa kuin vasta 30-vuotiaana.
Tom had a crush on Mary when he was in junior high school.
Tom oli ihastunut Maryyn ollessaan yläasteella.
Tom had lamb chops, potatoes and mushroom soup for dinner.
Tomilla oli lammashakkelusta, perunoita ja sienikeittoa päivälliseksi.
Tom has a reputation of never getting things done on time.
Tomilla on maine olla saamatta koskaan tehtyä asioita ajallaan.
Tom is no longer covered by his parents' health insurance.
Tomin vanhempien sairausvakuutus ei enää kata Tomia.
Tom is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard.
Tom ei ole laiska poika. Itse asiassa hän tekee kovasti töitä.
Tom is the only student in our class who can speak French.
Tom on luokkamme ainoa oppilas, joka osaa puhua ranskaa.
Tom loves the new toy that Mary gave him for his birthday.
Tom rakastaa uutta lelua, jonka Mary antoi hänelle hänen syntymäpäivänään.
Tom made a reservation for three days at the Hilton Hotel.
Tom teki kolmen päivän varauksen Hilton-hotelliin.
Tom only had one pair of socks and they had holes in them.
Tomilla oli vain yksi sukkapari ja niissäkin oli reikiä.
Tom pointed to one of the pictures and said, "Who's that?"
Tom osoitti yhtä kuvista ja sanoi: "Kuka tuo on?"
Tom pretended that he didn't know about what had happened.
Tom teeskenteli, että hän ei tiennyt siitä mitä oli tapahtunut.
Tom read the French translation and thought it sounded OK.
Tom luki ranskankielisen käännöksen ja hänestä se kuulosti ihan OK:lta.
Tom read the French translation and thought it sounded OK.
Tom luki ranskannoksen, ja hänen mielestään se kuulosti ihan hyvältä.
Tom sat in the car with a policeman on either side of him.
Tom istui autossa poliisi molemmin puolin.
Tom speaks French so badly that he is often misunderstood.
Tomi puhuu niin huonosti ranskaa, että usein ihmiset ymmärtävät hänet väärin.
Tom told Mary that he won the race, even though he didn't.
Tom kertoi Marille, että hän voitti kilpailun, vaikka hän ei voittanut.
Tom took a picture of Mary standing under the cherry tree.
Tom otti kirsikkapuun alla seisovasta Marista kuvan.
Tom was shocked to hear that Mary had gotten into Harvard.
Tom ällistyi kuullessaan Maryn päässeen Harvardiin.
Tom was stuck in a traffic jam for what seemed like hours.
Tom juuttui liikennesumaan, mikä näytti kestävän tunteja.
Tom wondered if Mary had been playing games all afternoon.
Tom mietiskeli, oliko Mari pelannut pelejä koko iltapäivän.
We have to defend our country from the foreign aggression.
Meidän on puolustettava maatamme ulkomaiselta aggressiolta.
We're going to travel to Estonia at the end of next month.
Matkustamme Viroon ensi kuun lopussa.
Were you and Tom kissing in front of the house last night?
Suutelitko sinä Tomin kanssa eilen illalla talon edustalla?
What Tom really wanted was a good friend he could talk to.
Mitä Tom todella tarvitsi, oli hyvä ystävä, jolle hän voi puhua.
What do you think is the best way to settle this conflict?
Minkä luulet olevan paras tapa rauhoittaa tämä konflikti?
When I opened the window, I saw children playing baseball.
Kun avasin ikkunan, näin lapsia baseballia pelaamassa.
When I think about those students, it gives me a headache.
Kun mietin niitä opiskelijoita, saan päänsäryn.
Why do yields increase with herbicide-resistant varieties?
Miksi sadot lisääntyvät torjunta-aineita kestävillä lajikkeilla?
You should have locked, or at least closed, all the doors.
Sinun olisi pitänyt lukita, tai ainakin sulkea, kaikki ovet.
You're just jealous that I have a boyfriend and you don't.
Olet vain mustasukkainen, kun minulla on poikaystävä ja sinulla ei.
Are Tom and Mary dating? "No, they're just good friends."
”Seurustelevatko Tom ja Mari?” ”Ei, he ovat vain hyviä ystäviä.”
Can I eat this mushroom? "You can eat anything one time."
”Voinko syödä tämän sienen?” ”Voit syödä mitä tahansa yhden kerran.”
He's been sick. "Oh really, I hope it's nothing serious."
Hän on ollut sairaana."Todellako, toivon että se ei ole mitään vakavaa.
He's been sick. "Oh really, I hope it's nothing serious."
”Hän on ollut sairaana.” ”Ihanko totta? Toivottavasti se ei ole mitään vakavaa.”
A budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
Budjettialijäämä johtuu verokertymän vajeesta.
A commercial airplane allegedly violated military airspace.
Siviililentokoneen väitetään loukanneen armeijan ilmatilaa.
A good sentence is not necessarily a good example sentence.
Hyvä lause ei ole välttämättä hyvä esimerkkilause.
A group of foreigners arrived in Edo, in other words Tokyo.
Ryhmä ulkomaalaisia saapui Edoon, toisin sanoen Tokioon.
A group of foreigners arrived in Edo, that is to say Tokyo.
Ryhmä ulkomaalaisia saapui Edoon, toisin sanoen Tokioon.
A long time ago, there lived an old king on a small island.
Kauan kauan sitten asui vanha kuningas pienellä saarella.
A lot of people are waiting to see what is going to happen.
Monet ihmiset odottavat näkevänsä mitä tapahtuu.
A massive flood paralyzed the local transportation network.
Valtava tulva lamautti paikallisen kuljetusverkoston.
A network of railroads soon spread over the entire country.
Rautateiden verkosto levittäytyi pian yli koko maan.
A portion of the island was destroyed by the massive waves.
Valtavat aallot tuhosivat osan saaresta.
A present is usually given in return for one's hospitality.
Lahja annetaan yleensä vastineena vieraanvaraisuudesta.
After Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
Isoäidin äkillisen kuoleman jälkeen isoisä alkoi nopeasti ikääntyä.
After I cleaned the window, I could see through it clearly.
Puhdistettuani ikkunan voin nähdä selvästi sen läpi.
Alcohol does not solve any problems, but neither does milk.
Alkoholi ei ratkaise mitään ongelmia, mutta sitä ei tee myöskään maito.
As soon as Tom heard the gunshots, he ran out of the house.
Heti kun Tom kuuli laukaukset, hän juoksi ulos talosta.
Being knowledgeable about Japanese culture is a good thing.
Japanilaiseen kulttuuriin perehtyneisyys on hyvä asia.
Both my father and I went to the museum for the first time.
Menimme molemmat, isäni ja minä, museoon ensimmäistä kertaa.
British English differs from American English in many ways.
Brittienglanti eroaa amerikanenglannista monella tapaa.
CO₂ has a lot to do with the so-called greenhouse effect.
CO₂:lla on paljon tekemistä n.s. kasvihuoneilmiön kanssa.
Can you remember the first time you ate at this restaurant?
Voitko muistaa kun ensimmäisen kerran söit tässä ravintolassa?
Come on, Tom. Just do it already. What are you waiting for?
Anna mennä, Tom! Tee se jo. Mitä sinä oikein odotat?
Currently I am putting effort into expanding my vocabulary.
Tällä hetkellä panostan sanastoni laajentamiseen.
Do any of you have anything to say in connection with this?
Onko kenelläkään teistä mitään sanottavaa tämän johdosta?
Even during work, I secretly indulge my Internet addiction.
Jopa ollessani töissä, tyydytän salaisesti Internetrippuvuushimojani.
Excuse me, but is this the right way to the subway station?
Anteeksi, mutta onko tämä oikea tie metroasemalle?
He did not know what to do, and held his head in his hands.
Hän ei tiennyt mitä tehdä ja piteli päätään käsissään.
He had used up all the money which his friend had lent him.
Hän oli käyttänyt kaikki rahat, jotka hänen ystävänsä oli lainannut hänelle.
He has a habit of scratching his back and biting his nails.
Hänellä on tapana raapia selkäänsä ja purra kynsiään.
He lost his position just because he refused to tell a lie.
Hän menetti asemansa vain koska kieltäytyi valehtelemasta.
He studies harder than any other student does in his class.
Hän opiskelee kovemmin kuin kukaan muu opiskelija hänen luokallaan.
He's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker.
Hän ei ole laiska. Päinvastoin mielestäni hän on ahkera työntekijä.
He's the type of guy who doesn't take women very seriously.
Hän on sen tyypin kaveri, joka ei ota naisia kovin vakavasti.
Her courage during her illness is an inspiration to us all.
Hänen rohkeutensa sairautensa aikana on inspiraatiota meille kaikille.
His score on the test today is twice what he got yesterday.
Hänen pisteensä testissä tänään ovat kaksi kertaa sen verran kuin hän sai eilen.
His speech was very impressive. You should have been there.
Hänen puheensa oli todella vaikuttava. Sinun olisi pitänyt olla siellä.
How many children do you want to have when you get married?
Kuinka monta lasta haluat, kun menet naimisiin?
How many days do we have left until summer vacation begins?
Kuinka monta päivää meillä on jäljellä kunnes kesäloma alkaa?
How many times a day do you look at yourself in the mirror?
Kuinka monta kertaa päivässä katsot itseäsi peilistä?
How old were you when you stopped believing in Santa Claus?
Minkä ikäinen olit, kun lakkasit uskomasta Joulupukkiin?
I am really glad to hear that you want to live in Scotland.
On todella mukavaa kuulla, että haluat asua Skotlannissa.
I can't afford a new car, so I'll have to make this one do.
Minulla ei ole varaa uuteen autoon, joten tämän on riitettävä.
I discussed it with my father and decided to change my job.
Keskustelin siitä isäni kanssa ja päätin vaihtaa työpaikkaa.
I have a feeling something very special is going to happen.
Minulla on tunne, että jotain hyvin ainutlaatuista tulee tapahtumaan.
I heard that Tom is going to turn himself in to the police.
Kuulin, että Tom aikoo ilmoittautua poliisille.
I heard that Tom is going to turn himself in to the police.
Kuulin, että Tom aikoo ilmiantaa itsensä poliisille.
I just told Tom that I wanted to help him clean the garage.
Kerroin juuri Tomille, että halusin auttaa häntä autotallin siivoamisessa.
I liked the sour cherry strudel and the nut filled strudel.
Minä tykkäsin hapankirsikkastruudelista ja pähkinätäytteisestä struudelista.
I offered to pick Tom up, but he wanted to come by himself.
Tarjouduin noutamaan Tomin, mutta hän halusi tulla omalla kyydillä.
I slept a little during lunch break because I was so tired.
Nukuin vähän lounastauolla, koska olin niin väsynyt.
I still think we should've stayed home and just watched TV.
Olen edelleenkin sitä mieltä, että meidän olisi pitänyt pysyä kotona ja katsoa vain TV:tä.
I think you already have enough money to buy what you need.
Mielestäni sinulla jo on riittävästi rahaa ostamaan kaiken tarvitsemasi.
I think you're the woman I've been waiting for all my life.
Luulen että olet nainen jota olen odottanut koko ikäni.
I thought we'd never get out of the burning building alive.
Luulin, että me emme ikinä pääsisi palavasta rakennuksesta ulos elävinä.
I thought you'd be interested to know that Tom found a job.
Luulin, että sinua kiinnostaisi tietää, että Tom löysi töitä.
I want to go to Boston at least one more time before I die.
Haluan käydä Bostonissa vähintään kerran ennen kuin kuolen.
I was surprised when Tom said he was going to study abroad.
Yllätyin kun Tom sanoi, että hän oli aikeissa opiskella ulkomailla.
I wish I could live my life doing only what I wanted to do.
Voi kun voisin elää tehden vain mitä haluaisin.