Level 51 Level 53
Level 52

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It can't hurt for you to spend a little time with Tom.
Sinua ei voi vahingoittaa viettää hiukan aikaa Tomin kanssa.
It is close to seven o'clock. We have to go to school.
On lähes seitsemän. Meidän on mentävä kouluun.
It was Tom's first time to see the Golden Gate Bridge.
Se oli ensimmäinen kerta, kun Tom näki Golden Gate -sillan.
It was careless of me to forget to answer your letter.
Toimin huolimattomasti kun unohdin vastata kirjeeseesi.
It would be nice to spend the summer in the mountains.
Olisi mukavaa viettää kesä vuorilla.
It's obvious that Tom is just pretending to be asleep.
On ilmiselvää, että Tom vain teeskentelee nukkuvansa.
It's quite difficult to master French in 2 or 3 years.
Ranskan taitaminen kahdessa tai kolmessa vuodessa on vaikeaa.
Kiwifruit is a rich source of vitamin K and vitamin C.
Kiivihedelmä on runsas K- ja C-vitamiinin lähde.
Learning a second language requires a lot of practice.
Vieraan kielen oppiminen vaatii paljon harjoittelua.
Let's throw it away and start over with a clean slate.
Heitetään se pois ja aloitetaan puhtaalta pöydältä.
Making so much money in so little time wasn't so easy.
Niin suuren rahasumman tienaaminen niin lyhyessä ajassa ei ollut kovin helppoa.
Mary went over to the United States in her late teens.
Mary muutti Yhdysvaltoihin myöhäisteini-iässään.
May I come to see you at your office tomorrow morning?
Voinko tulla toimistoosi tapaamaan sinua huomenaamuna?
May I present this to you in token of my appreciation?
Saanko esittää tämän sinulle osoituksena arvostuksestani?
Mississippi is the poorest state in the United States.
Mississippi on Yhdysvaltojen köyhin osavaltio.
My English teacher has advised me to read these books.
Englanninopettajani on neuvonut minua lukemaan nämä kirjat.
My house is situated on the other side of that bridge.
Taloni sijaitsee sillan toisella puolella.
My husband reads the newspaper while eating breakfast.
Mieheni lukee sanomalehteä samalla kun hän syö aamiaista.
No matter how hard she tried, she couldn't please him.
Huolimatta siitä kuinka kovasti hän yritti, hän ei voinut miellyttää häntä.
Please don't lean out of the window when we're moving.
Ole kiltti äläkä nojaudu ikkunasta kun olemme liikkeellä.
Please have a seat and wait until your name is called.
Istu alas odottamaan kunnes sinua kutsutaan nimeltä.
Salt was a rare and costly commodity in ancient times.
Suola oli entisaikaan harvinainen ja kallis hyödyke.
Seen at a distance, the rock looked like a human face.
Etäältä kallio näytti ihmiskasvoilta.
Sega used to make video game consoles a long time ago.
Sega teki videopelikonsoleita pitkän aikaa sitten.
She tried to persuade him to buy her a pearl necklace.
Hän yritti suostutella miehen ostamaan hänelle helmikaulakorun.
The best thing to do is to ask an expert to repair it.
Parasta on pyytää asiantuntijaa korjaamaan se.
The boy dyed his hair because he wanted to be noticed.
Poika värjäsi hiuksensa, koska hän halusi saada huomiota.
The company has decided to employ two new secretaries.
Yritys päätti palkata kaksi uutta sihteeriä.
The detective found absolute proof of the man's guilt.
Etsivä löysi kiistattoman todisteen miehen syyllisyydestä.
The financial situation is getting worse week by week.
Taloudellinen tilanne muuttuu huonommaksi viikko viikolta.
The flood was the greatest disaster they had ever had.
Se tulva on pahin heidän kokemansa katastrofi.
The flood was the greatest disaster they had ever had.
Se tulva oli pahin katastrofi, joka heidät oli koskaan kohdannut.
The food is very good in the dormitory where he lives.
Ruoka on oikein hyvää asuntolassa missä hän asuu.
The more careful you are, the fewer mistakes you make.
Mitä varovaisempi olet, sitä vähemmän teet virheitä.
The number of students in this class is limited to 15.
Opiskelijoiden määrä tällä luokalla on rajattu viiteentoista.
The patient was lying in the bed with his eyes closed.
Potilas makasi sängyssä silmät suljettuina.
The police managed to track down the owner of the car.
Poliisi onnistui jäljittämään auton omistajan.
The politician was not ashamed of having taken bribes.
Poliitikko ei ollut häpeissään ottamistaan lahjuksista.
The snowman had melted completely by the next morning.
Lumiukko oli sulanut kokonaan seuraavaan aamuun mennessä.
The sunny side of the hill is full of deciduous trees.
Mäen aurinkoinen puoli on täynnä lehtipuita.
There is a bookstore in front of the department store.
Sen tavaratalon edessä on kirjakauppa.
There is a bookstore in front of the department store.
Tavaratalon edessä on kirjakauppa.
They didn't think any of my suggestions were any good.
Heidän mielestään yhdestäkään minun ehdotuksistani ei ollut mihinkään.
They found that their families didn't like each other.
He huomasivat, että heidän perheensä eivät pitäneet toisistaan.
They knew exactly how much of a risk they'd be taking.
He tiesivät tarkalleen kuinka suuren riskin he ottaisivat.
They looked for a place to take shelter from the rain.
He etsivät paikkaa, jossa olla suojassa sateelta.
They survived, even though the building was destroyed.
He jäivät eloon, vaikka rakennus tuhoutui.
They survived, even though the building was destroyed.
He selvisivät hengissä, vaikka rakennus tuhoutui.
This cathedral was built more than four centuries ago.
Tämä katedraali rakennettiin yli neljä vuosisataa sitten.
This is the reason that she succeeded as a pop singer.
Tämän takia hän menestyi pop-laulajana.
This sentence is not a translation. It's the original.
Tämä lause ei ole käännös. Se on alkuperäisversio.
Tom arrived home from work later than usual yesterday.
Tom tuli eilen kotiin töistä myöhemmin kuin yleensä.
Tom asked me if I wanted some ketchup on my hamburger.
Tom kysyi minulta haluanko ketsuppia hampurilaiseeni.
Tom asked me if I wanted some ketchup on my hamburger.
Tom kysyi minulta haluanko ketsuppia purilaiseeni.
Tom became anorexic when he was a high school student.
Tomista tuli anorektikko kun hän oli lukiolainen.
Tom burst out laughing when he saw Mary dancing a jig.
Kun Tom näki Marin tanssivan gigueta, hän purskahti tahattomasti nauruun.
Tom burst out laughing when he saw Mary dancing a jig.
Tom purskahti tahattomasti nauruun, kun hän näki Marin tanssivan gigueta.
Tom can hardly fit into the jeans he bought last year.
Tom pystyy hädintuskin mahtumaan farkkuhin, jotka hän osti viime vuonna.
Tom couldn't get to sleep till after three last night.
Tom ei saanut unta kuin vasta kolmelta viime yönä.
Tom couldn't go to the concert because he had to work.
Tom ei voinut mennä konserttiin, koska hänen täytyi olla töissä.
Tom couldn't just sit by and watch Mary being bullied.
Tom ei vain voinut katsoa vierestä kun Maria kiusattiin.
Tom didn't want to look, but he couldn't help himself.
Tom ei halunnut katsoa, mutta hän ei voinut vastustaa kiusausta.
Tom doesn't go to the movies as often as he'd like to.
Tom ei käy elokuvissa niin usein kuin hän haluaisi.
Tom doesn't know what to say to make Mary feel better.
Tom ei tiedä mitä sanoisi saadakseen Maryn paremmalle tuulelle.
Tom found Mary lying unconscious on the kitchen floor.
Tom löysi Marin makaamasta tajuttomana keittiön lattialla.
Tom had never seen a girl as beautiful as Mary before.
Tom ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt yhtä kaunista tyttöä kuin Mari.
Tom had plenty of chances to apologize, but he didn't.
Tomilla oli useita tilaisuuksia pyytää anteeksi, mutta hän ei sitä tehnyt.
Tom has already delivered the package to Mary's house.
Tom on jo jättänyt paketin Maryn luokse.
Tom has no conception of what it's like to be in love.
Tom ei ymmärrä ollenkaan miltä tuntuu olla rakastunut.
Tom has no conception of what it's like to be in love.
Tomilla ei ole aavistustakaan millaista on olla rakastunut.
Tom has trouble keeping up with the rest of the class.
Tomilla on vaikeuksia pysyä muun luokan tahdissa.
Tom is quite knowledgeable about modern popular music.
Tom on aika hyvin perillä modernista populaarimusiikista.
Tom is the only witness. There are no other witnesses.
Tom on ainoa todistaja. Muita todistajia ei ole.
Tom is the type of a person who calls a spade a spade.
Tom menee aina suoraan asiaan.
Tom lowered his voice and told Mary that he loved her.
Tom alensi ääntään ja kertoi Marylle rakastavansa häntä.
Tom never seems to get upset no matter what Mary does.
Tom ei näytä koskaan suuttuvan mitä tahansa Mary tekeekään.
Tom ought to tell Mary all about what he and John did.
Tomin pitäisi kertoa Marille kaikki siitä, mitä hän ja Joni tekivät.
Tom ought to tell Mary all about what he and John did.
Tomin kuuluisi kertoa Marille kaikki, mitä hän ja Joni tekivät.
Tom refused to tell the police who his accomplice was.
Tom kieltäytyi kertomasta poliisille kuka hänen rikostoverinsa oli.
Tom seemed to think that you and I used to be married.
Tom tuntui luulevan, että sinä ja minä olisimme olleet aiemmin naimisissa.
Tom should apologize to Mary for not arriving on time.
Tomin pitäisi pyytää Marilta anteeksi, että hän ei tullut ajoissa.
Tom should apologize to Mary for not arriving on time.
Tom pitäisi pyytää Marilta anteeksi sitä, ettei hän saapunut ajoissa.
Tom talks to you more than he talks to any other girl.
Tom puhuu sinulle enemmän kuin kenellekään muulle tytölle.
Tom thinks it impossible for Mary to break the record.
Tomin mielestä ei ole mahdollista, että Mari rikkoisi ennätyksen.
Tom thinks it impossible for Mary to break the record.
Tomin mielestä Marin on mahdotonta rikkoa ennätystä.
Tom tried his best to get here, but he didn't make it.
Tom yritti parhaansa mukaan päästä sinne, mutta hän ei kerennyt.
Tom wants to make sure that that doesn't happen again.
Tom haluaa varmistaa, että se ei tapahdu toiste.
Tom was happy to be home after being away for so long.
Tom oli onnellinen päästyään kotiin oltuaan niin kauan poissa.
Tom was hoping the committee would adopt his proposal.
Tom toivoi että komitea ottaisi käyttöön hänen ehdotuksensa.
Tom wished he had put more money into that investment.
Tom toivoi että hän olisi laittanut enemmän rahaa tuohon sijoitukseen.
Tom, Mary and John were playing tag on the playground.
Tom, Mari ja Joni leikkivät hippaa leikkikentällä.
Unfortunately, Tom won't be able to attend your party.
Valitettavasti Tom ei voi osallistua juhliisi.
We arrived at Viracopos at one o'clock in the morning.
Saavuimme Viracoposiin yhdeltä aamuyöstä.
We have two dogs. One is black and the other is white.
Meillä on kaksi koiraa. Toinen on musta ja toinen on valkoinen.
We're banking on you to provide all the money we need.
Luotamme siihen, että sinä toimitat kaikki rahat, jotka me tarvitsemme.
We've got to find Tom before he does something stupid.
Meidän täytyy löytää Tom ennen kuin hän tekee jotakin typerää.
We've had all kinds of weather over the past few days.
Tällä on ollut kaikenlaista säätä viimeisen parin päivän aikana.
Were you able to do everything you wanted to get done?
Pystyitkö tekemään kaiken, minkä halusit saada tehdyksi?
What's the difference between religion and philosophy?
Mitä eroa on uskonnolla ja filosofialla?
When I went to him he was sleeping, but I woke him up.
Kun menin hänen luokseen, hän nukkui, mutta herätin hänet.