Level 49 Level 51
Level 50

New level


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
You haven't washed your hands yet, have you?
Et ole vielä pessyt käsiäsi, vai kuinka?
You may not remember me, but I remember you.
Et ehkä muista minua, mutta minä muistan sinut.
You may stay here as long as you keep quiet.
Voit olla täällä niin kauan kun pysyt hiljaa.
You needn't have taken an umbrella with you.
Sinun ei olisi tarvinnut ottaa sateenvarjoa mukaasi.
You should learn how to use your dictionary.
Sinun pitäisi opetella miten käyttää sanakirjaa.
You shouldn't judge a person by their looks.
Ei pidä tuomita henkilöä hänen ulkonäkönsä perusteella.
You will find both of the books interesting.
Pidät varmasti molempia kirjoja mielenkiintoisina.
Your income is about twice as large as mine.
Sinulla on noin kaksi kertaa suuremmat tulot kuin minulla.
Your parents are expecting you home tonight.
Vanhempasi odottavat, että menet kotiin tänä iltana.
Your phone's not going to work in this cave.
Puhelimesi ei toimi tässä luolassa.
Thank you for everything. "You're welcome."
”Kiitos kaikesta.” ”Ei kestä kiittää.”
Where are the books? "They're on the desk."
”Missä kirjat ovat?” ”Ne ovat pöydällä.”
Will you pass me the sugar? "Here you are."
Ojentaisitko sokerin? "Tässä, ole hyvä."
A blind person's hearing is often very acute.
Sokean henkilön kuulu on usein todella tarkka.
A chain is no stronger than its weakest link.
Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.
A conflict of opinions arose over the matter.
Asia herätti mielipideristiriidan.
A crowd soon gathered around the fire engine.
Väkijoukko kerääntyi pian paloauton ympärille.
A friend of mine went to America this summer.
Ystäväni meni Amerikkaan tänä kesänä.
A girl opened the door in answer to my knock.
Tyttö avasi oven, kun koputin.
A good coach is like a father to his players.
Hyvä valmentaja on kuin isä pelaajilleen.
A good coach is like a parent to the players.
Hyvä valmentaja on kuin pelaajien oma vanhempi.
A good doctor is sympathetic to his patients.
Hyvä lääkäri suhtautuu myötämielisesti potilaisiinsa.
A good pair of glasses will help you to read.
Hyvät silmälasit auttavat sinua lukemaan.
A grasshopper and many ants lived in a field.
Heinäsirkka ja useita muurahaisia asui pellolla.
A group of children were playing in the park.
Ryhmä lapsia oli leikkimässä puistossa.
A holiday this summer is out of the question.
Loma tänä kesänä ei tule kysymykseen.
A holiday this summer is out of the question.
Lomamatka tänä kesänä ei tule kysymykseenkään.
A job is not merely a means to earn a living.
Työ ei ole vain keino ansaita elantonsa.
A lot of people in our neighborhood own guns.
Asuinalueellani on monella ihmisellä aseita.
A lot of students are present at the meeting.
Kokouksessa on läsnä paljon opiskelijoita.
A lot of students are present at the meeting.
Kokouksessa on paikalla monta opiskelijaa.
A male friend of mine called on me yesterday.
Miespuolinen ystäväni soitti minulle eilen.
A microwave oven gets food hot in an instant.
Mikroaaltouuni lämmittää ruoan hetkessä.
A pair of earrings is a nice present for her.
Korvakorut ovat hänelle kiva lahja.
A person like Tom probably knows how to swim.
Sellainen henkilö kuin Tom osaa varmaankin uida.
A photographer took a photograph of my house.
Valokuvaaja otti kuvan talostani.
After slapping Tom, Mary ran out of the room.
Annettuaan Tomille litsarin Mari juoksi ulos huoneesta.
After slapping Tom, Mary ran out of the room.
Läpsäytettyään Tomia Mari juoksi huoneesta ulos.
After we had eaten, we went outside to skate.
Sen jälkeen kun olimme syöneet, menimme ulos luistelemaan.
Alcohol consumption is increasing every year.
Alkoholin käyttö lisääntyy joka vuosi.
All you have to do is give him a little help.
Sinun täytyy vain auttaa häntä vähän.
As far as I know, he has never been overseas.
Minun tietääkseni hän ei ole koskaan ollut ulkomailla.
Because of rain, we couldn't go to the beach.
Emme voineet mennä rannalle sateen takia.
Because of rain, we couldn't go to the beach.
Me emme pystyneet menemään rannalle sateen takia.
Besides fruit, we're going to have ice cream.
Paitsi hedelmiä meillä tulee olemaan jäätelöä.
Both of them are unpredictable and impatient.
Molemmat heistä ovat ennustamattomia ja kärsimättömiä.
Bungee jumping isn't as much fun as it looks.
Benjihypyn hyppääminen ei ole niin hauskaa kuin miltä se näyttää.
Can I have two hamburgers and a coke, please?
Saisinko kaksi hampurilaista ja kokiksen, kiitos.
Can you correct this report before 5:00 p.m.?
Voitko korjata tämän raportin ennen klo 5:00 i.p.
Can you guess what type of restaurant it was?
Osaatko arvata minkätyyppinen ravintola se oli?
Can you make yourselves understood in French?
Saatko tehtyä itsesi ymmärretyksi ranskaksi?
Can you make yourselves understood in French?
Saatko viestisi perille ranskaksi?
Could you help me translate this into French?
Voisitko auttaa minua kääntämään tämän ranskaksi?
Could you please tell me what that was about?
Voisitko kertoa minulle mitä tuo oli?
Did Tom say anything about where he had been?
Sanoiko Tom mitään siitä missä hän on ollut?
Did you get the flowers I sent the other day?
Saitko kukat jotka lähetin tässä eräänä päivänä?
Did you hear about Tom and Mary splitting up?
Kuulitko Tomin ja Marin erosta?
Do you happen to have any photographs of Tom?
Sattuuko sinulla olemaan yhtään valokuvaa Tomista?
Do you happen to have any photographs of Tom?
Onko sinulla sattumalta yhtään valokuvaa Tomista?
Do you happen to have any photographs of Tom?
Ei sinulla sattuisi olemaan yhtään valokuvaa Tomista?
Do you really enjoy doing that kind of thing?
Nautitko tosiaan tuollaisen asian tekemisestä?
Do you really want to learn another language?
Haluatko todella oppia toisen kielen?
Do you spend a lot of time with your friends?
Vietätkö paljon aikaa ystäviesi kanssa?
Do you still have the key to Tom's apartment?
Onko sinulla edelleen avain Tomin asuntoon?
Do you think he made that mistake on purpose?
Luuletko, että hän teki tuon virheen tahallaan?
Do you think there's something wrong with me?
Luuletko että minussa on jotakin vikaa?
Do you want to watch the baseball game on TV?
Haluatko katsoa baseball-ottelun TV:stä?
Does Germany share a border with Switzerland?
Onko Saksalla yhteinen raja Sveitsin kanssa?
Does Germany share a border with Switzerland?
Onko Saksalla yhteistä rajaa Sveitsin kanssa?
Does Tom really want me to come to his party?
Haluaako Tom tosiaan, että tulen hänen juhliinsa?
Does Tom want me to drive him to the airport?
Haluaako Tom, että vien hänet lentokentälle?
Don't add sentences from copyrighted sources.
Älä lisää lauseita tekijänoikeudella suojatuista lähteistä.
Don't add sentences from copyrighted sources.
Älä lisää lauseita, jotka ovat peräisin tekijänoikeussuojatuista lähteistä.
Don't tell Tom. That would ruin the surprise.
Älä kerro Tomille. Se pilaisi yllätyksen.
Either Tom doesn't want to do it or he can't.
Joko Tom ei halua tehdä sitä tai hän ei osaa.
English and German are two related languages.
Englanti ja saksa ovat sukulaiskieliä.
English has become an international language.
Englannista on tullut kansainvälinen kieli.
Even smart people sometimes do stupid things.
Jopa fiksut ihmiset tekevät toisinaan typeriä asioita.
Even smart people sometimes do stupid things.
Jopa viisaat ihmiset tekevät silloin tällöin typeryyksiä.
Even though he apologized, I'm still furious.
Olen raivoissani, vaikka hän pyysi anteeksi.
Every time I see you, I think of your mother.
Joka kerran kun sinut tapaan ajattelen äitiäsi.
Everybody laughed at the way Tom was dancing.
Kaikki nauroivat Tomin tanssityylille.
Excuse me, I think you're sitting in my seat.
Anteeksi, istut luullakseni minun paikallani.
First of all, we have to finish the homework.
Kaikkein ensiksi meidän on tehtävä loppuun kotityö.
Food and blankets were given to the refugees.
Pakolaisille annettiin ruokaa ja peittoja.
Football is the most popular sport in Brazil.
Jalkapallo on Brasilian suosituin urheilulaji.
Football is the most popular sport in Brazil.
Brasiliassa jalkapallo on suosituin urheilulaji.
From what I can tell, Tom isn't a bad person.
Kaikesta päätellen Tom ei ole paha ihminen.
Have you ever read the Constitution of Japan?
Oletko koskaan lukenut Japanin perustuslakia?
Have you ever seen a spider spinning its web?
Oletko koskaan nähnyt hämähäkin kutovan verkkoaan?
He denied knowing anything about their plans.
Hän kielsi tietävänsä mitään heidän suunnitelmistaan.
He is as smart as any other boy in the class.
Hän on yhtä nokkela kuin kuka tahansa muu poika luokalla.
He is concerned about the result of the exam.
Hän on huolissaan koetuloksesta.
He is my neighbor, but I don't know him well.
Hän on naapurini, mutta en tunne häntä hyvin.
He is rarely, if ever, late for appointments.
Hän on harvoin, jos koskaan, myöhässä tapaamisista.
He is studying the origin of jazz in America.
Hän tutkii jazzin syntyä Amerikssa.
He is well acquainted with French literature.
Hän on hyvin perehtynyt ranskalaiseen kirjallisuuteen.
He lifted the trunk to show off his strength.
Hän nosti puunrungon esitelläkseen voimiaan.
He lifted the trunk to show off his strength.
Hän nosti kirstun näytelläkseen voimiaan.
He lifted the trunk to show off his strength.
Hän nosti matkalaukun leveilläkseen voimillaan.
He received quite a few letters this morning.
Hän sai aika monta kirjettä tänä aamuna.
He said that he must finish the work by noon.
Hän sanoi että hänen täytyy saada työ loppuun keskipäivään mennessä.
He seems to have been poor when he was young.
Hän vaikuttaa olleen köyhä nuorena.
He tends to take sides with the weaker party.
Hän on taipuvainen olemaan heikomman puolella.
He will be playing tennis tomorrow afternoon.
Hän tulee pelaamaan tennistä huomisiltapäivänä.
He's always looking at you. He must love you.
Hän katselee sinua aina. Olen varma, että hän rakastaa sinua.
He's always saying bad things about his wife.
Hän sanoo aina ilkeitä asioita vaimostaan.
Her house is on the other side of the bridge.
Hänen talonsa on sillan toisella puolella.
His aim in life was to become a great doctor.
Hänen tarkoituksensa elämässä oli tulla suureksi tohtoriksi.
His cousin, whose name I forget, was a nurse.
Hänen serkkunsa, jonka nimen unohdin, oli sairaanhoitaja.
His house is on the other side of the bridge.
Hänen talonsa on sillan toisella puolella.
How did Tom ever get Mary to go out with him?
Miten Tom sai koskaan Maryn menemään ulos hänen kanssaan?
How did you like the food at that restaurant?
Mitä pidit tuon ravintolan ruoasta?
How did you like the food at that restaurant?
Mitä tykkäsit sen ravintolan ruoasta?
How many audiobooks do you have on your iPod?
Kuinka monta äänikirjaa sinulla on iPodillasi?
How many calories are in 100 grams of butter?
Kuinka monta kaloria on 100 grammassa voita?
How many different schools have you attended?
Kuinka monta eri koulua olet käynyt?
How many times a day do you brush your teeth?
Kuinka monta kertaa päivässä harjaat hampaasi?
How much did you have to pay for the tickets?
Kuinka paljon sinun piti maksaa lipuista?
Humans are healed, but machines are repaired.
Ihmiset parannetaan, mutta koneet korjataan.
I always drink a cup of coffee every morning.
Juon aina joka aamu kupin kahvia.
I am calling to make an appointment with you.
Soitan sopiakseni tapaamisesta kanssasi.
I am hungry because I did not have breakfast.
Minulla on nälkä, koska en syönyt aamupalaa.
I am staying at the hotel for the time being.
Asun hotellissa toistaiseksi.
I apologized to her for stepping on her foot.
Pyysin häneltä anteeksi astumistani hänen jalalleen.
I bet you can't guess where I was last night!
Et muuten varmasti arvaa missä olin viime iltana.
I can hear Tom in the kitchen washing dishes.
Voin kuulla Tomin tiskaavan astioita keittiössä.
I can hear Tom playing guitar in his bedroom.
Voin kuulla Tomin soittavan kitaraa makuuhuoneessaan.
I can understand this problem to some extent.
Voin ymmärtää tämän ongelman jossain määrin.
I couldn't put up with her arrogant behavior.
En voinut sietää hänen röyhkeää käytöstään.
I couldn't put up with her arrogant behavior.
En kestänyt naisen ylimielistä käytöstä.
I don't have as much money as you think I do.
Minulla ei ole niin paljon rahaa kuin luulet.
I don't have as much money as you think I do.
Minulla ei ole niin paljon rahaa kuin sinä luulet.
I don't like this shirt. Show me another one.
En pidä tästä paidasta. Näytä minulle toinen.
I don't like to go outside when it's raining.
En mene mielelläni ulos kun sataa.
I don't remember anything about the accident.
En muista onnettomuudesta mitään.
I don't understand how the human brain works.
En ymmärrä miten ihmisen aivot toimivat.
I don't want to make the same mistakes again.
En halua tehdä samoja virheitä uudestaan.
I don't want to think about anything anymore.
En enää halua ajatella mitään.
I drank too much and was unsteady on my feet.
Join liian paljon ja jalkani horjuivat.
I got here just a few minutes before you did.
Tulin tänne vain pari minuuttia ennen sinua.
I had my driver's license renewed last month.
Ajokorttini uusittiin viime kuussa.
I have enough money to buy everything I want.
Minulla on tarpeeksi rahaa ostaa kaikki minkä haluan.
I have something I need to talk to you about.
Minulla on jotain, mistä minun täytyy puhua kanssasi.
I have to give back the book before Saturday.
Minun täytyy antaa kirja takaisin ennen lauantaita.
I have too many things on my mind these days.
Minulla on liian monta asiaa mielessäni nykyään.
I haven't been able to solve the problem yet.
En ole pystynyt ratkaisemaan ongelmaa vielä.
I heard voices on the other side of the door.
Kuulin ääniä oven toiselta puolelta.
I just saved you about three hundred dollars.
Säästin juuri noin kolmesataa dollaria.
I just want you to tell Tom what you told me.
Haluan vain kertoa Tomille sen mitä sinä kerroit minulle.
I know the president of that company by name.
Tunnen tuon yhtiön pääjohtajan nimeltä.
I make it a rule to go jogging every morning.
Otin tavakseni mennä hölkkäämään joka aamu.
I might be able to find the time to help you.
Voi olla että löydän sopivan ajan auttamiseesi.
I persuaded him to be examined by the doctor.
Taivuttelin hänet tohtorin tutkittavaksi.
I really don't want to go to Boston with Tom.
En tosiaankaan halua mennä Bostoniin Tomin kanssa.
I shouldn't have trusted in someone like Tom.
Minun ei olisi pitänyt luottaa keneenkään Tomin kaltaiseen.
I think I'll go over to Tom's this afternoon.
Luulen, että menen käymään Tomilla tänään iltapäivällä.
I think Tom said he's already read this book.
Tom taisi sanoa jo lukeneensa tämän kirjan.
I think it'd be better if you didn't do that.
Luulen, että olisi parempi, ettet tekisi sitä.
I thought I was never going to see Tom again.
Luulin, etten koskaan näkisi Tomia uudestaan.
I thought I was never going to see you again.
Minä luulin, etten näkisi sinua enää koskaan.
I thought the company had sent Tom to Boston.
Ajattelin yhtiön lähettäneen Tomin Bostoniin.
I thought you weren't going to do this again.
Luulin, ettet aikonut tehdä näin uudestaan.
I want a car, but I have no money to buy one.
Haluan auton, mutta minulla ei ole rahaa ostaa sellaista.
I want a compact car with an air conditioner.
Haluan pienikokoisen auton, jossa on ilmastointi.
I want this luggage taken to my room at once.
Haluan että nämä matkatavarat viedään heti huoneeseeni.
I want to eat either ice cream or shaved ice.
Haluan syödä joko jäätelöä tai makeutettua jäähilettä.
I want to get as far away from here as I can.
Haluan päästä täältä niin kauas kuin vain voin.
I want to know if you've been talking to Tom.
Haluan tietää, jos olet puhunut Tomin kanssa.
I wanted to help you, but Tom told me not to.
Halusin auttaa sinua, mutta Tom kielsi minua.
I was about to go to bed when the phone rang.
Olin juuri menossa nukkumaan kun puhelin soi.
I was asleep from one to four this afternoon.
Nukuin tänään iltapäivällä kello yhdestä kello neljään.
I was asleep from one to four this afternoon.
Nukuin kello yhdestä kello neljään tänään iltapäivällä.
I wish I hadn't told Tom about what happened.
Voi kunpa en olisi kertonut Tomille siitä mitä tapahtui.
I wonder if I should really become a teacher.
Mietinpähän vaan pitäisikö minun tosiaan ryhtyä opettajaksi.
I'd like you to help me gather some firewood.
Voisitko auttaa minua keräämään polttopuita.
I'll do my best not to disturb your studying.
Koetan parhaani mukaan olla häiritsemättä opiskeluasi.
I'll do my homework after I watch television.
Teen läksyt sen jälkeen kun olen katsonut televisiota.
I'll never forget the time we spent together.
En koskaan unohda aikaa, jonka vietimme yhdessä.
I'm going to stay there for a couple of days.
Aion viipyä siellä pari päivää.
I'm going to stay there for a couple of days.
Aion viettää siellä muutaman päivän.
I'm in love with you and I want to marry you.
Rakastan sinua ja haluan mennä kanssasi naimisiin.
I'm looking for someone who can speak French.
Etsin jotakuta joka osaa puhua ranskaa.
I'm not in a position to give you any advice.
En ole asemassa, jossa voisin antaa sinulle neuvoja.
I'm not old enough to get a driver's license.
En ole tarpeeksi vanha saamaan ajokorttia.
I'm not sure you'll have the time to do that.
En ole varma, onko sinulla aikaa tehdä sitä.
I'm pretty sure that Tom is going to be late.
Olen melko varma, että Tom myöhästyy.
I'm sorry for what I said. I was out of line.
Olen pahoillani siitä mitä sanoin. Se oli asiatonta.
I'm sorry for what I said. I was out of line.
Anteeksi siitä, mitä sanoin. Se oli epäasiallista.
I'm sorry, but I don't have any small change.
Anteeksi, mutta minulla ei ole pikkurahaa.
I've been laid up with flu for the last week.
Olen maannut flunssassa viimeisen viikon.
I've worked all day, so that I am very tired.
Olen tehnyt koko päivän töitä, joten olen todella väsynyt.
If he's still alive, he'd be very old by now.
Jos hän on vielä elossa, hän olisi jo todella vanha.
If you don't start at once, you will be late.
Jos et juuri nyt lähde, myöhästyt.
If you don't want to sing, you don't have to.
Jos et halua laulaa, sinun ei tarvitse.
If you need a ride, I could come and get you.
Jos tarvitset kyytiä, voisin tulla hakemaan sinut.
If you see a mistake, then please correct it.
Jos näet virheen, niin korjaathan sen.
If you see a mistake, then please correct it.
Jos huomaat virheitä, niin korjaathan ne.
Improving upon perfection is not an easy job.
Täydellisyyden yli parantuminen ei ole helppo työ.
In a few days, the baby will be able to walk.
Vauva oppii varmaankin kävelemään muutaman päivän sisällä.