Level 4
Level 5

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It could explain why he turns a blind eye to it.
To mogłoby wyjaśniać, dlaczego przymyka na to oko.
Virtue alone is the unerring sign of a noble soul.
Sama tylko prawość jest nieomylną oznaką szlachetnej duszy.
I'm about to lose my composure.
Zaraz przestanę panować nad sobą.
A fertile effervescent mind.
Płodny, tryskający życiem umysł.
My waistline bears testimony to my chocolate devotion.
Moja talia jest świadectwem mojego kultu czekolady.
These are not to be scoffed.
Tych nie powinno się lekceważyć.
It would be presumptuous to judge what the outcome will be.
Ocenianie jaki będzie wynik byłoby zarozumiałe.
A country in turmoil over labor strikes.
Kraj objęty zamieszaniem z powodu strajków pracowniczych.
Thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger.
Kciuk, palec wskazujący, środkowy, serdeczny, mały.
You think I don't know a ruse when I see one?
Myślisz, że nie zauważę podstępu, gdy mam go przed oczami?