Level 2
Level 1

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A one-way stretch of motorway.
Jednokierunkowy odcinek autostrady.
You reap what you sow.
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
That was a lousy thing to do.
To było wredne.
I really thought we were goners.
Naprawdę myślałem, że już po nas.
I clipped a parked car.
Stuknąłem zaparkowane auto.
He was flipping me off.
Pokazywał mi środkowy palec.
It was bucketing down.
Lało jak z cebra.
She scrunched up her face.
Zmarszczyła brwi.
He proceeded to fleece us.
Zaczął doić nas z pieniędzy.
I had a minor bump yesterday.
Miałem wczoraj drobną stłuczkę.
That car is much posher than our old heap.
Ten samochód jest bardziej ekskluzywny od naszego grata.