Level 8 Level 10
Level 9

Families


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
only child
egyke gyerek
single parent
gyerekeit egyedül nevelő szülő
foster parent
nevelőszülő (árva gyerek esetén)
to adopt a child
örökbe fogad egy gyereket
to get divorced
elválik
to support
támogatni
to bring sb up
felnevel vkit
to look after sb
gondoskodik vkiről
stepparent
nevelőszülő (elvált szülők esetén)
half-brother
féltestvér (fiú)
relative
rokon
member
tag
royal
királyi, felséges, fejedelmi
king
király
queen
királynő
ancestor
előd, ős
immigrant
bevándorló
to emigrate from...to
kivándorol vhonnét...vhová
previous
előző
generation
nemzedék, generáció
originally
eredetileg
to look like sb
hasonlít vkire külsőleg/úgy néz ki, mint vki
to take after sb
hasonlít vkire (belsőleg)