Level 5 Level 7
Level 6

Characters


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to see sb as sth
vmilyennek látni vkit
ambitious
törekvő, ambíciózus
unambitious
szerény, nem nagyravágyó
ambition
ambíció, nagyravágyás
self-confident
magabiztos
insecure
bizonytalan
generous
nagylelkű, bőkezű
mean
fukar, zsugori
generosity
nagylelkűség, bőkezűség
patient
türelmes
impatient
türelmetlen
patience
türelem
arrogant
arrogáns, öntelt, nagyképű
modest
szerény
arrogance
gőg, önteltség, arrogancia
aggressive
agresszív
aggression
agresszió
cheerful
vidám, jókedvű
easy-going
nyugis, lezser, "laza"
energy
energia
energetic
erélyes, energikus
responsible
megbízható
irresponsible
felelőtlen, megbízhatatlan
honest
őszinte
dishonest
becstelen, tisztességtelen
honesty
őszinteség
hard-working
szorgalmas, dolgos
lazy
lusta
tolerant
toleráns, elfogadó
intolerant
intoleráns
tolerance
tolerancia, tekintettel lenni másokra
dull
unalmas (d)
boring
unalmas (b)
sense of humour
humorérzék
crazy
őrült