Level 2 Level 4
Level 3

Learner's dictionary


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
definition
definíció, meghatározás
to define
definiál, meghatároz vmit
to avoid doing sth
elkerül vmit tenni
idiom
idióma
expression
kifejezés
entry
bejegyzés
to provide
szolgáltat, nyújt, ad
style
stílus
for instance
például
for example
például (e)
slang
szleng
offensive
támadó, bántó, sértő
to offend sb
megbánt, megsért vkit
symbol
jelkép
syllable
szótag (nyelvtan)
to relate sth to sth
összefügg vmi vmivel
related
összefüggő (összeföggésben levő)
to select
választ (formal)
to choose
választ (informal)
selection
kiválasztás
error
hiba, tévedés (formal)
fault
hiba, vétség (jelzi a hibázót is!)
to avoid doing sth
elkerül vmit tenni
to stress
hangsúlyoz (s)
to emphasize
kiemel (hangsúlyoz)
emphasis on sth
a hangsúly vmin van (e)