Level 1 Level 3
Level 2

My progress and aims


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
enthusiastic
lelkes
enthusiasm
lelkesedés
to be motivated
motivált
motivation
motiváció
after a while
egy kis idő múlva
to improve
fejlődik
to get better
javul
to make progress
tökéletesít
improvement
fejlődés, fejlesztés
to express
kifejezni
effective
hatékony
obvious
nyílvánvaló
to encourage
bátorít, bíztat
encouragement
bátorítás
accurate
pontos
to be aware of sth
tudatában van vminek
frustration
frusztráció, csalódottság
goal
cél, törekvés
aim
cél
everyday
mindennapi
to expand
kibővül, kibővít
a wide range
széleskörű
complex
összetett
complicated
komplikált
fluent
folyékony
in detail
részletesen
appropriate
alkalmas, megfelelő
inappropriate
alkalmatlan, nem helyénvaló
relevant to
lényeges, tárgyhoz tartozó
irrelevant
lényegtelen
to contain
tartalmaz (fizikailag)
to include
magában foglal (elvont fogalom)