Level 10 Level 12
Level 11

Universe & Science


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
universe
világegyetem
satellite
műhold
in other words
más szavakkal
to circle
köröz, kering
to revolve
kering, forog, forgat
approximately
hozzávetőlegesen, nagyjából
roughly
durván, nagyjából
to reach sth
megérkezik vhová
space
világűr
far-fetched
túlzó, túl messzire menő
improbable
valószínűtlen
to gain
szerez, kap, nyer
knowledge
tudás, ismeret
moon
hold
earth
föld
sun
nap
star
csillag
planet
bolygó
rocket
rakéta
to consider
átgondol, mérlegel
considerable
jelentős, számottevő
approximation
megközelítés
scientist
tudós (természet)
science
(természet)tudomány
scientific
tudományos
to explore
felfedez, felkutat
exploration
kutatás, felfedezés, vizsgálat
in order to
azért, hogy
due to sth
vmi miatt, vmi következtében
to carry out
végrehajt, kivitelez, elvégez
experiment
kísérlet
analysis
elemzés, vizsgálat
to analyse
elemez, vizsgál
to confirm sth
megerősít vmit
confirmation
megerősítés, jóváhagyás
to exist
létezik, él, van
existence
lét, fennállás
to discover
felfedezni
discovery
felfedezés
to invent
feltalál
invention
találmány