Level 9 Level 11
Level 10

Weddings & funerals


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
choice
választás (ch)
ceremony
szertartás
religious
vallásos
religion
vallás
civil ceremony
polgári esküvő
wedding
esküvő
groom
vőlegény
bride
menyasszony
best man
vőlegény tanúja
bridesmaid
menyasszony tanúja
ring
gyűrű
wedding reception
lagzi
traditional
hagyományos
to make a speech
beszédet mond
to drink a toast to sb
iszik vki egészségére
to wish sb sth
kíván vkinek vmit
honeymoon
nászút
to celebrate sth
ünnepelni vmit
anniversary
évforduló
couple
pár
marriage
házasság
husband
férj
wife
feleség
grave
sírhely
gravestone
sírkő
to mourn for sb
gyászolni vkit
coffin
koporsó
to die of sth
meghalni vmiben
widow
özvegyasszony
widower
özvegyember
funeral
temetés
to bury sb
eltemet vkit
cremation
hamvasztás
cemetery
temető
will
akarat, rendelkezés
to inherit sth
megörököl vmit
inheritance
örökség