Level 19
Level 20

Zygmunt II August


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1548-1572
samodzielne rządy Zygmunta II Augusta
1557
* traktat pozwolski, Polska i Kawalerowie Mieczowi zawierają w Pozwolu sojusz przeciw Moskwie
1561
sekularyzacja Zakonu Kawalerów Mieczowych (Gotthard Kettler zostaje księciem Kurlandii, reszta Inflant wcielona do Polski)
1562
sejm egzekucyjny w Piotrkowie, powołanie wojska kwarcianego
1563-1570
wojna o Inflanty między Moskwą, Szwecją, Polską, Danią i Lubeką
1569
unia lubelska
1570
* statuty biskupa Karnkowskiego regulujące zależność Gdańska od Rzeczypospolitej
1570
* umowa sandomierska o współpracy protestantów z wyłączeniem arian
1570
pokój w Szczecinie, podział Inflant między Szwecję, Danię, Rosję i Rzeczpospolitą