Level 16 Level 18
Level 17

Jan Olbracht


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1492-1501
rządy Jana Olbrachta
1492
* Jan Olbracht rezygnuje z tronu węgierskiego
1493
pierwszy sejm reprezentacyjny walny
1496
drugi przywilej piotrkowski (Jan Olbracht), zakaz nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan, godności i urzędy tylko dla szlachty
1497
klęska Jana Olbrachta w lasach bukowińskich na Mołdawii (bitwa pod Koźminem)
1499
* polsko-litewska unia wileńska: udzielanie wzajemnej pomocy, wypowiadanie wojny wyłącznie za zgodą drugiej strony, wybór władcy „za radą i wiadomością” drugiej strony