Level 15 Level 17
Level 16

Kazimierz Jagiellończyk


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1447-1492
panowanie Kazimierza Jagiellończyka w Polsce
1454
antykrzyżackie powstanie, inkorporacja Prus do Polski
1454-1466
wojna trzynastoletnia z Krzyżakami
1454
przywileje cerekwicko-nieszawskie
1454
klęska wojsk polskich pod Chojnicami
1462
zwycięstwo Polaków nad Krzyżakami pod Świecinem
1463
* klęska floty zakonnej w bitwie na Zalewie Wiślanym
1466
drugi pokój toruński, do Polski wraca Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, wcielono Powiśle i Warmię, Prusy Zakonne są lennem Polski
1471
* nieudana wyprawa na Węgry po koronę dla królewicza Kazimierza
1472-1479
* "wojna popia" o obsadę biskupstwa warmińskiego, porażka biskupa Tungena i popierających go Krzyżaków
1479
* polsko-węgierski pokój w Budzie, Maciej Korwin przestaje popierać Tungena
1485
* hospodar mołdawski Stefan Wielki składa hołd lenny królowi polskiemu (mimo nieudanej wyprawy zbrojnej)
1490
* śmierć Macieja Korwina, wojna o tron węgierski między Władysławem Jagiellończykiem (królem Czech) i Janem Olbrachtem