Level 14 Level 16
Level 15

Władysław Warneńczyk


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1434-1444
panowanie Władysława Warneńczyka w Polsce
1435
* bitwa pod Wiłkomierzem, wojska polsko-litewskie rozgromiły oddziały litewskie Świdrygiełły (wspieranego przez Krzyżaków)
1435
pokój w Brześciu Kujawskim z Krzyżakami, bez zmiany granic
1438-1439
* walka o regencję między stronnictwem królowej Sońki a Oleśnickim
1439
bitwa pod Grotnikami, zwycięstwo Oleśnickiego nad Spytkiem z Melsztyna (przywódcą stronnictwa husyckiego w Polsce)
1440-1444
druga unia polsko-węgierska, Władysław Warneńczyk królem Węgier
1440
powstanie antkrzyżackiego Związku Pruskiego (ze Związku Jaszczurczego)
1440
śmierć Zygmunta Kiejstutowicza, Kazimierz Jagiellończyk zostaje Wielkim Księciem Litewskim
1444
śmierć Władysława w bitwie pod Warną, trzyletnie bezkrólewie