Level 13 Level 15
Level 14

Władysław Jagiełło


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1386-1434
panowanie Władysława Jagiełły
1387
* hospodar mołdawski Piotr I Muszat składa hołd lenny królowi polskiemu
1388
zjazd w Piotrkowie, Jagiełło potwierdza dotychczasowe przywileje duchowieństwa i szlachty
1399
śmierć królowej Jadwigi
1400
* odnowienie Akademii Krakowskiej
1401
unia wileńsko-radomska, Witold dożywotnim księciem Litwy
1404
* pokój w Raciążu między Litwą i Polską a Krzyżakami, Żmudź w rękach krzyżackich
1409
powstanie na Żmudzi
1409-1411
Wielka wojna z zakonem krzyżackim
15 VII 1410
bitwa pod Grunwaldem (Tannenbergiem)- data dzienna
1411
pierwszy pokój toruński, Polska odzyskuje ziemię dobrzyńską a Litwa- Żmudź, ale tylko do śmierci Jagiełły i Witolda
1413
unia polsko-litewska w Horodle, potwierdzenie odrębności Litwy, katolicka szlachta litewska zrównana w prawach ze szlachtą polską
1414
początek "wojny głodowej" z Krzyżakami
1414-1418
sobór w Konstancji, w delegacji polskiej: Paweł Włodkowic i arcybiskup Mikołaj Trąba (przewodniczący)
1415
* wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji ("Traktat o władzy papieża i cesarza nad poganami"), antypolskie paszkwile Jana Falkenberga
1422
przywilej czerwiński, nietykalność majątku szlacheckiego bez wyroku sądu
1422
pokój melneński z Krzyżakami, Żmudź litewska bez żadnych warunków
1423
statut warecki, prawo do rugowania krnąbrnych sołtysów
1424
* edykt wieluński potępiający husytyzm
1430
przywilej jedlneński, szlachta może być karana tylko przez sąd szlachecki
1430
* śmierć księcia Witolda
1432-1440
* Zygmunt Kiejstutowicz Wielkim Księciem Litwy (pozbawił władzy Świdrygiełłę)
1433
przywilej krakowski (potwierdzenie jedlneńskiego)
1433
* polsko-husycka wyprawa na Krzyżaków