Level 11 Level 13
Level 12

Kazimierz Wielki


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1333-1370
rządy Kazimierza Wielkiego
1335
zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się tytułu króla polskiego przez Jana Luksemburskiego
1339
polsko-krzyżacki proces warszawski o Pomorze
1339
drugi zjazd w Wyszehradzie, sąd arbitrażowy królów Czech i Węgier przyznaje Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską, a Krzyżakom Pomorze
1340
* śmierć Jerzego Trojdenowicza, początki wojen o Ruś Halicką
1343
pokój kaliski z Krzyżakami, ziemia dobrzyńska i Kujawy wracają do Polski
1348
pokój z Czechami w Namysłowie, Śląsk zostaje przy Czechach
1351
* włączenie księstwa płockiego do Korony (za Kazimierza)
1355
* przywilej w Budzie (wydany przez Ludwika Węgierskiego), król po ewentualnym przejęciu polskiej korony nie będzie nakładał nowych podatków
1356
* polsko-czeski układ o przyjaźni, zwrócenie Czechom Kluczborka i Byczyny
1356
statuty wiślicko-piotrkowskie, pierwszy polski kodeks prawa sądowego (w Wiślicy dla Małopolski, w Piotrkowie dla Wielkopolski)
1364
założenie uniwersytetu w Krakowie
1364
uczta u Wierzynka, zjazd monarchów w sprawie pomocy dla króla Cypru
1366-1367
* przyłączenie do Polski Rusi Halickiej (2 daty)