Level 9 Level 11
Level 10

Jednoczenie Polski


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1279-1296
panowanie Przemysła II w Wielkopolsce
1279-1288
panowanie Leszka Czarnego w Małopolsce
1288-1290
panowanie Henryka IV Probusa w Małopolsce (zakończone otruciem)
1289
* książę bytomski Kazimierz składa hołd królowi Czech, początek utraty Śląska
1290-1291
* Przemysł II na tronie krakowskim (dziedziczy go po Henryku IV i odsprzedaje Wacławowi II)
1291-1305
* Wacław II księciem krakowskim
1291
* przywilej lutomyski dla małopolskiej szlachty (wydany przez Wacława II)
1295-1296
Przemysł II królem polskim
1296
zamach na Przemysła II w Rogoźnie, Łokietek rządzi w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim
1300-1305
Wacław II królem Polski
1304
* Łokietek zajmuje ziemię sandomierską
1305-1306
panowanie Wacława III (niekoronowany)
1306
zamach na Wacława III w Ołomuńcu