Level 8 Level 10
Level 9

Budoucnost


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Doctor Who will never end.
Doctor Who nikdy neskončí. (žádné bližší určení)
At noon we will have been sitting here for 180 years.
V poledne tu budeme sedět už 180 let.
We are going on a trip.
Jedeme na výlet. (právě teď)
We are going to go on a trip.
Pojedeme na výlet. (už máme zaplacený hotel a pomalu balíme kufry)
We will be being on a trip.
Budeme na výletě. (a už se nevrátíme...)
Duckling will be floating on a pond.
Kachňátko bude plavat na rybníčku. (a napořád)
Duckling will have floated on a pond until it will be forbidden.
Kachňátko bude plavat na rybníčku dokud to nebude zakázáno. (bude před "něčím" - "to něco")
The Dalek will have been exterminating humans next month.
Ten Dálek bude vyhlazovat lidi příští měsíc. (ale nejspíš i předtím)
The Dalek is going to exterminate humans next month.
Ten Dálek vyhladí lidi příští měsíc. (je to nevyhnutelné)
Duckling will exterminate all Daleks.
Kachňátko vyhladí všechny Dáleky. (zatím to není jisté)
I'm gonna be your friend.
Budu tvým kamarádem. (tomu se nevyhneš)
You will have been waiting even while we will not.
Ty budeš čekat i když my už ne. (budeš předtím, ale i poté, co přestaneme)
I will have the cookie.
Dám si koláček. (při objednávce v restauraci; dává se "the", protože je to něco vybraného, i kdyby to bylo zmíněno prvně!)
It must be stopped in two weeks!
Musí to být zastaveno během dvou týdnů! (budoucnost se zde nevyjadřuje slovesem)
I hope that Stargate will continue.
Doufám, že Hvězdná brána bude pokračovat. (teď doufám - že bude někdy v budoucnu)
We will be moving to Vietnam.
Budeme se stěhovat do Vietnamu. (napořád)
After I quit my job, I will have been looking for a new one until I get one.
Až dám výpověď, budu hledat novou práci, dokud nějakou nenajdu. (pozor na vyjadřování časů a posloupnost!)
The day will come.
Ten den přijde. (někdy v budoucnu)
The day is approaching.
Ten den se blíží.
I will never ever do it again.
Už to nikdy více neudělám.