Level 3 Level 5
Level 4

Minulost


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It wasn't me.
Já to nebyl.
Justin Bieber has never been a good singer.
Justin Bieber nikdy nebyl dobrým zpěvákem (a stále není).
I am so tired because I've been skiing all day.
Jsem tak unavený, protože jsem lyžoval celý den. (teď - před "teď")
I was eating when she found me.
Zrovna jsem jedl, když mě našla. (během "kdysi" - kdysi)
I have never been watching football until I saw Sparta.
Nikdy jsem nekoukala na fotbal, dokud jsem neuviděla Spartu. (před "kdysi" - kdysi)
France used to be a monarchy.
Francie bývala monarchií. (kdysi ano, ale už asi nikdy víc)
Washington was the first US president.
Washington byl prvním americkým presidentem (to se už nezmění).
Václav Havel used to be Czech president.
Václav Havel býval českým prezidentem. (více než jednou)
The Simpsons have been broadcasted since 1989.
Simpsonovi jsou vysílány od roku 1989. (byly a jsou a budou)
He has been drinking since the morning.
On pije už od rána. (a stále nepřestal)
I didn't do it.
Já to neudělal.
I wasn't doing it.
Já to nedělal.
I didn't use to do it.
Nedělával jsem to.
I wasn't used to do it.
Nebyl jsem zvyklý to dělat.
I hadn't been doing it before I did it.
Nedělával jsem to dokud jsem to neudělal.
I had been eating before she found me.
Jedl jsem, než mě našla. (před "kdysi" - kdysi)
He did it, didn't he?
Udělal to, nebo ne?
Have they bought it?
Koupili to? (a stále to mají?)
They have bought it and still have it.
Koupili to a stále to mají.
Slavia used to be a good team, but not anymore.
Slavia bývala dobrým týmem, ale už není.