Level 2 Level 4
Level 3

Rozdíly minulých časů


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I cried
Brečel jsem (v minulosti)
I was crying
Brečel jsem (v té době, když ...)
I have cried
Brečel jsem (a ještě brečím)
I have been crying
Brečel jsem (a ještě jsem nepřestal a ani nepřestanu)
I had been crying
Brečel jsem (před nějakou další věcí v minulosti)
He was stupid
Byl hloupý (užij třeba po setkání s někým)
He used to be stupid
Bývával hloupý (vícekrát v minulosti)
He has been stupid
Byl hloupý (a stále je)
He has being stupid
Býval hloupý (a stále je a tak i zůstane do budoucna)
He had been stupid
Byl hloupý (např. před operací před dvěma lety)
She bought rotten fruit
Koupila shnilé ovoce (jednou se to prostě nepovedlo)
She used to buy rotten fruit
Kupovávala shnilé ovoce (proti gustu žádný dišputát; dělávala to často)
She has bought rotten fruit
Kupovala shnilé ovoce (a ještě ho nevrátila)
She has been buying rotten fruit
Kupovala shnilé ovoce (a stále kupuje a bude kupovat)
She had been buying rotten fruit
Kupovala shnilé ovoce (ale pak někdy v minulosti dostala rozum)
Homer never ate meat
Homer nikdy nejedl maso (bez dalších časových sousledností)
Homer never used to eat meat
Homer nikdy nejedl maso (často ho odmítal; nebyl na maso zvyklý)
Homer has never eaten meat
Homer nikdy nejedl maso (a stále nejí)
Homer has never been eating meat
Homer nikdy nejedl maso (a ani nebude)
Homer had never been eating meat
Homer nikdy nejedl maso (dokud si minulý týden nedal big mac)