Level 9
Level 10

Slavné citáty


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Injustice in the end produces independence.
Nespravedlnost nakonec vede k nezávislosti. (Voltaire)
Very little is needed to make a happy life.
Velice málo je potřeba ke šťastnému životu. (Marcus Aurelius)
I can resist everything except temptation.
Dokáži odolat čemukoli, kromě pokušení. (Oscar Wilde)
Every new beginning comes from some other beginning's end.
Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku. (Seneca)
While there's life there's hope.
Dokud je život, je i naděje. (Cicero)
Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.
Realita je pouhá iluze, ačkoliv hodně vytrvalá. (Albert Einstein)
Your life is what your thoughts make it.
Tvůj život je to, co z něj dělají tvé myšlenky. (Marcus Aurelius)
Everything has its beauty but not everyone sees it.
Všechno má svou krásu, avšak ne každý ji vidí. (Confucius)
That which does not kill me, makes me stronger.
Co mne nezabije, to mne posílí. (Fridrich Nietsche)
Alcohol is the cause of and solution to all life's problems.
Alkohol je příčinou a řešením všech životních problémů. (Homer Simpson)
Have no fear of perfection - you'll never reach it.
Neměj strach z dokonalosti - nikdy jí nedosáhneš. (Salvador Dali)
Life passes us by while we're planning for it.
Život nás míjí, zatímco si na něj děláme plány. (James Redfield)
Pride comes before a fall.
Pýcha předchází pád. (přísloví)
A goal properly set is halfway reached.
Přesně stanovený cíl už je napůl dosažen. (Abraham Lincoln)
The impossible is often the untried.
Nemožné je často jen nevyzkoušené. (Jim Goodwin)
The eye is the window to the soul.
Oko je oknem do duše. (Leonardo da Vinci)
Patience is the companion of wisdom.
Trpělivost je společnicí moudrosti. (Svatý Augustýn)
Divide and conquer.
Rozděl a panuj. (Julius Caesar)
Every cloud has a silver lining.
Na všem špatném se dá najít i něco dobrého. (přísloví)
Be great in act, as you have been in thought.
Buď velký v činech, jako jsi byl v myšlenkách. (William Shakespeare)