Level 14 Level 16
Level 15

Μικρές αγγελίες


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
δραστήριος
активный, деятельный
φιλόδοξος
честолюбивый, тщеславный
υπεύθυνος
ответственный
αξιοποιώ
использовать, осваивать, употреблять с пользой
ικανότητα
способность
πολιτισμένος
культурный, цивилизованный
περιβάλλον
(το) окружающая среда
περιβάλλοντα
(τα) окружающие среды
προοπτική
перспективы
ανάπτυξη
развитие
αναπτύξεις
развития
ασφάλιση
страховка
ικανός
способный
κάτοχος
владелец, держатель
πτυχίο
диплом
διοργάνωση
организация, устройство
εκδρομή εκπαιδευτικού χαρακτήρα
учебные поездки
τουλάχιστον
по крайней мере
γνώση γλωσσών
знание языков
εσωκλείω
прикладывать, вкладывать, enclose, attach
βιογραφικό σημείωμα
резюме, CV
επιστολή
письмо
συστατική επιστολή
рекомендательное письмо
λογιστής
бухгалтер
με προυπηρεσία
с опытом работы
ικανοποιητικός
достаточный
ανώνυμη εταιρία
анонимная компания
πώληση
продажа, продавание
διευθυντής πωλήσεων
менеджер по продажам
Ιδιωτικής Χρήσης
(Ι.Χ.) собственное средство передвижения, зд. - автомобиль
απόλυτος
абсолютный
απόλυτη μυστικότητα
полная конфиденциальность
διαζύγιο
развод
εσώκλειστος
вложенный, присоединенный (к письму документ)
απόφοιτος
выпускник ,выпускница
διάρκεια
продолжение, длительность
κατά την διάρκεια
в течение ...
πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών
программа по студенческому обмену
ανταλλαγή
мена, обмен
ξενάγηση
проведение экскурсий, экскурсия
ξεναγήσεις
проведения экскурсий, экскурсии
εκδήλωση
показ, выступление
εκδηλώσεις
показы, выступления
νοοτροπία
образ мыслей, мировоззрение
κατάλληλος
подходящий, соответствующий
έτος γεννήσεως
год рождения
έτη
(τα) годы
έτος
(το) год
οικογενειακή κατάσταση
семейное положение
άγαμος
неженатый, незамужняя
επαγγελματική εμπειρία
опыт работы
παιδεία
образование
τμήμα
отдел
τμήματα
(τα) отделы
επικοινωνία
общение
διαφήμιση
реклама
διαφημιστική εταιρεία
рекламное бюро
διορθώτρια κειμένων
редактор-корректор
ορειβασία
альпинизм
μέλλων
будущий
μέλλουσα
будущая
μέλλον
(το) будущее
παρών
настоящий, присутствующий
παρούσα
настоящая, присутствующая
παρόν
(το) настоящее
απών
отсутствующий
απούσα
отсутствующая
απόν
отсутствующее
συμφέρων
выгодный, прибыльный
συμφέρουσα
выгодная, прибыльная
συμφέρον
выгодное, прибыльное
πρωτεύων
главенствующий, первостепенный
πρωτεύουσα
главенствующая, первостепенная, отсюда - столица (πρωτεύουσα πόλη)
πρωτεύον
первостепенное
οι όροι εργασίας
условия работы
δευτερεύων
второстепенный
δευτερεύουσα
второстепенная
δευτερεύον
второстепенное
τρέχων
текущий
τρέχουσα
текущая
τρέχον
текущее
τρέχοντες λογαριασμοί
текущие счета
να σας συστήσω
(κάποιον, κάποια) хочу представить вам (кого-то)
προσόν
(το) дар, дарование; свойство, качество
προσόντα
(τα) свойства, качества
καθήκον
(το) 1) долг, обязанность 2) задача
καθήκοντα
(τα) обязанности, задачи
σύμπαν
(το) свет, мир, вселенная
σύμπαντα
(τα) вселенные, миры
συμβάν
(το) событие, происшествие
συμβάντα
(τα) события, происшествия
βιομηχανικός
промышленный, индустриальный
άνθρωπος του καθήκοντος
человек привычки
όζον
(το) озоновый слой
καταστροφή του όζοντος
разрушение озонового слоя
μετανοιώνω
изменить мнение, покаяться
κάνει τα πάντα για το συμφέρον του
делает все ради собственной выгоды
μετά τα τελευταία συμβάντα
после недавних событий
κοιτάζω το συμφέρον
думать о своей выгоде