Level 3 Level 5
Level 4

Part 04


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'd like
Cách nói lịch sự khi bạn thích gì
I've been waiting for a long time
Dùng khi bạn vẫn đang làm vì một điều gì đó
make up my mind
quyết định (làm việc gì đó)
two weeks ago
hai tuần trước đó
cheers
nói khi uống rượu (cục chén nhau)
discuss something
tranh luận về vấn đề nào đó
stay up
thức quá khuya
oversleep
ngủ nướng, dậy muộn
about to do something
dự định làm một điều gì đó (rất gần thời điểm nói)
on my way
đang trên đường đến
get sidetracked
rối trí, lãng trí vì một điều gì đó
gone for the day
dùng nói một ai đó sẽ không quay lại trong ngày hôm đó