Level 40 Level 42
Level 41

Entertainment


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Co robisz w piątek wieczorem?
What are you doing on Friday night?
Masz już jakieś plany na weekend?
Do you have any plans for the weekend yet?
To dobry pomysł!
That's a good idea!
Chętnie! Dziękuję za zaproszenie.
I'd love to! Thank you for the invitation.
Jasne!
Sure!
niestety
unfortunately
Niestety, nie mam czasu.
Unfortunately, I don't have time.
Jeszcze nie wiem.
I don't know yet.
może
maybe, perhaps
nie mam jeszcze planów
I have no plans yet
gdzie i o której
when and where
Przepraszam, która godzina?
Excuse me, what time is it?
imprezować
to party
Baw się dobrze!
Have fun!
Przyjdziesz?
Will you come?
Co mam przynieść?
What do you want me to bring?
Już się nie mogę doczekać.
I can't wait.
Będę na pewno.
I'll be there for sure.