Level 8 Level 10
Level 9

Unit 6


144 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conductor
dirigent
referee
kohtunik (enamikel spordialadel)
umpire
kohtunik (tennises)
audience
publik
spectator
pealtvaataja
exhibition
näitus, väljapanek
marine
mere, mereline, laevandus-
constantly
pidevalt
constant
püsiv, muutumatu, pidev
to hurry up
kiirustama
in time for sth
kuhugi õigeks ajaks
on time
õigel ajal, täpsel ajal
to glare at sb
kedagi vihaselt jõllitama
regardless of sth
millestki hoolimata
to regard
hoolima, arvestama
to get hold of
kätte saama
popular demand
üldine nõudlus, rahva nõudlus
to pick sth/sb up
millelegi/kellelegi järele tulema
in advance
ette, avansina
sold out
välja müüdud
bored
tüdinud
boring
igav
realistic
realistlik
to be impressed
rabatud olema, miski jättis hea mulje
to be unimpressed
ükskõikne, ei avalda muljet
uplifting
kõrgendav, meeliülendav
to be moved to tears
olema pisarateni liigutatud
interested
huvitatud
interesting
huvitav
impressive
muljetavaldav
moving
liigutav
excited
põnevil
exciting
põnev
to agree to do sth
nõustuma midagi tegema
to make sb do sth
sundima kedagi midagi tegema
can't stand doing sth
ei kannata millegi tegemist
to be difficult to do sth
olema raske midagi teha
to be easy to do sth
olema kerge midagi teha
to begin to do/doing sth
alustama millegi tegemist
can't help doing sth
ei suuda millegi tegemist tagasi hoida
to hate doing sth
vihkama millegi tegemist
to let sb do sth
laskma kellelgi midagi teha
to like doing sth
meeldima midagi teha
would like to do sth
tahaks midagi teha
could do sth
võiks midagi teha
to prefer doing sth
eelistama midagi teha
would prefer doing sth
eelistaks midagi teha
to look forward to doing sth
midagi igatsusega ootama
to want to do sth
midagi teha tahtma
to expect sb to do sth
ootama, et keegi midagi teeks
would rather do sth
teeks pigem midagi
had better do that than sth else
oleks parem teha seda kui midagi muud
don't mind doing sth
ei ole millegi tegemise vastu
to deny doing sth
eitama millegi tegemist
to finish doing sth
millegi tegemist lõpetama
to fancy doing sth
meeldib midagi teha
to stop doing sth
millegi tegemist lõpetama
to stop to do sth
peatuma, et midagi teha
to remember to do sth
meeles olema, et midagi on vaja teha
to remember doing sth
mäletama millegi tegemist
to forget to do sth
unustama, et midagi on vaja teha
to forget doing sth
ei mäleta millegi tegemist
crowd pleaser
meelelahutaja
novelty
uudsus
nuisance
nuhtlus, tüütus, pahe
lack of sth
millegi puudus, puudumine
incredibly
uskumatult, hämmastavalt
to surround
ümbritsema
fold
volt, kurd
marble
marmor
reaction
reaktsioon
living
elatis, ülalpidamine
motion
liikumine
motionless
liikumatu
to get cramp
krampi saama
pedestal
pjedestaal
to deserve sth
midagi ära teenima
to convince sb
kedagi veenma
convincing
veenev
cash
sularaha
to pay in cash
maksma sularahas
coin
münt
note, banknote
paberraha (2 sõna)
challenge
väljakutse
to force sb
sundima kedagi
to bother to do sth
viitsima midagi teha
to bother sb
kedagi tülitama
spare time
vaba aeg
spare change
vabad mündid
spare tyre
varukumm
due to sth
millegi tõttu
in my spare time
oma vabal ajal
to set about
asuma, hakkama (midagi tegema)
to set aside
kõrvale panema, koguma
to set back
edasi lükkama
to set off for sth
kuhugi minema hakkama
to set out on
teele asuma
to set up
püstitama, korraldama, asutama
to resist sth
millelegi vastu panema
resistance
vastupanu
to refuse
keelduma
refusal
äraütlemine, keeldumine
to react
reageerima
to persist
kindlaks jääma, peale käima
persistence
püsivus, visadus
to alter
muutma
alteration
muudatus
to remove
eemaldama
removal
eemaldamine
to act
tegutsema
action
tegevus
to assist
abistama
assistance
abi
to discover
avastama
discovery
avastus
to refer to sth
millelegi viitama
reference
viide, soovitus
to inform
teatama
information
teave
top hat
silinderkübar
bow tie
kikilips
beret
barett
shawl
(õla)sall
gloves
sõrmkindad
mittens
labakindad
slippers
sussid
flipflops
plätud
jodhpurs
ratsapüksid
whip
piits
waistcoat
vest
parasol
päevavari
bonnet
tanu
smock
kittel
suit
ülikond
cane
jalutuskepp
cravat
kaelarätt
pyjamas
pidžaama
tight
kitsas, ümber
plain tie
mustrita lips
frilly
satsiline
smart dress
peen kleit
pleated
plisseeritud
necessity
vajadus
prohibition
keeld