Level 6 Level 8
Level 7

Unit 7 B


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to recycle sth
midagi ringlusse võtma
unleaded petrol
pliivaba bensiin
to pass a law
seadust vastu võtma
extinction
väljasuremine
shortage
puudus
decrease
vähenemine
depletion
tühjendamine, ärakasutamine
clean-up campaign
puhastuskampaania
to remove
eemaldama
to tear down
maha tõmbama, lammutama
to deliver
kohale toimetama
concrete
betoon, betoonist
natural habitat
looduslik elupaik
guidelines
suunised, juhised
to come into effect
jõustuma
animal welfare
loomade heaolu
natural barriers
looduslikud tõkked
breeding
aretamine
in cooperation with sb
kellegagi koostöös
life expectancy
oodatav eluiga
to encourage
julgustama
to care for sb
kellestki hoolima
to take care of sb
kellegi eest hoolitsema
dome
kuppel
insects
putukad
reptiles
roomajad
endangered species
ohustatud liigid
gradually
järk-järgult
to be appreciated
olema hinnatud
to preserve
säilitama