Level 5 Level 7
Level 6

Unit 7 A


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acid rain
happevihm
industrial waste
tööstusjäätmed
deforestation
metsade mahavõtmine
overfishing
ülekalastamine
famine
näljahäda
flood
üleujutus
volcanic eruption
vulkaanipurse
hole in ozone layer
auk osoonikihis
typhoon
taifuun
earthquake
maavärin
rubbish
prügi
oil spills
naftareostus
air pollution
õhusaaste
water pollution
veesaaste
noise pollution
mürasaaste
ultraviolet radiation
ultraviolettkiirgus
to contaminate
saastama (tavaliselt pisikute või kiirgusega)
to pollute
saastama
to reduce
vähendama
be wiped out
olema minema pühitud
to destroy
hävitama
crops
põllukultuurid, põlluviljad
to dump rubbish
prügi maha viskama
to be fed up with sth
millestki kõrini olema
oxygen
hapnik
carbon dioxide
süsihappegaas
greenhouse gases
kasvuhoonegaasid
exhaust fumes
heitgaasid
sewage
reovesi
disease
haigus
fuel
kütus