Level 4 Level 6
Level 5

Unit 1


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to turn sth down
midagi tagasi lükkama, midagi ära ütlema
to interview
intervjueerima
to apply for
kandideerima millelegi, taotlust esitama
to look after sb
kellegi eest hoolitsema
outdoors
väljas, õues
reptile
roomaja
qualified
väljaõppe saanud
to deal with sth/sb
millegagi/kellegagi tegelema
to design
projekteerima, kavandama
to fit
paigaldama
surgeon
kirurg
available
saadaval
licence
luba
salary
palk, töötasu
indoors
sees, ruumis
to appeal
meeldima, vaidlustama
to represent
esindama
part-time job
osaajaline töö
full-time job
täiskohaga töö
to create
looma
creative
loominguline
challenging
väljakutset pakkuv
position
ametikoht
receptionist
vastuvõtja, administraator
wage
palk, töötasu
to work shifts
vahetustega töötama
self-employed
füüsilisest isikust ettevõtja; üksikettevõtja
employer
tööandja
employee
töötaja
brave
vapper, julge
dedicated
pühendunud
courageous
vapper, julge
careful
hoolikas, ettevaatlik
miner
kaevur
florist
lilleseadja
quality
(iseloomu)omadus
council
nõukogu
counsellor
nõustaja, nõunik
confident
enesekindel
patient
kannatlik
persuasive
veenev
polite
viisakas
gossip
kuulujutt, taga rääkima
puppeteer
nukunäitleja
painter
maaler
ferry
praam
look after sb
kellegi eest hoolitsema
look for sth
midagi otsima
look forward to
igatsusega ootama
look into sth
midagi uurima
look through sth
midagi kiiresti üle lugema
look sth up
midagi nt sõnaraamatust järgi vaatama
be on patrol
patrullis/valves olema
to be late for sth
kuhugi hiljaks jääma
to have experience in sth
milleski kogenud olema
in general
üldiselt
to track sb down
kedagi üles leidma
armed suspect
relvastatud kahtlusalune
fully qualified
täieliku väljaõppe saanud
work night shifts
öövahetustes töötama
to work on the (police) force
politseis töötama