Level 15 Level 17
Level 16

Unit 10 A


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to achieve
saavutama
atomic energy
aatomienergia
average person
keskmine inimene
to believe
uskuma
bill
arve
by accident
kogemata
calm
rahulik
cash
sularaha
coins
mündid
banknotes
paberraha
charming
võluv
to come across
juhuslikult millegi peale sattuma
to come down with
mingit haigust saama (mitte väga tõsine)
to come into sth
midagi pärima
to come round
teadvusele tulema; kedagi külastama
to come up
jutuks tulema; tärkama; ees seisma
communication skills
suhtlemisoskused
competition
võistlus; konkurents
confident
enesekindel
contact details
kontaktandmed
convenient
mugav
conveniences
mugavused
course of history
ajaloo käik/kulg
currently
praegu
dedicated to sth
millelegi pühendunud
degree
kraad; määr
demanding
pingutust nõudev
to develop
välja töötama; arendama; ilmutama
to devise
välja mõtlema
energetic
energiline