Level 14 Level 16
Level 15

Unit 8 C


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disabilities
puuded
employment
tööhõive
to employ
tööle võtma
employer
tööandja
employee
töötaja
to rely on sth
millelegi toetuma
determination
otsusekindlus
developing countries
arengumaad
distribution
jaotamine, jaotus
people of all ages
igas vanuses inimesed
quality of life
elukvaliteet
to give advice on sth
millegi kohta nõu andma
thanks to sb
tänu kellelegi
to rely on sth
millelegi tuginema, toetuma
to apply for a job
tööle kandideerima
to pay attention to sb
kellelegi tähelepanu pöörama
to redo
uuesti tegema
to overeat
üle sööma
to misread
valesti lugema
to unpack
lahti pakkima
to undercook
mitte piisavalt küpsetama
to make out
vaevaga nägema või kuulma, aru saama; amelema
to make up
välja mõtlema, leiutama
to make up one's mind
ära otsustama
to put on
selga panema
to put on weight
kaalus juurde võtma
to put off
edasi lükkama
to put out
kustutama
to put through
ühendama telefoni teel
to put sb up
kedagi öömajale võtma
UN
ÜRO
WHO
Maailma Tervishoiuorganisatsioon