Level 12 Level 14
Level 13

Unit 8 A


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
queue
järjekord
to wait one's turn
oma järjekorda ootama
to delay sth
midagiedasi lükkama
flight delayed
lend edasi lükatud
refugee
põgenik
volunteer
vabatahtlik (inimene)
to put a cast
kipsi panema
patient
patsient
call sb for an appointment
kellelegi helistama, et aega kinni panna
satisfied
rahul
disappointed
pettunud
frustrated
frustreeritud
to slip over
libisema ja kukkuma
slippery surfaces
libedad pinnad
to wear a cast
kipsi kandma
to pay attention to sth
millelegi tähelepanu pöörama
to apply for a job
tööle kandideerima
contract
leping
location
asukoht
to locate
asuma
flight attendant
stjuuard
warden
valvur
curator
kuraator (näituse, muuseumi)
judge
kohtunik (kohtus)
ticket inspector
piletikontroll
careers advisor
kärjäärinõustaja
others prefer to do
teisel eelistavad teha midagi
I would choose to do
mina valiksin tegemise
the majority of people
enamik inimesi
a small percentage of people
väike protsent inimesi
elderly
vanainimesed
voluntary
vabatahtlik (milline)
to soak
leotama