Level 7 Level 9
Level 8

Grammatica con esempi (pronomi, casi speciali, ...


151 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
záleží mi na tobě
mi importa di te [lok]
stýská se mi po něm
mi manca (lui) [lok]
s vámi
con voi
s nimi
con loro
mezi námi
tra noi [instr]
hodí se ke všemu
si abbina con tutto [dat]
proti mně
contro di me [dat]
proti tobě
contro di te [dat]
proti němu
contro di lui [dat]
ani tobě ani jemu
né a te né a lui [dat]
proti nim
contro di loro [dat]
myslí jen na sebe
pensa solo a se stesso [aku]
díváme se na sebe
ci guardiamo [aku]
mluví jen o sobě
parla solo di sé
vezmu si na sebe
mi metto (indosso – con „vzít“) [aku]
mám u sebe
ho (porto) con me
po nich
dopo di loro [lok]
po nás
dopo di noi [lok]
ve vás
in voi [lok]
stýská se mi po nich
mi mancano [lok]
s ním
con lui
přede mnou
davanti a me [instr]
před námi
davanti a noi [instr]
záleží na vás
dipende da voi [lok]
myslí na mě
mi pensa [aku]
myslí si o mně, že
pensa di me che [lok]
půjdu k němu
andrò da lui
půjdu k nim
andrò da loro
mluvím o nich
parlo di loro
pět láhví
cinque bottiglie (láhev-lahve f.)
v břiše
nella pancia (břicho)
ve větru
nel vento (vítr)
ve sněhu
nella neve (sníh)
ve dne v noci
giorno e notte
na letišti
in aeroporto
bez dítěte
senza il bambino
k dítěti
al bambino
s dítětem
col bambino
bez dětí
senza bambini
k dětem
ai bambini
s dětmi
coi bambini
po dítěti
dopo il bambino
po dětech
dopo i bambini
během týdne
durante la settimana
mezi nimi
tra loro
se všemi
con tutti
tmavší
più scuro (kompar.)
sympatičtější
più simpatico (kompar.)
přátelštější
più amichevole (kompar.)
těžší
più pesante (kompar.)
tlustší
più grasso (kompar.)
v muzeích
nei musei
na židlích
sulle sedie
na náměstích
nelle piazze
ve vlacích
nei treni
na březích
sulle rive
v lesích
nei boschi
v Čechách
in Boemia (pl.)
v domech
nelle case
v městech
nelle città
ve čtvrtích
nei quartieri (f.!)
v parcích
nei parchi
na Hradčanech
„a Hradčany“
ve večerních šatech
in abito da sera (pl.)
ve výsledcích
nei risultati
v návrzích
nelle proposte
v penězích
nei soldi
v lidech
nella gente
ve všech dobrých věcech
in tutte le cose buone
v jízdních řádech
negli orari (trasp.)
v plavkách
nei costumi (da bagno)
přede dveřmi
davanti alla porta (pl.)
před muzei
davanti ai musei
hezčí
più bello (h.)
o deset metrů vyšší
più alto di 10 m
k těm penězům
a (verso) questi soldi (m.)
k našim dobrým lidem
alla nostra buona gente (pl.!)
k mým moderním nádražím
alle mie moderne stazioni
navzdory politikům
nonostante i politici
vůči všem přátelům
verso tutti gli amici
k Vánocům
per Natale (dat. pl.)
k rodičům
ai genitori
v rodičích
nei genitori
s rodiči
coi genitori
vzhledem k situaci
data la situazione
k nám
a noi
proti nim
contro di loro (jim)
navzdory silným bolestem
nonostante i forti dolori
do Vánoc
fino a Natale
bez peněz
senza soldi
blízko Vinohrad
vicino a Vinohrady
bez kalhot
senza pantaloni
k narozeninám
per [k] il compleanno (pl.)
k večerním šatům
con [k!] l'abito da sera (pl.)
snížit
abbassare
zúžit
restringere
naproti muzeím
di fronte ai musei
hloupější
più stupido (hloupý)
chudší
più povero (chudý)
před několika dny
alcuni giorni fa (několik)
na nádražích
nelle stazioni
před kolejemi
davanti ai „kolej“ (f.)
před novými restauracemi
davanti ai nuovi ristoranti
před všemi nádražími
davanti a tutte le stazioni
s těmi mými židlemi
con queste mie sedie
s malými dětmi
coi bambini piccoli
s nejlepšími lékaři
coi migliori medici
s těmi kluky
con questi ragazzi
s novými učiteli
coi nuovi insegnanti
se všemi věcmi
con tutte le cose
s moderními financemi
con le finanze moderne (f.)
s pracemi
coi lavori (práce)
s velkými loděmi
con grosse navi (loď)
s věžemi
con le torri (f.)
na několika výletech
in alcune gite (výlet)
ve dveřích
sulla porta (soglia) (pl.)
v příbuzných
nei parenti
s mými známými
coi miei conoscenti
s tvými přáteli
coi tuoi amici
zabývám se hudbou
mi occupo di musica (+instr!)
šetřím penězi
risparmio soldi (+instr!)
bez dvou korun
senza due corone (anche lok)
po dvou minutách
dopo due minuti [lok]
před dvěma hodinami
due ore fa (anche dat)
před třemi lety
tre anni fa
před čtyřmi lety
quattro anni fa
před pěti lety
cinque anni fa
bez tří dětí
senza tre bambini
bez čtyř dětí
senza quattro bambini
po čtyrech letech
dopo quattro anni
s aromatem
con l'aroma
v dramatu
nel dramma
bez dilemat
senza dilemmi
s traumaty
coi traumi
v dilematech
nei dilemmi
v Koreji
in Corea
bez idejí
senza idee
s ideami
con idee (anche -emi!!)
v ideách
nelle idee (anche -ích!!)
proti ideji
contro l'idea
proti ideám
contro le idee (anche -jím!)
v géniích
nei geni (génius)
s génii
coi geni (génius)
s těma krasnýma nohama
con queste belle gambe
s malýma očima
con piccoli occhi
bez rukou
senza mani
v uších
nelle orecchie
k soudcům
ai giudici
na stole
sul tavolo (lok.)
rostu
„io cresco“
plavu
„io nuoto“