Level 11 Level 13
Level 12

2015 dicembre


108 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
poleno
ceppo (pezzo di tronco)
parašutista
paracadutista
sporadicky
sporadicamente
splynout
mescolarsi,unirsi,fondersi
odveta
rappresaglia,ritorsione,vendetta
ledovec
ghiacciaio/iceberg
lehká holka
„prostitutka“
Chilan
cileno (sost.)
Argentinec
argentino (sost.)
zemětřesení
terremoto
v současnosti
„al giorno d'oggi,oggi giorno“ (v současné době)
vodovod
acquedotto,condotta dell'acqua
potomstvo
discendenza,prole
rozvojové země
„paesi in via di sviluppo“
využít příležitosti
„approfittare dell'occasione,cogliere l'opportunità“
zneužívat
abusare,approfittare di,sfruttare (např. „z. svého vlivu“)
citlivý
sensibile (člověk,žaludek,zrak,...; „c. údaje“=dati sensibili)
nebezpečí
pericolo (n. úrazu,ohně,povodně,smyku,smrti)
v plenkách
„in fasce“ (in una fase iniziale)
potápění
immersione subacquea (ponořeni)
vymýtit
sradicare,eradicare,eliminare/disboscare
zákon ukládá
„la legge prescrive“
vzácný
raro,prezioso
ochota
buona volontà,disponibilità,compiacenza
samec
maschio (sost.) (vs. samice)
připadá na úterý
„cade di martedì“
panovat
regnare,governare (anche fig. come esserci: ticho,zmatek,...)
kubík
metro cubo (kubický metr)
naprostý
assoluto,totale,completo (např. nutnost)
odhad
valutazione,stima (o. situace,nemovitosti,škod,...)
revanšovat se
contraccambiare,ricompensare (komu za co)
škytavka
singhiozzo
komár
zanzara (moskyt)
hmatatelný
tangibile,evidente (např. h. rozdíl,důkaz)
borovice
pino
jedle
abete (smrk)
množství
quantità (~počet)
vlhkost
umidità (vláha)
co na srdci to na jazyku
„senza peli sulla lingua“
spontánně
spontaneamente
pochovat
seppellire,interrare (pohřbít)/cullare,dondolare
zívat-zívnout
sbadigliare
podrazit
fare lo sgambetto/ingannare,fregare
mez
limite
bedna
cassa (di legno)
pojmenovat
dar nome (o titolo)
předchůdce
predecessore,precursore
ačkoliv
sebbene,benché (přestože)
souboj
duello
stín
ombra
vzápětí
„subito dopo“
hnízdo
nido
trestní oznámení
denuncia (penale) [podat]
přidělit
assegnare,affidare (fundy,peníze,roli,...)
dotace
sovvenzione (poskytnout)
mučedník
martire
trosky
ruderi (f. pl.)
mlsat
gustare,assaporare (dobroty)
potit se
sudare
prostěradlo
lenzuolo
chodit kolem dokola
„girare intorno, in tondo“
motá se mi hlava
„mi gira la testa“ (točí se)
povstalec
ribelle,insorto
menšina
minoranza
gumička
elastico (sost.)
veřejný dům
„casa di tolleranza“ (nevěstinec)
kotva
ancora (sost.)
nepředstavitelný
inimmaginabile
stopky
cronometro (f.pl.)
posedlost
ossessione (být posedlý něčím)
donášet
riportare informazioni,fare il delatore (na někoho šéfovi)
stejný na chlup
„tale e quale“ (jako...)
klávesnice
tastiera (klavíru,počítače)
zabírat
occupare,prendere spazio (plochu,příliš místa)
kochat se
deliziarsi di,dilettarsi nel (čím)
zlozvyk
brutta abitudine (např. kouření)
bodnout
pugnalare
vybodnout se
fregarsene, infischiarsi (na co; vykašlat se)
usadit se
stabilirsi,sistemarsi („to settle down“)
zbavit se
sbarazzarsi,liberarsi (koho/čeho)
nezávislý
indipendente
zmačkat
sgualcire,spiegazzare
šuškat
sussurrare,bisbigliare (šeptat)
kecat
dire stupidaggini,stronzate
zradit
tradire (národ,vlast,kamaráda,pritele; vs. podvést manželku!)
rozkrájet
tagliare a pezzi,spezzettare (dort,maso,chleba)
slovní zásoba
lessico,vocabolario („scorta,riserva“)
ústředna
centralino (telefonní,telegrafní)
otrok
schiavo
sup
avvoltoio
osvojit si
acquisire,imparare/impadronirsi,appropriarsi di
předejít
prevenire (cemu),anticipare (co/koho)
hrozba
minaccia (výhrůžka)
průšvih
guaio,impiccio,pasticcio (dostat se do; průser,malér)
zemřel na infarkt
„è morto d'infarto“
zvracet
vomitare,rimettere (hov.: blít)
klademe důraz na
„poniamo l'accento su“ (klást)
lichý
dispari (vs. sudý)
ponorka
sottomarino (sost.)
přežrat se
mangiar troppo,abbuffarsi
lustr
lampadario
hojnost
abbondanza,gran quantità
zahlédnout
scorgere (intravedere)
s předstihem
in anticipo (předem)
červ
verme
olovo
piombo
pověra
superstizione
zamlklý
taciturno,silenzioso (mlčenlivý)