Level 7
Level 8

Nói không thay đổi dấu ( quốc gia )


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Việt Nam
Nạm Viêt
Nhật Bản
Bản Nhẩt
Trung Quốc
Quôc Trúng
Triều Tiên
Tiền Triêu
Đài Loan
Loàn Đai
Phần Lan
Làn Phân
Anh Quốc
Quôc Ánh